KBT-rapport: Frisk uten medikamenter

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere legemiddelfri behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. I brevet til de helseforetakene skriver Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

På oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF, har stiftelsen Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) beskrevet og sammenfattet behandlingstilbudene i helseregionene. Her er deres rapport.

KBT-rapport – Frisk uten medikamenter

Vi viser samtidig til Nasjonal dialogkonferanse om medisinfrie tilbud som finner sted 20. – 21. november i Oslo, mer informasjon her.

“Tvangsmedisinering må forbys”

Interessant artikkel om tvangsmedisinering rettslige grunnlag av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Den Norske Legeforening Tidsskriftet.

Linken finner du her: tvangsmedisinering

LPP Sotra og Øygarden sine lokallagssider

«Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten psykofarmaka?»

Fagkonferanse på Litteraturhuset 8. februar kl 17-21.

Ingen påmelding nødvendig.

Link til livestream her 

Les mer

Nytt medikamentfritt behandlingstilbud

UNN_pingvinUNN – Nytt medikamentfritt behandlingstilbud starter opp i Tromsø i Januar 2017.

Medikamentfritt behandlingstilbud er et regionalt tilbud for hele Helse Nord. Posten er i etableringsfasen men tar imot innleggelser fra 2. januar 2017.

Enheten er blant de første i landet og tar imot pasienter med psykose- og bipolare lidelser. Den aller første pasienten føler at hun endelig blir ordentlig ivaretatt av helsevesenet.

For nærmere informasjon om tilbudet, les her:  Velkommen til MBT Tromsø

Les hva den aller første pasienten mener om tilbudet på Pingvinavisa: http://www.pingvinavisa.no/forst-norge-enhet-medikamentfri-behandling/

Lansering av Stemmene i hodet

Julehilsen og stengetider for Sekretariatet

Sekretariatet i LPP ønsker alle dere pårørende, medlemmer og samarbeidspartnere

en riktig God Jul

og godt nyttår!jul

Med vennlig hilsen,

LPP Sekretariatet

 

OBS: Sekretariatet holder stengt f.o.m. 22.12.2016 t.o.m. 04.01.2017!!

Vi minner også om at chatten holdes stengt i samme perioden.

Ledig stilling: daglig leder (LPP)

LPP søker en daglig leder som sammen med styret og sekretariatets to andre fast ansatte, vil være med på å bygge organisasjonen, og å realisere LPP sine mål.

Daglig leder er en viktig bidragsyter i planlegging, prioritering og gjennomføring av organisasjonens planer og prosjekter. Daglig leder rapporterer til landsstyret.

Les mer

Nå er det på tiden med gransking!

Dagens artikkelen i VG tar opp Fylkesmannens rolle.oslous

Enda et ledd i det psykiatriske bygget som ikke virker som den skal.

Vi ser nå at flere advokater tar ti
l ord for en grundig gransking av psykiatrien.

Fylkesmannen bør være litt mer proaktiv i å følge opp enkelte saker,

ikke bare venter til at media blåser opp en sak før de tar tak i denne.

Du kan lese mer om dette på VG sine sider: hvordan_granske?