En læringsarena for pårørende og fagpersoner innen psykisk helse

MØTEPLASS for helsefremmende dialog er en arena for et likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørende og fagfolk, der pårørendes situasjon er i fokus.

Her treffes pårørende og fagfolk til en likeverdig dialog om hvordan det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringer, og hvordan hjelpeapparatet fungerer innen det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS drives i et samarbeid mellom LPP, helseforetak og kommuner.

LPP har p.t. aktive møteplasser i Drammen og Harstad/Kvæfjord, Nordfjordeid, Tromsø og Sunnfjord.

MØTEPLASS-teamene treffes til årlige erfaringsamlinger.

Det er etablert et fagråd for MØTEPLASS. Les mer om fagrådet her: Mandat fagråd

Brosjyre Møteplass bokmål  |  nynorsk

Brosjyre Pårørende Møteplass

Nyheter

Pårørende Møteplass Tromsø

Plakat-covid-19

Pårørende Møteplass Harstad

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har rus utfordringer? På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer…

Pårørende Møteplass Tromsø

Program for våren 2020 Plakat