LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.
LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter. Som medlem får du muligheten til å påvirke og bedre situasjonen både for de pårørende og de som sliter med psykiske lidelser. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Hvem er LPP til for?
• Vi skal være en støttespiller og et nettverk for pårørende til psykisk syke.
• Vi skal løfte opp pårørenderollen – de pårørende skal bli spurt og tatt med på råd når det gjelder behandlingen, og samtidig få hjelp og støtte for egen del.
• Vi skal være en pådriver overfor myndighetene (lokalt og sentralt) for å få et bedre behandlingstilbud for psykisk syke.

Våre 3 hovedpilarer:
1. Verdighet. Et samfunn kjennetegnes av hvordan de behandler sine svakeste.
2. Omsorg. Både for de psykisk syke og deres pårørende.
3. Løsninger. Lokalt og sentralt.

Medlemsfordeler

Hos oss møter du mennesker som forstår at det er tungt å alltid være den stødige klippen. Våre rådgivere sitter klare til å hjelpe deg med råd og veiledning innen psykisk helsevern, eller bare lytte hvis du trenger noen å prate med. Vi kan også bistå med økonomisk og juridisk rådgivning.

Som medlem i LPP vil du ha flere fordeler:
• Vi har lokallag i alle fylker
• Vi tilbyr medlemsmøter om aktuelle tema
• Du kan møte andre pårørende og få et nettverk
• Vi tilbyr råd og veiledning gjennom vår rådgivningstelefon og rådgivningschat
• Vi arrangerer sosiale samlinger
• Dialogmøter med relevante organisasjoner
• Flere av våre lokallag tilbyr samtalegrupper/selvhjelpsgrupper
• Ditt lokallag kan gi informasjon om det psykiske helsearbeidet i din kommune
• Du vil få tilbud om kurs og konferanser
• Du kan velge å få tilsendt vårt elektroniske nyhetsbrev minst 4 ganger pr år

Vi tilbyr følgende medlemskap:
Enkeltmedlem: kr 300,- pr. kalenderår
Ungdomsmedlem (15-30 år): kr 150,- pr. kalenderår
Familiemedlem: kr 420,- pr. kalenderår *
Støttemedlem: kr 290,- pr. kalenderår
Støttemedlem bedrift: kr 560,- pr. kalenderår
*) Alle familiemedlemmer som skal være medlem må være over 15 år og ha samme folkeregistrert adresse som hovedmedlem.