Program våren 2021

Godt nytt år 2021!

Alle LPP- medlemmene er hjertelig velkomne til følgende treff 1. halvår 2021:

Innbydelser våren 2021

Julehilsen fra Bergen

Siden siste nyhetsbrev i begynnelsen av oktober har LPP Bergen gjort alt i sin makt for å opprettholde aktivitet til tross for, men innenfor restriksjonene.

I slutten av oktober hadde vi et medlemsmøte med behørig sosial avstand og antibac. Kommunaldirektør Rønnaug Frøiland snakket om boligsituasjonen i Bergen.

Perioden har vi opplevd som en unntakstilstand, og vår førsteprioritet, har vært å verne om våre samtalegrupper. I begynnelsen av pandemien hadde vi vakttelefon, men i høst innså vi at det var viktig å ha fysiske møter. Det er så mange som trenger konkret hjelp.

Da restriksjonene ble litt lempet, organiserte vi grupper med kun 4 deltakere + 2 veiledere i våre lokaler. Videre, da restriksjonene ble strengere og behovet økte igjen, leide vi et større rom på et hotell. Da ble det mulig å ta imot flere, med enda større avstand og mer antibac.

Styret har også klart å opprettholde fysiske møter. Det siste også på et hotell for plassens skyld. KaféTreff ble også opprettholdt. Takket være godt samarbeid med Wesselstuen. Alle reglene ble fulgt helt frem til 24. november som var siste treff i 2020.

Gatene i Bergen ble pyntet ekstra mye på et tidlig tidspunkt. Vi er takknemlige for det. Det hjelper litt på stemningen. Et annet tiltak var opprettelse av en ny hjelpetelefon innen psykisk helse med nummer 53 00 55 10. Vi er også takknemlige for den.

Likevel er vår bekymring fortsatt den samme: Hvilken hjelp kommer man til etter å ha ringt en hjelpetelefon? Hvilken umiddelbar hjelp gis i akutte sitasjoner? Hvor fort kommer hjelpen? Hvor omfattende og tilpasset er denne hjelpen? Akkurat som julepynten, kan effekten av for liten hjelp kun være overfladisk og kortvarig.

Så klarte vi å redde julebordet fra å bli avlyst. Vi leide to rom istedenfor ett, og klarte å holde julebord med god avstand. Det har mottatt mange positive kommentarer, selv om hovedretten kunne ha vært varmere. Den måtte serveres på tallerken og da er det alltid vanskelig å holde temperaturen oppe. Som mange bemerket i ettertid: «Alt var velsmakende, og uansett er det ikke maten som er det viktigste; det er samværet, og det var glødende hyggelig og varmt».

Våre æresgjester på julebord i Bergen var Landsstyret (representert av Anna Cecilie, Ingrid og Hanne), og sekretariatet (representert av Anne-Sophie).

I tillegg var våre samtalegruppeveiledere Liss, Tone og Eivind invitert. Vi ønsket å takke dem for en fantastisk innsats, spesielt i koronatiden. Vi takket også Vigdis Landro som ledet LPP Sotra og Øygarden i 20 år. Takk Vigdis, for lang og trofast tjeneste.

Vi ønsker alle våre medlemmer i Bergen en riktig god jul, og forhåpentligvis et bedre år i 2021 enn i 2020.

LPP Bergen

styret

En hilsen fra lokallaget

Oppdatert info pr 7 april:

Kjære medlemmer,

LPP veiledere, og styreleder kan også kontaktes i påsketiden:

Liss mobil 48267447

Man.17-20

Christine 91633968 Tirs-fre 17-20

Eivind: 45295143 Man/ons 17-20

Tone: 92682535 Tors 17-20

Vi ønsker alle best påske som mulig, etter forholdene 🌷🐥

LPP Bergen


 

Kjære medlemmer,

I den vanskelige tiden, kan LPP veiledere (de som er ansvarlige for samtalegruppene), og styreleder kontaktes per telefon. Hvis det er opptatt, legg en beskjed og vi ringer deg tilbake.

Liss:                       Mobil 45295143 Mandager KL 17-20

Christine:            Mobil 91633968 Tirsdager og fredager KL 17-20

Eivind:                  Mobil 48267447 Mandager og onsdager KL 17-20

Tone:                    Mobil 92682535 Torsdager KL 17-20

Å stå sammen og snakke sammen er det beste vi kan gjøre. Ring en venn, en annen pårørende, et familiemedlem, og din forening. Snakk, lytt og del <3 Du kan også sende et kort, en blomst (via Internett) eller en melding. Vi oppmuntrer og beroliger hverandre. Ingenting kan hindre oss fra å holde sammen i vanskelige tider!

Vennlig og varm hilsen

LPP Bergen

Nytt fra Bergen våren 2020

For en del år tilbake var det ofte pårørendeseminarer i regi av sykehusavdelinger eller DPS, eller i kommunalregi (bofelleskap). De 5 siste årene har disse arrangementene blitt færre og vi har savnet dem. De ble erstattet med kurs og konferanser, for eksempel i regi av LMS.

LPP Bergen har hatt flere møter med Sandviken sykehus og spurt om det var mulig å organisere regelmessige pårørendeseminarer, som i gamle dager.

