Seminar ved Bærum Sykehus

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan
forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til
å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og
erfaringskunnskap vil formidles.

Seminar om psykose-schizofreni

Merkering av verdensdagen på Strømmen Vgs.

11. oktober deltok LPP i markering av verdens dagen på Strømmen videregående skole.

Vi sto i stand og informerte om foreningens arbeid, statsingsområdet og aktiviteter.

Dagen var full av musikk, aktiviteter, stands og god stemning.

   

   

Nasjonal recoverykonferanse; digitalt seminar 15. oktober

16. – 17. februar 2022 finner Nasjonal konferanse for recovery sted på Gardermoen.

Les mer på konferansens nettside her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

I forkant av dette avholdes et digitalt seminar om menneskerettigheter og recovery 15. oktober, kl 1200 – 1500 – meld deg på her,

Samme dag, kl 1800 – 2000, blir det et digitalt/fysisk arrangement ved Verdensteateret i Tromsø (invitasjon | program) | Følg direktestreamen på Facebook

 

LPPs landsmøte og 25-årsjubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ble LPPs landsmøte avholdt på Scandic hotel Havet i Bodø med 80 deltakere.

I tillegg til de vanlige formalitetene, ble det bl.a. vedtatt nytt styringsdokument og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. Det ble også avholdt valg på nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

Lørdag kveld ble foreningens 25-årsjubileum markert med en hyggelig festmiddag med taler og underholdning av lokale musikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtroppende styremedlemmer ble takket av og Anna Margrethe Andersen ble hedret for sine mange år som svært aktiv LPP-tillitsvalgt.

Hun fikk overrakt et bilde av fotokunstner Linda Kristiansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagen ble benyttet til å diskutere LPPs fremtid. Fem lokallag presenterte tiltak de hadde lykkes med; dette tjente som inspirasjon for påfølgende gruppearbeid hvor deltakerne bl.a. diskuterte hvordan LPPs fremtid skulle se ut, tips og råd for å rekruttere nye medlemmer, og hvordan vi best kan ivareta de medlemmene vi allerede har.

Alle deltakerne fikk overrakt LPPs nylig utkomne jubileumsbok, salt fra Saltstraumen og andre små overraskelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningen var god og de som tok seg en spasertur torsdag kveld fikk til og med oppleve nordlyset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringene som hittil er kommet inn fra deltakerne viser at alle var godt fornøyde med hele arrangementet. Her er et lite utvalg av kommentarene:

Flott arrangement, trivelig hotell, god mat og ikke minst trivelig og god stemning blandt alle deltakerne.

Veldig vellykket landsmøte👍Flott opplagt program, med en god møteleder. Sakelige innlegg! Flott hotell med nydelig mat!

For en fantastisk nydelig helg! Med gode diskusjoner, godt arrangert og fine folk!

 

Christine Lingjærde gjenvalgt som landsstyreleder i LPP

Christine Lingjærde (LPP Bergen) ble gjenvalgt som leder av LPPs landsstyre på helgens landsmøte i Bodø.

Carl Fredrik Aas (LPP Follo) ble gjenvalgt som nestleder, og Hanne Tuvnes (LPP Vestfold og Telemark) og Anna Cecilie Jentoft (LPP Salten) ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Nye landsstyremedlemmer er Joakim Serpinsky (LPP Oslo), Magne Christensen (LPP Rogaland) og Borghild Spiten Mathisen (LPP Kristiansand og omegn).

Her er oversikt over nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

Verdensdagen for psykisk helse

Tema 2021: Livet under og etter pandemien

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.


Hentet fra www.verdensdagen.no :

Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet.

Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største psykiske belastningen, og spesielt i områder hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Studentenes helse -og trivelsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager. Risikoen for oppsigelse eller permittering som følge av pandemien, har vært størst for dem med lav inntekt, kort utdanning og lavinntekts familiebakgrunn (Bratsberg m.fl 2020), og innvandrere har vært mer utsatt enn norskfødte.

Dette er innsikt vi må ta på alvor.

«Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. For dem må motstandskraften være bygget inn i selve omgivelsene. Resiliensen må finnes i relasjoner, i nærmiljøet og i samfunnet rundt.» (Peder Kjøs, 2021).

 


 

Flere av våre lokallag har aktiviteter i forbindelse med verdensdagen. Se gjerne deres respektive nettsider og kalendere for informasjon om hva som skjer nær deg.

VÅR DAG i Frivillighetens år – 2022

LPP skal være med og markere frivillighetens år i 2022, og er med i VÅR DAG-kampanjen. LPP har valgt Pårørendedagen – 22. september – som VÅR DAG i 2022.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen og 5 millioner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Her kan lokallag søke om inntil 25 000 kroner pr arrangement.
Forutsetningen for at lokallagene skal kunne søke om støtte er at LPP sentralt sender inn VÅR DAG. Det har vi gjort.

VÅR DAG er 22. september

LPPs lokallag kan søke om midler (inntil 25 000 kr) for ulike typer arrangement som skjer på denne dagen. Da kan dere synliggjøre LPP: hvem vi er, og hva dere bidrar med i lokalsamfunnet.

Eksempler på arrangement er stands på torget, gå fra dør-til-dør, utflukt i naturen, arrangement på lokale skoler, aktivitet på sykehus, arrangere et marked, eller annet. Dere bestemmer hva dere vil bruke pengene på, det er bare fantasien som setter grenser.

Frivillighet Norge vil spre informasjon om VÅR DAG og vår organisasjon i sine kanaler og i media.

Dere kan søke om midler her: https://vardag.smapply.io/

Landsmøte og feiring av LPPs 25-årsjubileum

Vi ønsker delegater og observatører velkommen til landsmøte og feiring av LPPs 25-årsjubileum i Bodø 1 – 3 oktober.

Rapport – og bilder – følger.

LPPs kommentar til Hauglands uttalelse i artikkelen Varslingssvikten

Søndag 19. september 2021 hadde VG en artikkel med tittelen Varslingssvikten hvor avisen omtaler 11 alvorlige hendelser ved norske sykehus som ble varslet til Statens helsetilsyn i årene 2017 til 2020. Det dreier seg om varsler ved alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde. Her kan du lese artikkelen: https://www.vg.no/spesial/2021/sykehusvarsel/

LPP har i dag kommentert fungerende avdelingsdirektør Anders Hauglands uttalelse i artikkelen Varslingssvikten. LPPs kommentar er sendt til VG som replikk til artikkelen og som brev til Helsetilsynet. Brevet er vedlagt nedenfor – og gjengis også i sin helhet her:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) reagerer sterkt på Anders Hauglands uttalelse i artikkelen «Varslingssvikten» i VG søndag 19. september.

I artikkelen fremkommer det alvorlige feil og mangler i Helsetilsynets behandling av saker som har ført til tragiske utfall, i disse tilfellene død. Anders Haugland som er fungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn, har ikke mye å
beklage og hans eneste kommentar er: «Det er selvfølgelig beklagelig. Spesielt hvis det er unøyaktigheter som pårørende opplever som belastende.»

Anders Hauglands uttalelse gir oss inntrykk av at han ikke skjønner alvoret i det som er hans jobb. Det er skremmende at et tilsyn gjør en så dårlig jobb med så alvorlige saker og ikke tar klagene til følge. Vi opplever også at hans bagatelliserende kommentar ikke utviser særlig
omtanke og respekt for pårørende i sorg.

Et tilsyn skal medføre opplysninger som kan føre til læring i fremtidige saker. Unøyaktigheter i tilsynets gjennomgang kan ikke fremsettes som spesielt beklagelig ut fra pårørendes opplevelser. Belastningen og tilhørende beklagelse må ligge på pasientenes utfall, i disse
tilfellene død, ikke de pårørendes opplevelse alene.

 

LPPs kommentar til Hauglands uttalelse  i artikkelen Varslingssvikten, publisert i VG 19 sep 2021

Gratulerer med LPP Pårørendesenter i Vestfold og Telemark (Pivete)

LPP Vestfold og LPP Telemark slo seg sammen høsten 2020, og har hatt en pangstart på samarbeidet med åpning av et nytt LPP pårørendesenter.

Pårørendesenteret tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og en arena hvor pårørende kan treffe likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig. I tillegg jobber Pivete også mot kommuner og helseforetak i fylket for å ytre pårørendes rettigheter og tilby ansatte veiledning i det å møte pårørende. Pivete har lokaler i Porsgrunn, og tilbyr sine tjenester i hele Vestfold og Telemark fylke. Mer informasjon finner du her: www.pivete.no

26. august var sekretariatet v/Linda og Anne-Sophie til stede på storåpning av Pivete. De to unge, dynamiske ordførerne i Skien og Porsgrunn, hhv. Hedda Foss Five og Robin Kåss, holdt taler og sto for den offisielle snorklippingen. I tillegg var det taler fra helseforetak og fremtidige samarbeidspartnere/brukere, omvisning, bevertning og vakker sang og musikk.

Det var folksomt på åpningen og det kom tydelig frem fra alle talere at Pivete ønskes hjertelig velkommen i fylket.