Julen 2021

LPPs sekretariat holder stengt i romjulen og eposter blir besvart etter nyttår. PIO-senterets rådgivningstelefon for pårørende er åpen i romjulen, se åpningstider nedenfor.

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere alt godt i julen og det nye året.

Rådgivningstelefon for pårørende – tlf 22 49 19 22

PIO-senterets rådgivningstelefon for pårørende har følgende åpningstider i romjulen:

 

Bjørg Njaa – Minneord

Bjørg Njaa var landsstyreleder i Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse i to perioder fra 2001 til 2005.

Bjørg Njaa ble valgt til landsstyreleder på landsmøtet i 2001, hvor det ble understreket at LPP måtte bli en mer synlig og aktiv aktør i diskusjonen om hvordan mennesker med psykiske lidelser skulle bli bedre ivaretatt, og at LPP skulle være mer synlig i offentligheten. Bjørg Njaas store innsats for LPP i de årene hun var landsstyreleder har vært som døråpner for Landsforeningens videre arbeid og at hun satte LPP på kartet.

Hun stod frem i NRK TV i helsemagasinet «Puls» i september 2001, hvor temaet var pårørende til psykiatriske pasienter, der hun fortalte sin historie som pårørende. TV-innslaget førte til en storm av telefoner både til LPP sentralt og til våre lokallag.

I perioden Bjørg Njaa var leder i LPP fokuserte hun på personer med alvorlig psykisk sykdom og hvordan den innvirket på deres pårørende. Dette har vært LPPs gjennomgående tema. Hun pekte på konsekvensene av en rask nedbygging av sykehusene og mangel på oppbygging i kommunene, og de virkninger det har både for brukeren og for oss som pårørende.

Et spesielt prosjekt i LPPs korte historie var konferansen om frivillighet og tvang som LPP var en sentral medarrangør av i 2004.

Bjørg skrev i årsberetningen for 2005 hva som hadde vært viktig i hennes fire år som leder av foreningen: «Spørsmålet om krenkelser og overgrep, respekt og verdighet, politiets rolle, helsepersonalets holdninger, og kampen for en mer human psykiatri, har stått sentralt i min 4 års periode.»

Etter at hun gikk av som styreleder var hun fortsatt aktiv i LPP som leder for foreningens menneskerettighetsutvalg samt i fellesaksjonen for medisinfri behandling.

Bjørg Njaa sovnet stille inn etter en lengre tids sykdom på Solborg Helsehus 23. november.

LPP takker Bjørg Njaa for hennes iherdige innsats med å forbedre forholdene for de pårørende og pasienter innen psykisk helse.

 

For Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Carl Fredrik Aas Nestleder i LPP

LPP er tildelt reklameplass 1. juledag 2021

Kjære medlemmer,

Vi gleder oss over å fortelle at LPP er tildelt reklameplass 1. juledag 2021.

Filmen vises på TV 2s kanaler: TV2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen, Sport 1 og Sport 2.

Følg med!

Dialog med Helsetilsynet

22. september kommenterte LPP en uttalelse fra fung. avdelingsdirektør i Helsetilsynet i artikkelen Varslingssvikten, publisert i VG 19. september.

LPPs uttalelse kan du lese her.

Etter dette ble LPP invitert til et lunsjmøte med direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. Landsstyreleder Christine Lingjærde og nestleder Carl Fredrik Aas, samt generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, møtte helsedirektøren 12. oktober.

Saken (og lunsjen) er omtalt på nytt i VG her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g6pz2k/helsetilsynet-direktoer-ville-ikke-svare-vg-inviterte-kritiske-kilder-paa-lunsj.

Seminar ved Bærum Sykehus

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan
forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til
å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og
erfaringskunnskap vil formidles.

Seminar om psykose-schizofreni

Merkering av verdensdagen på Strømmen Vgs.

11. oktober deltok LPP i markering av verdens dagen på Strømmen videregående skole.

Vi sto i stand og informerte om foreningens arbeid, statsingsområdet og aktiviteter.

Dagen var full av musikk, aktiviteter, stands og god stemning.