Lørdag 15. februar, til alles store begeistring ble det arrangert et pårørendeseminar, med lunsj, på Sandviken sykehus, med følgende program:

10.00-10.05 – Velkommen v/klinikkdirektør Brede Aasen
10.05-10.50 – Pårørendeperspektivet. Håp. v/Andrea Holst-erfaringskonsulent.
10.50-11.05 – Pause m/kaffe og frukt
11.05-11.50 – Psykose-stress-sårbarhetsmodellen v/klinikkoverlege Erik Johnsen
11.50-12-30 – Lunsj og mingling
12.30-12.45 – Nytt fra Psykiatrisk klinikk v/klinikkdirektør Brede Aasen
12.45-13.30 – Stemningslidelser v/avdelingssjef Knut Olaf Skårdalsmo
13.30-13.45 – Pause
13.45-14.45 – Pårørende- og brukerperspektivet. Presentasjoner fra Erfaringspanelet, LPP og Mental Helse
14.45-15.00 – Evaluering og tilbakemelding

Seminaret ble en stor suksess med 55 deltakere. Det er nestleder Helge Steinsund som presenterte og representerte LPP Bergen den dagen.

Ellers er det fortsatt stort behov for samtalegruppene. Vi startet en gruppe medio januar. Gruppe 2 starter i begynnelsen av mars. Dette tilbudet er det absolutt beste og viktigste vi har. Pårørende får så god hjelp av å komme sammen og dele erfaringer. Lytte og bli lyttet til. Vi får meget god tilbakemeldinger fra deltakerne, og de fleste velger straks å bli LPP medlem.

Vi har også hatt 2 presentasjoner for skoleklasser, i regi av FFO. Det er styremedlem Eivind Vaksvik som holdte innlegg for skolene.

Vi har også fått henvendelser fra kommunale enheter psykisk helse Fana og Ytrebygda og psykisk helse Arna og Åsane. De ønsker samarbeidsmøter med LPP Bergen. Dette er et resultat av den nye retningslinje til de ansatte i kommunen, « retningslinje for samhandling med pårørende», som holder på å implementeres. Den retningslinjen har vi vært med på å utforme, i samarbeid med kommunen.

Når vi først har bidratt til å utvikle noe, er det viktig å passe på at det fører til konkrete handlinger.

Innbydelser 1.halvår 2020

Alle LPP- medlemmene er hjertelig velkomne til følgende treff 1. halvår 2020:

 

Innbydelser_1_halvår_2020

Nytt fra LPP Bergen

Etter en meget solfylt sommer i Bergen, kom en like solfylt høst. Begge like uvanlige. Heldigvis har vi ikke hatt lange tørkeperioder som i fjor. Mer enn en uke uten regn og bergenserne lengter etter regn.

I begynnelsen av september ble Solstrandseminaret avviklet. To fantastiske dager med hyggelig samvær. Det er også alltid nyttig for oss å ha nok tid til å snakke om temaer som opptar oss. Denne gangen snakket vi om det nye lovforslaget om tvangsbegrensing; NOU 2019:14. Vi samlet også inn kommentarer om handlingsplanen og forslag til nye aktiviteter, etc.

Fagliginnlegget denne gangen var om Skam og skyld, og ble holdt av psykolog Marte Bygstad Landro. Det er alvorlige temaer, og enkelte gruet seg litt. Temaet ble presentert og debatten ledet på en meget hensynsfull måte, og deltakerne var svært fornøyde og stilte mange spørsmål. Vi legger ved Martes presentasjon.

Ellers orienterte styret om de gode forhandlingsresultatene vi har oppnådd i dialog med Helse Vest og Helse Bergen. Sykehuset ønsker å bli et fyrtårn i Helse Norge. Vi har tilbudt dem hjelp til å oppnå det målet. Spesielt med sikte på å forbedre samarbeidet med pårørende. Det første tiltaket er å holde regelmessige pårørendeseminarer, slik de pleide å arrangere for noen år siden. Vi har også tenkt å oppfordre flere sykehus og bosteder til å gjøre det samme.

Markering av Verdensdagen for Psykisk helse skal holdes på Mental Helses lokaler Loftet, i sentrum av Bergen. Vi starter kl. 12.00, og holder på noen timer utover – i alle fall til kl. 16.00. Vi lager og deler ut vafler og kaffe. Vi starter helt på gateplan og selvsagt kan folk komme opp både i 2. og 3. etasje for å se og hilse på, samtidig som der er litt materiell / brosjyrer og info –  både fra Mental Helse og LPP. På Loftet serveres rundstykker, kaffe og te. Det blir sikkert en riktig god Verdensdagsstemning. Mental Helse har skrevet følgende hyggelige ord til oss: «Vi ser frem til dagen og er spesielt glad for at dere vil være med, slik at vi også får frem pårørende sitt fokus.»

Vi ser at utfordringene er store og mange. Å være flere som støtter hverandre er den beste strategien.  Av den grunn satses mer og mer på samarbeid med andre organisasjoner. Riktignok er det mange gode tiltak: Kurs, seminarer, konferanser osv. Det er spesielt Bergen Kommune og LMS som er meget aktive på den fronten.

Bergen RecoverySkole er nå startet, og er åpen for alle brukere. Det er brukerne i samarbeid med fagpersoner som utformer kursene. Les mer her.

Det er også stadig flere med erfaringskompetanse som kurses og ansettes.  Det er gode tiltak, men likevel er «gapet» mellom behandling på sykehus og oppfølging i kommunal regi etter utskrivelsen fortsatt altfor stort. Spesielt for de som trenger tett oppfølging og støtte, i stabile og tilpassede omgivelser. Med den konsekvensen at pårørende fortsatt står for den største andel av omsorg og støtte.