LPP Pårørendedagen 22.september

Pårørendedagen 2023

22. september markerer vi Pårørendedagen. Denne dagen skal vi bruke til å synliggjøre og spre informasjon om det å stå i en pårørenderolle. I Norge er vi over 800 000 pårørende som lever…

SubjectAid – distribusjon av brosjyrer

LPP distribuerer tusenvis av brosjyrer og filmer gjennom SubjectAid. Gjennom nettsiden til SubjectAid kan de som jobber i skoler og relevante foretak helt gratis bestille informasjonsmateriell fra LPP…

Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding: UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk…

Artikkel i SEPREPs bulletin Dialog

LPP Norge er representert i SEPREPs styre ved Christine Lingjærde som har fått følgende artikkel publisert i SEPREPs Dialog. Les mer om SEPREP under artikkelen . De vil forebygge et problem…

Redusert uføretrygd – mener pasienter blir diskriminert

Karin Nesje, lokallagsleder i LPP Kristiansund og omegn, er intervjuet i avisen Tidens Krav om diskriminering av pasienter med psykiske lidelser. Du kan lese intervjuet her: Tidens Krav 29.juni 2023…
Forside Bilde av tidligere styreleder Christine og Ny styreleder Anna Cecilie. LPP Hilsen fra påtroppende og avtroppende landsstyreleder

Hilsen fra avtroppende og påtroppende landsstyreleder

Hilsen fra avtroppende landsstyreleder Kjære medlemmer, Det skal innrømmes at benkeforslaget som ble fremlagt under styreledervalget på årsmøtet forleden kom som lyn fra blå himmel. Valgresultatet…

LPPs landsmøte 2023

LPPs landsmøte fant sted på Scandic hotel Lillestrøm lørdag 10. og søndag 11. juni, med nesten alle lokallagene representert. Stemningen var god, med engasjerte innlegg og aktive diskusjoner. Landsstyreleder…

LPPs kommentar til rapport om samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding: Skal vi pårørende endelig bli hørt? LPP hadde forhåpninger etter at Hurdalsplattformen sa at man skulle evaluere endringene i psykisk helsevernloven.…

Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

LPPs landsmøte vedtok 10. juni 2023 følgende resolusjon: Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser I Mestre hele livet, regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022),…

LPPs tanker om dagens forestilling av statsråd Kjerkol – Opptrappingsplan psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) har følgende uttalelse til dagens forestilling av helse- og omsorgsminister Kjerkol: Kjerkols fremlegg burde vært kalt kriseplan, ikke…