LPPs landsstyremedlemmer, sekretariat og tillitsvalgte deltar i en rekke råd, utvalg, faglige referansegrupper og arbeidsgrupper.

Representasjon pr. 20. mars 2020: