Dagens Medisin: Norge har sviktet de alvorligste psykisk syke

Styremedlem i LPP Sogn og Fjordane, Astrid Gytri, har skrevet innlegg i Dagens Medisin.

Astrid er psykiatrisk sykepleier og brukerrepresentant i Regionalt brukerutvalg i Helse Vest.

Artikkelen i Dagens Medisin kan du lese her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2023/01/26/norge-har-svikta-dei-alvorlegaste-psykisk-sjuke/