Medlemshistorier om erfaringer i og utenfor krisesituasjoner.

Kjære medlemmer,

Vi pårørende er vant med å gå i bresjen, men for tiden står vi på barrikadene. Styret og jeg ser med bekymring at det forventes eller tas for gitt at vi kan yte enda mer når vår kapasitet allerede er brukt opp fra før. Vi har uttrykt vår bekymring i en pressemelding, og har vært i kontakt med helsemyndighetene. Vi gjør alt vi kan for å hindre at pasienter innen psykisk helse ikke ofres i kampen om hjelp og sykehusplass.

I disse dagene blir vi oftere spurt: «Hvordan har dere det?». Det er et vanskelig spørsmål for oss, og vi velger ofte å svare at det går noenlunde bra. Uten detaljer. Spesielt med personer som ikke selv er pårørende innen psykisk helse. Hvem kan forstå hvordan vi har det?

Svaret vårt er: De som forstår oss best er andre pårørende innen psykisk helse. Dessuten kunne vi kanskje bli bedre forstått av andre ikke-pårørende dersom vi hadde mer tid til å forklare.

Vi har tenkt på dette og kommet på følgende forslag:

Hva med å skrive ned våre erfaringer, og så samle og dele dem? Nå er det mulig!

LPP Norge har nå opprettet en ny plattform hvor du kan dele dine erfaringer.

Plattformen er sikker, tilgjengelig og du er helt anonym. Skriv om hvordan du har det, og send inn. Når din historie er sendt inn gjennomgår vi teksten og publiserer den på den dedikerte nettsiden vi har opprettet under lpp.no.

Vi har allerede lagt ut flere historier her: www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Det vil sikkert oppmuntre mange til å sende inn en eller flere historier.

Vi gleder oss til å lese dem.

 

For styret

Christine Lingjærde

Landsstyreleder

 

Slik går du frem for å sende inn din historie:

Gå til www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Der finner du en knapp øverst som tar deg til innsendingskjemaet.

 

Gratis rådgivning ifbm koronautbruddet

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell tilbyr i denne spesielle perioden vi er inne i gratis rådgivning til våre medlemmer som har juridiske problemstillinger knyttet til koronautbruddet.

Som et ledd i smitteverntiltakene tar de ikke imot klienter på sitt kontor, men deres advokater er tilgjengelige på de fleste plattformer som Skype/facetime/tlf osv.

Ta kontakt på tlf 22 17 74 00 eller advokat@klovfjell.no’

Nettside: www.klovfjell.no

Pressemelding om eventuell utskriving av pasienter med psykisk sykdom fra sykehusene

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) uttrykker sin dype bekymring over at helsemyndighetene på grunn av korona-krisen, vurderer å skrive ut pasienter med psykisk sykdom – til og med akutt syke – slik det kom frem på Dagsnytt 18 i går 17.03. Svært mange pasienter med psykisk sykdom har ikke noe sted å skrives ut til. Dessuten trenger de tett medisinsk oppfølging som kommunene ikke har kapasitet til å gi.

Mange pasienter innen psykisk helse har ikke innsikt i egen helse, og vil ha vanskeligheter med å følge anbefalingene om smittevern. Pårørende står allerede for over halvparten av omsorgen innen psykisk helse, og kan ikke belastes ytterligere. Vi støtter opp om kommentarene til SV-politiker Kari Andersen i samme program.

Pressekontakt: Landsstyreleder Christine Lingjærde, tlf 91 63 39 68

Til alle i LPP fra Christine Lingjærde, landsstyreleder

Til alle i LPP fra Christine Lingjærde, landsstyreleder

Vil corona-viruset tvinge samfunnet til mer solidaritet? Vi håper det.

LPP og mange andre hjelpeorganisasjoner har etterlyst mer medmenneskelighet i lengre tid. Vi har bedt om og om igjen om bedre samarbeid og dialog mellom helsevesenet og kommunene, bedre kriseberedskap og respekt for menneskerettigheter.

Myndighetene appellerer til mer solidaritet, men vi ser med vantro at mange ikke tenker på andre enn seg selv. Noen fyller huset med masse varer og andre følger ikke anbefalingene. Det er trist.

Vi i LPP vet mye om å være solidariske. Vi støtter, beroliger, forsvarer, trøster, og pleier våre kjære som er syke. Våre liv er alltid i unntakstilstand, med og uten virus. Vi er vant til å hjelpe oss selv, og hverandre. Vi kan hjelpe flere med vår erfaring og vårt eksempel. Vi vet at solidaritet og medmenneskelighet er det eneste riktig uansett situasjon.

Vi har tro på at det kan komme noe godt ut av en slik prøvelse.

