25.11.21 Jazz og Jangel – Hyggekveld for pårørende

Vi inviterer til en uforglemmelig kveld med Jazz, Jangel, dikt, god mat og prat rundt bordene. Tommy Stensrud synger med sjarme, varme og humor, og Gro Børretzen leser egne dikt.

Påmelding senest 22.11 til 41415057 eller jytteu@online.no

For medlemmer i Nedre Glomma er det gratis, andre betaler kr 150.

VELKOMMEN – dette fortjener du.

 

Medlemsbrev september 2021

Velkommen til en spennende høst!:)

Pårørendekafe med tema

Invitasjon :

Nytt medlemsbrev oktober 2020

Medlemsbrev mars 2020

AVLYST alle møter, treff og samtalegrupper avlyst inntil videre

Vi er tilgjengelige på facebook og messenger og telefon Jytte 414 15 057 Turid 481 86 206

Handlingsplan 2020

Handlingsplan_2020

Lokalt organiserer vi pårørende og etterlatte innen psykisk helse og rus da vi erfarer at pårørende i ytterste konsekvens også kan bli etterlatt. Vi arbeider systematisk for anerkjennelse av pårørende og etterlatte, og arrangerer seminar, temakvelder, samtalegrupper etc.

Pasient- og brukerombudet i Østfold/Viken. Dette bør du som pårørende vite. Temakveld 27.02

Pasient- og brukerombud Marianne Eek kommer til oss på vår kafè og temakveld 27.02. Alle interesserte velkommen.

Pårørendeveilederen – temakveld 30.01

Hva vet du om dine rettigheter og hvordan du kan forvente å bli møtt som pårørende i helse- og omsorgstjenestene? Ny kunnskap vil styrke deg og ruste deg bedre til å be om det du faktisk kan forvente deg. Yvonne Kristoffersen fra TIPS teamet Sykehus Østfold vil fortelle dette og mye mye mer.

Velkommen til spennende program i 2020

Pasient- og brukerombud, arv og testamente, pårørendeveileder, gunstig kommunikasjon med personer med psykoselidelser – dette er noen av temaene vi presenterer første halvår i 2020. Vi tilbyr samtalegrupper og mye annet til deg som er pårørende