LPPs landsmøte og 25-årsjubileum

 

 

 

 

 

 

 

 

I helgen ble LPPs landsmøte avholdt på Scandic hotel Havet i Bodø med 80 deltakere.

I tillegg til de vanlige formalitetene, ble det bl.a. vedtatt nytt styringsdokument og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. Det ble også avholdt valg på nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

Lørdag kveld ble foreningens 25-årsjubileum markert med en hyggelig festmiddag med taler og underholdning av lokale musikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtroppende styremedlemmer ble takket av og Anna Margrethe Andersen ble hedret for sine mange år som svært aktiv LPP-tillitsvalgt.

Hun fikk overrakt et bilde av fotokunstner Linda Kristiansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndagen ble benyttet til å diskutere LPPs fremtid. Fem lokallag presenterte tiltak de hadde lykkes med; dette tjente som inspirasjon for påfølgende gruppearbeid hvor deltakerne bl.a. diskuterte hvordan LPPs fremtid skulle se ut, tips og råd for å rekruttere nye medlemmer, og hvordan vi best kan ivareta de medlemmene vi allerede har.

Alle deltakerne fikk overrakt LPPs nylig utkomne jubileumsbok, salt fra Saltstraumen og andre små overraskelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningen var god og de som tok seg en spasertur torsdag kveld fikk til og med oppleve nordlyset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringene som hittil er kommet inn fra deltakerne viser at alle var godt fornøyde med hele arrangementet. Her er et lite utvalg av kommentarene:

Flott arrangement, trivelig hotell, god mat og ikke minst trivelig og god stemning blandt alle deltakerne.

Veldig vellykket landsmøte👍Flott opplagt program, med en god møteleder. Sakelige innlegg! Flott hotell med nydelig mat!

For en fantastisk nydelig helg! Med gode diskusjoner, godt arrangert og fine folk!

 

Christine Lingjærde gjenvalgt som landsstyreleder i LPP

Christine Lingjærde (LPP Bergen) ble gjenvalgt som leder av LPPs landsstyre på helgens landsmøte i Bodø.

Carl Fredrik Aas (LPP Follo) ble gjenvalgt som nestleder, og Hanne Tuvnes (LPP Vestfold og Telemark) og Anna Cecilie Jentoft (LPP Salten) ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Nye landsstyremedlemmer er Joakim Serpinsky (LPP Oslo), Magne Christensen (LPP Rogaland) og Borghild Spiten Mathisen (LPP Kristiansand og omegn).

Her er oversikt over nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite.

VÅR DAG i Frivillighetens år – 2022

LPP skal være med og markere frivillighetens år i 2022, og er med i VÅR DAG-kampanjen. LPP har valgt Pårørendedagen – 22. september – som VÅR DAG i 2022.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen og 5 millioner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Her kan lokallag søke om inntil 25 000 kroner pr arrangement.
Forutsetningen for at lokallagene skal kunne søke om støtte er at LPP sentralt sender inn VÅR DAG. Det har vi gjort.

VÅR DAG er 22. september

LPPs lokallag kan søke om midler (inntil 25 000 kr) for ulike typer arrangement som skjer på denne dagen. Da kan dere synliggjøre LPP: hvem vi er, og hva dere bidrar med i lokalsamfunnet.

Eksempler på arrangement er stands på torget, gå fra dør-til-dør, utflukt i naturen, arrangement på lokale skoler, aktivitet på sykehus, arrangere et marked, eller annet. Dere bestemmer hva dere vil bruke pengene på, det er bare fantasien som setter grenser.

Frivillighet Norge vil spre informasjon om VÅR DAG og vår organisasjon i sine kanaler og i media.

Dere kan søke om midler her: https://vardag.smapply.io/

Samtalegruppe NÆR 2021

Det er nå åpnet opp for mer vanlige aktiviteter og fysiske møter. Vi hadde et kurs i 2019. Nå er tiden inne for å gjenta det*:

LPP Moss starter samtalegruppe for deg som har psykisk sykdom i familien. Vi bruker mestringsboken NÆR.

