LPP – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter. Som medlem får du muligheten til å påvirke og bedre situasjonen både for de pårørende og de som sliter med psykiske lidelser. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Vi er her for deg som pårørende

Hos oss møter du mennesker som forstår at det er tungt å alltid være den stødige klippen. Våre rådgivere sitter klare til å hjelpe deg med råd og veiledning innen psykisk helsevern, eller bare lytte hvis du trenger noen å prate med.

Hva er vi til for?
 • LPP er en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke.
 • Vi skal løfte opp pårørenderollen – de pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig få hjelp og støtte for egen del.
 • Vi skal være en pådriver overfor myndighetene (lokalt og sentralt) for å få et bedre behandlingstilbud innen psykisk helse.
Våre 3 hovedpilarer:
 1. Verdighet. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.
 2. Omsorg. Både for de psykisk syke og deres pårørende.
 3. Løsninger. Lokalt og sentralt.
Som medlem i LPP vil du ha flere fordeler:
 • Vi har lokallag i alle fylker. Finn ditt lokallag
 • Møt andre pårørende og få et nettverk
 • Få råd og veiledning gjennom vår rådgivningstelefon og rådgivningschat
 • Delta på sosiale samlinger
 • Dialogmøter med relevante organisasjoner
 • Delta på samtalegrupper/selvhjelpsgrupper
 • Kontakt ditt lokallag for å få informasjon om det psykiske helsearbeidet i din kommune
 • Tilbud om kurs og konferanser
 • Få tilsendt vårt elektroniske nyhetsbrev minst 4 ganger pr år

Strukturering, årsberetning og mer

Bli medlem?

Støtt vårt arbeid og ta del i LPP fellesskapet.

Se medlemsfordeler og meld deg inn her…