Send us mail

Når alvorlig psykisk syke faller mellom 2 stoler… Den 1. september 2017 fikk vi en endring i Lov om psykisk helsevern, som i praksis betyr at samtykkekompetente pasienter kan nekte å ta imot et tilbud om behandling i psykisk helsevern med mindre de utgjør en fare for seg selv eller andres liv og helse. En […]

De pårørende. Det er vi som alltid har en seng å tilby når det er fullt, der ansvaret burde være, som ligger våkne og lytter, fordi vi ikke vet hva han kan finne på mens vi sover som rydder når oppvasken mygler, skittentøy ligger på gulvet som slitte filleryer, søppelet stinker, dusjen er tett og […]

Til Rusen Jeg vet at du betyr mye for min datter. Jeg vet at du er hennes største kjærlighet men også hennes største fiende. At hun elsker deg og hater deg. At du får henne til å føle seg fantastisk men også forferdelig. Jeg vet at du har reddet livet hennes men også at du […]

Det er sommer og ferietid. Psykologen har seks ukers ferie, fastlegen har ikke mer enn fire. Kommunehelsetjenesten prøver å få turnusen og ferieavviklingen til å gå opp – det er omtrent som å løse en ligning med minst tre ukjente ifølge brukerens primærkontakt. For å få løst ligningen har kommunen forfremmet noen hjemmehjelper til ufaglærte […]

Ubesvart Det er en sånn dag igjen. Du kommer ikke som avtalt. Du svarer ikke på meldingene mine, når jeg spør hvor det blir av deg. Du svarer ikke når jeg ringer på telefonen. Ikke første gang. Uroen vokser. Jeg vet at du godt vet hvor viktig det var at du skulle komme akkurat i […]

«Å være nærmeste pårørende er ikke lett. Det er en rolle som blir tredd nedover hodet på en og man settes i en situasjon der man ufrivillig må ta ansvar, samtidig som man ikke har noen kontroll. Fokuset er på den syke og hvordan man skal tilrettelegge og ivareta den syke på best mulig måte. […]

«Min sønn bor nord i landet og jeg i sør det føles veldig langt vekke . Han bor i egen omsorgsbolig og vi har mye kontakt pr telefon både med han og de som jobber der . Det han sliter med er at han er redd for å gå ut så han har stengt seg […]

«Sønnen min bor i kommunal leilighet med et visst antall timer bistand og noe felles aktiviteter i en administrasjonsbygning. Etter Coronautbruddet er felles kaffestunder morgen og kveld samt alt av bistand i leiligheten opphørt. De får nå kun tildelt medisiner og har noe samtaler på telefon og gjennom ytterdør. Sønnen ble nå innlagt pga depresjon, […]

«Å være pårørende er å gå på tærne og hviske. Å være pårørende er å balansere på line over avgrunnen. Å være pårørende er å argumentere med helsevesenet om hvorfor pasienten trenger behandling. Å være pårørende er å bli fortalt av familieterapeuten og sosionomen på DPS hvor krevende pasienten er, og hvor vanskelig det er […]