   

   

Nasjonal recoverykonferanse; digitalt seminar 15. oktober

16. – 17. februar 2022 finner Nasjonal konferanse for recovery sted på Gardermoen.

Les mer på konferansens nettside her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

I forkant av dette avholdes et digitalt seminar om menneskerettigheter og recovery 15. oktober, kl 1200 – 1500 – meld deg på her,

Samme dag, kl 1800 – 2000, blir det et digitalt/fysisk arrangement ved Verdensteateret i Tromsø (invitasjon | program) | Følg direktestreamen på Facebook

 

LPPs landsmøte og 25-årsjubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ble LPPs landsmøte avholdt på Scandic hotel Havet i Bodø med 80 deltakere.

I tillegg til de vanlige formalitetene, ble det bl.a. vedtatt nytt styringsdokument og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. Det ble også avholdt valg på nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

Lørdag kveld ble foreningens 25-årsjubileum markert med en hyggelig festmiddag med taler og underholdning av lokale musikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtroppende styremedlemmer ble takket av og Anna Margrethe Andersen ble hedret for sine mange år som svært aktiv LPP-tillitsvalgt.

Hun fikk overrakt et bilde av fotokunstner Linda Kristiansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagen ble benyttet til å diskutere LPPs fremtid. Fem lokallag presenterte tiltak de hadde lykkes med; dette tjente som inspirasjon for påfølgende gruppearbeid hvor deltakerne bl.a. diskuterte hvordan LPPs fremtid skulle se ut, tips og råd for å rekruttere nye medlemmer, og hvordan vi best kan ivareta de medlemmene vi allerede har.

Alle deltakerne fikk overrakt LPPs nylig utkomne jubileumsbok, salt fra Saltstraumen og andre små overraskelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningen var god og de som tok seg en spasertur torsdag kveld fikk til og med oppleve nordlyset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringene som hittil er kommet inn fra deltakerne viser at alle var godt fornøyde med hele arrangementet. Her er et lite utvalg av kommentarene:

Flott arrangement, trivelig hotell, god mat og ikke minst trivelig og god stemning blandt alle deltakerne.

Veldig vellykket landsmøte👍Flott opplagt program, med en god møteleder. Sakelige innlegg! Flott hotell med nydelig mat!

For en fantastisk nydelig helg! Med gode diskusjoner, godt arrangert og fine folk!

 

Christine Lingjærde gjenvalgt som landsstyreleder i LPP

Christine Lingjærde (LPP Bergen) ble gjenvalgt som leder av LPPs landsstyre på helgens landsmøte i Bodø.

Carl Fredrik Aas (LPP Follo) ble gjenvalgt som nestleder, og Hanne Tuvnes (LPP Vestfold og Telemark) og Anna Cecilie Jentoft (LPP Salten) ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Nye landsstyremedlemmer er Joakim Serpinsky (LPP Oslo), Magne Christensen (LPP Rogaland) og Borghild Spiten Mathisen (LPP Kristiansand og omegn).

Her er oversikt over nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

Verdensdagen for psykisk helse

Tema 2021: Livet under og etter pandemien

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.


Hentet fra www.verdensdagen.no :

Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet.

Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største psykiske belastningen, og spesielt i områder hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Studentenes helse -og trivelsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viste at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien, og at kvinnelige studenter har over dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige for å søke hjelp for psykiske plager. Risikoen for oppsigelse eller permittering som følge av pandemien, har vært størst for dem med lav inntekt, kort utdanning og lavinntekts familiebakgrunn (Bratsberg m.fl 2020), og innvandrere har vært mer utsatt enn norskfødte.

Dette er innsikt vi må ta på alvor.

«Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. For dem må motstandskraften være bygget inn i selve omgivelsene. Resiliensen må finnes i relasjoner, i nærmiljøet og i samfunnet rundt.» (Peder Kjøs, 2021).

 


 

Flere av våre lokallag har aktiviteter i forbindelse med verdensdagen. Se gjerne deres respektive nettsider og kalendere for informasjon om hva som skjer nær deg.