Dagsseminar for pårørende på Holmen Fjordhotell 25 september

Vi i LPP arrangerer på nytt et dagsseminar på Holmen Fjordhotell. Dagsseminaret er et samarbeid mellom LPP Asker, LPP Bærum og LPP Buskerud. LPP Bærum har ansvaret for det praktiske ifm. arrangementet. Vi…

Julehilsen fra Romerike

Vi pleier ha et ganske høyt aktivitetsnivå, med mange tilbud av forskjellig art til medlemmene. Medlemsmøter/Temakvelder, gruppesamtaler, en til en, seminarer og kurs, kulturkvelder, utflukter o.a. Dessverre…