COVID-19: Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Kjære LPP-medlem,

Som følge av regjeringens innstramming av tiltak for å hindre smittespredning av COVID-19, har LPP sentralt bedt lokallagene avlyse eller utsette alle arrangement inntil videre. Mange av dere er nok bekymret for situasjonen vi og resten av verden nå står overfor. Vi har derfor oppfordret lokallagene om å holde kontakt med medlemmer individuelt eller i grupper, via telefon, Skype, Facetime, WhatsApp, e.l.

Sekretariatet arbeider hjemmefra og er tilgjengelig på telefon og epost på vanlig måte. Rådgivningstelefonen er også åpen som normalt alle ukedager 10 – 15 (11 – 19 på tirsdager).

Vi har forståelse for at dette er en lei situasjon, men bekjempelse av COV-19 er en nasjonal dugnad, og vi i LPP er med på denne dugnaden. Vi ber alle ta ansvar, holde fysisk avstand, bruke telefon og digital kommunikasjon, vise solidaritet og bli med på dugnaden.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Helsedirektoratets risikovurderinger

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.
Med vennlig hilsen
Anne-Sophie Redisch
Daglig leder

PIO stengt midlertidlig, rådgivningstelefonen er åpen

I tråd med Regjeringen og Oslo kommunes retningslinjer vil PIO-senteret stenge for publikum fra og med 13. mars til og med 26. mars inntil videre. Alle arrangementer, grupper og rådgivningssamtaler er avlyst i dette tidsrommet.

Rådgivningstelefon og chatten for barn og unge pårørende vil vœre åpen. Rådgivningstelefon for pårørende 22491922 er åpen hver dag fra kl 10 – 15 og tirsdag fra kl 11 – 19. Chatten er åpen fra tirsdag og onsdag fra kl 16 – 20.

LPP Harstad står i spissen for etablering av pårørendesenter

I Jonas Lies gate i Harstad står et ærverdig gammelt hus. Huset eies av NKS (norske kvinners sanitetsforening), og har huset både barnehjem og fødehjem.

Nå blir det pårørendesenter!

Lokallagsleder i LPP Harstad, AnnKirsti Brustad, har et stort hjerte for pårørende, særlig innen det psykiske helsefeltet – men også andre nærstående som over tidstår i krevende støtte- og omsorgsoppgaver.

Nå har hun stått i spissen for å skaffe nærstående i Harstad og omegn et sted å være – et sted å møtes til erfaringsutveksling, kursing, fortrolige samtaler, rekreasjon, påfyll og avslapping.
Andre organisasjoner vil også benytte seg av huset, bl.a. LEVE og Harstad demensforening.

Les hele saken her

-Av Arnhild G. Ottesen, tidligere landsstyreleder og medlem i fagrådet MØTEPLASS for helsefremmende dialog

Nytt Pårørendesenter i Harstad

LPP Harstad og omegn åpner Pårørendesenter i Harstad.
Pårørendesenteret skal være er et støtte og ressurssenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid.

Et lavterskeltilbud for pårørende uavhengig av diagnose og alder.

Pårørendesenteret er det første i Nord Norge. Vi har leiet lokaler i det ærverdige huset til Harstad Sanitetsforeningen 1 etg, Jonas Lies gate 7 (ved siden av Sama Aktivitetssenter).
Pårørendehuset vil være et samarbeidstilbud for flere pårørendetilbud under samme tak.
LPP Harstads lokallag vil legge til rette for at kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad kan få gi støtte til et lavterskel pårørendetilbud gjennom drift og forebyggende tiltak.
Tilbudet vil bestå av pårørendekafe for pårørende, Pårørende Møteplass, samtalegrupper for pårørende. selvhjelpsgrupper for pårørende, sorggruppe, undervisning, ulike mestringskurs og temakvelder i tillegg til velvære og avspenning.

Tilbudene vil være et samarbeid mellom LPP Harstad og ulike aktører innen pårørendearbeid, demenskoordinator, Bikuben RBS, Rusomsorgen Frelsesarmeen, Leve Troms, UiT Campus Harstad, SPHR UNN Harstad, Harstad Kommune, Kvæfjord Kommune, Tjeldsund Kommune og frivillige mfl.

Pårørendesenteret har vært etableringsfasen siden 1 okt med oppstart av pårørendekafe m.m fra jan 2020. Pårørendekafe se kalender LPP.no

Offisiell åpning av pårørendesenteret er 4 mars.

Egen hjemmeside er under oppbygging og ytterligere informasjon kommer om tilbud og åpningstider.