Sted: Frivillighetens hus i Moss, Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Oppstart onsdag 22. september kl 18.30- 20:30. Deretter 5 ganger, annen hver uke. God parkering.

Pris kr 200.- til dekning av arbeidsbok og pausekaffe.

«Hva er klokt å tenke på
– i møte med den som er syk,
– i møte med hverdagslivet,
– i møte med helsetjenesten og
– i møte med deg selv?» 

Spørsmål?
Ta kontakt med Bente Gretland 977 32 060 (etter kl 17:00)
eller Svein Gurvin 913 30 169

 

 

Send din påmelding HER

Frist: snarest og senest 15 september

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 – 1330.

 

Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til?

Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse.

Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere med oss fra starten av.

Webinaret er åpent for alle og krever ikke påmelding.

Mer informasjon og lenke til streaming finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/nasjonalfaglige-anbefalinger-om-brukermedvirkning-innenfor-rus-og-psykisk-helse

 

Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av

 • Schizofreniförbundet (Sverige)
 • Skizofreniforeningen (Danmark)
 • FinFami (Finland)
 • Rådet for psykisk helse (Norge), og
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (Norge)

Nettverket har nylig gitt en uttalelse til «Value of caring», en rapport fra en 2-årig spørreundersøkelsesbasert studie, som ble sendt ut til flere enn 700 pårørende til alvorlig psykisk syke (spesielt schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon) i Europa og Canada.

Studien har vært et samarbeidsprosjekt mellom EUFAMI og forskerne David McDaid og A-La Park ved London School of Economics and Political Science (LSE). Formålet har bl.a. vært å estimere den økonomiske verdien av uformell pleie (av pårørende).

Her kan du lese mer om prosjektet (på engelsk): Value of caring_the Nordic network

Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien.

I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men dette er ikke tilstrekkelig for pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

LPP har i mange år varslet om den uheldige utviklingen med nedbygging av sykehussenger for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Endelig har vi fått forståelse for dette. Dette er en stor dag for pårørende – men vi mener at vi må bygge ut faste sykehusplasser før nedbyggingen har gått for langt!

 

Pressekontakter:

Carl Fredrik Aas, tlf. 91 18 78 47

Christine Lingjærde, tlf. 91 63 39 68

 

 

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no

From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser.

Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery» (2017-2022) som utforsker recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektets hjemmeside er: https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/from-double-trouble-to-dual-recovery/

Program

Åpning av seminaret kl. 12.00 ved Bengt Karlsson, leder av Senter for psykisk helse og rus og Stian Biong leder av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser».

Presentasjoner kl. 12.15- 15.30:

 • Linda Nesse, stipendiat: «Betydningen av aktivitet og medborgerskap for recovery: en spørreundersøkelse blant beboere i bofellesskap»
 • Anne Landheim, Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse:«Hva viser resultatene fra den nasjonale evalueringen av de første FACT-teamene i Norge?»
 • Esther Ogundipe, stipendiat: «En analyse av erfaringer med tilhørighet og recovery som en sosial prosess for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer»
 • Ruth Kjærsti Raanaas, professor: «Recoveryorientert praksis hos helse- og sosialarbeidere i botilbud for personer med ROP-lidelser. Betydningen av involvering og støtte på arbeidsplassen»
 • Tommy Sjåfjell, masterstudent: «Hvordan er det å samarbeide om kunnskapsutvikling i et bofellesskap når kontekst og rammer endres?»
 • Therese Dwyer Løken, stipendiat: «Offentlige styringsverdier og vilkår for integrerte og personorienterte tjenester»
 • Catharina Bjørkquist, professor og Helge Ramsdal, professor: «» Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv»
 • Siw Tønnessen, stipendiat: «Mening i hverdagen»
 • Avslutning

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene.

Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020

Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av 17. desember 2020

 

Fotograf: Borgos Foto AS