Vi oppfordrer til å være med på HELSEBRØLET

HELSEBRØLET finner sted tirsdag 28 februar 2023, kl. 15.30 – 1700 på Eidsvoll plass  foran Stortinget i Oslo.

HELSEBRØLET er helsepersonell, pasienter og pårørende, som ser seg nødt til å ta til gatene tirsdag 28 februar, for å protestere mot regjeringens helsepolitikk. Det er en politisk uavhengig bevegelse som ikke finner seg i at det offentlige helsevesenet, i et av verdens rikeste land, skal falle pga. budsjettkutt og feilprioriteringer om en varslet krise.

I Oslo ser vi blant annet at sykehusene blir satt i en knallhard situasjon med krav om enorme innsparinger: som viser seg i nedleggelser av fødetilbud, kutt i psykisk helsehjelp og nyfødtintensiv for å nevne noen. Kommunehelsetjenesten og distriktene rammes også hardt. «Brennpunkt – omsorg bak lukkede dører» er et godt eksempel på at ting mildt sagt ikke er bra nok. Dokumentaren belyser et alvorlig symptom på hva underbemanning kan gjøre med pasientsikkerheten. Det er et paradoks at helsepersonellkommisjonen og helseministeren mener vi må redusere antall helsepersonell og jobbe mer effektivt, istedenfor å bemanne opp, jobbe mer forsvarlig og yte omsorg og helsehjelp med mer kvalitet.

Til tross for flere og flere oppslag, dokumentarer og artikler med vonde historier, bekymringer og redsel, varsler sykehusene og helseministeren enda flere kutt. Det eneste som IKKE kuttes, er køene for å få helsehjelp. Tvert imot øker de fleste køene for å få hjelp, og «fritt behandlingsvalg» tas bort. Vi er redd for at vi da står i en situasjon med et to-delt helsevesen, hvor de som kan betale i enda større grad får bedre helsehjelp enn resten.

Målet med demonstrasjonen HELSEBRØLET er å åpne øynene til regjeringen. Regjeringen må snarlig komme med et helseløft. Et løft som gir helsepersonell mulighet til å utføre en god jobb, praktisk og utstyrsmessig tilrettelegging, lønn og riktig behandlingstilbud til de som trenger det. Ventetider må ned og at budsjetter må opp. Våre folkevalgte må slutte å se på helsesektoren som et tapsprosjekt. Et godt helsevesen er en god investering. Et godt helsevesen dyrker et godt samfunn.

LPP støtter kravet om at politikere og helseledere lytter til de som faktisk jobber i helsevesenet, til pasienter og til pårørende!