Arrangement – pårørendes rettigheter

Hver vår arrangerer LPP Trøndelag til "Vårtreff", og denne gangen har vi invitert jurist Per Nyrud Kaas fra Helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune. Vi skal få lære litt om pårørendes rettigheter.…
Pårørende psykisk sykdom

Aktiviteter på Innherred i regi av Vårres

"Vårres", inviterer medlemmer i LPP Trøndelag til å delta på samlinger på Innherred i regi av ADHD Norge, Norsk Tourettesforening og Autismeforeningen i Nord-Trøndelag. Her finner dere en oversikt…
Delta på pårørendetreff i Trondheim i regi av LPP Trøndelag

Pårørendetreff i Trondheim

Å være pårørende til noen med psykisk uhelse, kan være en krevende situasjon å stå i over tid. For enkelte kan det gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig.…

Julehilsen og oppsummering av 2023

Kjære alle medlemmer i LPP familien i Trøndelag.    Vi er kommet til siste måned i året og det er tid for å oppsummere arbeidet i 2023. Det har vært et år med mye aktivitet! Først…
Pårørende psykisk sykdom

Hva er LPP Trøndelag?

NYHETSBREV OG INFORMASJON OM AKTIVITETER I 2023

Inneværende år har vært et svært aktivt år for LPP Trøndelag. Etter corona-årene kom styret i gang med kontakt med helseetatene som yter tjenester innenfor psykisk helse. Vi er blitt invitert av…