En læringsarena for pårørende og fagpersoner innen psykisk helse

MØTEPLASS for helsefremmende dialog er en arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus.

Her treffes pårørende og fagfolk til en likeverdig dialog om hvordan det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringer, og hvordan hjelpeapparatet fungerer innen det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS drives i et samarbeid mellom LPP, helseforetak og kommuner.

LPP har p.t. aktive møteplasser i Drammen og Harstad/Kvæfjord, Nordfjordeid og Tromsø. I tillegg er MØTEPLASS i Førde og i Sogndal på trappene.

MØTEPLASS-teamene treffes til årlige erfaringsamlinger.

Det er etablert et fagråd for MØTEPLASS. Les mer om fagrådet her: Mandat fagråd

Brosjyre Møteplass bokmål  |  nynorsk

Brosjyre Pårørende Møteplass

Nyheter

Pårørende Møteplass Tromsø

Program for våren 2020 Plakat  

Harstad Høst 2019

Første møteplass er 17 september, videre datoer kommer. Pårørende Møteplass Harstad 2019 Høst redigert ny

Pårørende Møteplass i Tromsø

Høstprogram   2019 Høst Plakat1.PM