Bygget har en lang historie for forebyggende tjenester og omsorg for innbyggerne i Harstad og Omegn.
Veletablerte kvinner starte en barnehjems forening i Harstad allerede i 1889 med tanke på å bygge et hjem for foreldreløse barn Det foreligger ikke noe nærmere informasjon om foreningen og heller ikke om senere virksomhet før høsten 1902, da soknepresten Ove Kristian Gude Due (1856-1932) fikk satt i gang en kvinneforening med formål å arbeide for et barnehjem for Harstad og Trondenes. På styremøte 7. mai 1924 behandlet foreningen et brev fra formannen i Harstad og Trondenes Sanitetsforening, fru Aagot Smith (kona til prost Smith), hvor hun foreslo et samarbeid mellom Barnehjems foreningen og Sanitetsforeningen for opprettelse av et barnehjem for Harstad og Trondenes. Det ble besluttet å fremlegge saken for generalforsamlingen som ble holdt 20. august samme år, etter å ha vært avertert tre ganger i stedets tre aviser. Man ble her enige om å gå sammen med sanitetsforeningen om opprettelse av et barnehjem og at barnehjems foreningens midler skulle benyttes til bygget.
I 1951 ble driften av barnehjemmet nedlagt og Harstad og Trondenes Sanitetsforening kjøpte huset og startet et privat fødehjem der. I 1957 utvidet foreningen huset med et større tilbygg i tilknytning til det gamle barnehjems bygget og utvidet fødehjemmet. Driften av fødehjemmet ble etter hvert overtatt av Harstad Sykehus, og da nytt sykehus kom på Kaarbø jordet, ble dette tilbygget i 1981 til det aktivitetssenteret vi kjenner i dag. Den gamle barnehjems bygningen går i dag under betegnelsen «Sanitetshuset».
Bygget eies av Harstad Sanitetsforening. Den nye delen av fødehjemmet leies til Harstad Kommune for drift av Sama kafe og aktivitetssenter. Kommunen driftet også noen år dagsenter for demens og krisesenter i 1 etg.
Hovedhuset er i dag lokaler for Sanitetsforeningen i 2 etg og utleie til Pårørendesenter i 1 etg.

Ledermøte LPP

LPPs årlige ledersamling fant sted på Scandic hotel Lillestrøm 25 – 26 januar 2020. Landsstyreleder Christine Lingjærde hadde følgende oppfordring til ledersamlingen:

Vi må øke bevisstheten rundt verdier som solidaritet, medfølelse og respekt for hverandre, også de universelle menneskerettigheter. Vi i LPP er allerede et godt eksempel, men målet må være å bli et fyrtårn i samfunnet. Ikke bare i ord, men også i handlinger.

Lokallagslederne fikk bekreftet at landsstyret samarbeider godt og at det er godt samhold og god stemning innad i styret og sekretariatet. Videre ble de oppdatert om status for arbeidet i Kokom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap), og i Fellesaksjonen for medisinfri behandling.

Styrets mest omfattende oppgave høsten 2019 har vært høringen av NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven, et dokument på mer enn 800 sider. Carl Fredrik Aas, nestleder i landsstyret, har gjort en formidabel innsats i dette arbeidet. I tillegg har han og landsstyreleder deltatt på en rekke møter med ulike aktører i tilknytning til høringsarbeidet.

Tiltaket MØTEPLASS for helsefremmende dialog har vært en viktig del av LPPs virksomhet de senere årene. Arnhild G. Ottesen sitter i fagrådet og presenterte status i arbeidet.

Videre på dagsorden sto brukermedvirkning, samt et rørende kåseri, Tre generasjoner med galskap, v/landsstyremedlem Anna Cecilie Jentoft og hennes mor, Inger Johanne Jentoft.

Lokallagslederne fikk også mye praktisk informasjon fra sekretariatet, og ble orientert om at unge pårørende har stort fokus.

Arnhild Lauveng holdt et levende og interessant foredrag om fremtidens psykiatri, etterfulgt av gruppediskusjoner med fokus på spørsmålene: Hva tenker vi om tilbud til ulike pasientgrupper? Hvordan skal vi arbeide systematisk fremover for å bedre situasjonen til (de prioriterte) pasientgruppene? Er det nye pårørenderoller vi trenger å forholde oss til? Hva mener vi er aller viktigst å gjøre de neste to årene?

Forslag/punkter fra gruppediskusjonene:

 • Pårørendeveilederen må integreres i/hos spesialisthelsetjenesten
 • Sette fokus på meningsfylt hverdag
 • Medisiner: få hjelp til å redusere dosene med antipsykotika, slik at man kan fungere tankemessig. Hvordan? Jevnlig kontroll, diskusjon med pasienten og pårørende
 • MØTEPLASS-konseptet er viktig for LPP
 • Kontinuitet i relasjoner
 • Nullvisjon for alvorlige hendelser (selvmord)
 • Sikre kriseteam til de etterlatte ved brå død
 • Overgang fra institusjonsliv til livet ute
 • For de dårligste pasientene må pårørende være mer pågående overfor helsepersonell
 • Oppfordring til LPPere: Bli brukermedvirkere, så hele landet blir dekket!
 • Vi må jobbe politisk fra sentralt og lokalt hold. Ønske om opplæring/oppbakking sentralt fra til dette