Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av

 • Schizofreniförbundet (Sverige)
 • Skizofreniforeningen (Danmark)
 • FinFami (Finland)
 • Rådet for psykisk helse (Norge), og
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (Norge)

Nettverket har nylig gitt en uttalelse til «Value of caring», en rapport fra en 2-årig spørreundersøkelsesbasert studie, som ble sendt ut til flere enn 700 pårørende til alvorlig psykisk syke (spesielt schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon) i Europa og Canada.

Studien har vært et samarbeidsprosjekt mellom EUFAMI og forskerne David McDaid og A-La Park ved London School of Economics and Political Science (LSE). Formålet har bl.a. vært å estimere den økonomiske verdien av uformell pleie (av pårørende).

Her kan du lese mer om prosjektet (på engelsk): Value of caring_the Nordic network

Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien.

I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men dette er ikke tilstrekkelig for pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

LPP har i mange år varslet om den uheldige utviklingen med nedbygging av sykehussenger for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Endelig har vi fått forståelse for dette. Dette er en stor dag for pårørende – men vi mener at vi må bygge ut faste sykehusplasser før nedbyggingen har gått for langt!

 

Pressekontakter:

Carl Fredrik Aas, tlf. 91 18 78 47

Christine Lingjærde, tlf. 91 63 39 68

 

 

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no

From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser.

Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery» (2017-2022) som utforsker recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektets hjemmeside er: https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/from-double-trouble-to-dual-recovery/

Program

Åpning av seminaret kl. 12.00 ved Bengt Karlsson, leder av Senter for psykisk helse og rus og Stian Biong leder av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser».

Presentasjoner kl. 12.15- 15.30:

 • Linda Nesse, stipendiat: «Betydningen av aktivitet og medborgerskap for recovery: en spørreundersøkelse blant beboere i bofellesskap»
 • Anne Landheim, Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse:«Hva viser resultatene fra den nasjonale evalueringen av de første FACT-teamene i Norge?»
 • Esther Ogundipe, stipendiat: «En analyse av erfaringer med tilhørighet og recovery som en sosial prosess for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer»
 • Ruth Kjærsti Raanaas, professor: «Recoveryorientert praksis hos helse- og sosialarbeidere i botilbud for personer med ROP-lidelser. Betydningen av involvering og støtte på arbeidsplassen»
 • Tommy Sjåfjell, masterstudent: «Hvordan er det å samarbeide om kunnskapsutvikling i et bofellesskap når kontekst og rammer endres?»
 • Therese Dwyer Løken, stipendiat: «Offentlige styringsverdier og vilkår for integrerte og personorienterte tjenester»
 • Catharina Bjørkquist, professor og Helge Ramsdal, professor: «» Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv»
 • Siw Tønnessen, stipendiat: «Mening i hverdagen»
 • Avslutning

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene.

Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020

Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av 17. desember 2020

 

Fotograf: Borgos Foto AS

Har du lyst til å dele din erfaring som pårørende?

Bli med å lag en flott utendørs fotoutstilling om det å være pårørende, så kan du lære mer om foto samtidig.

KINTSUGI

 

Verdensdagen for psykisk helse 10 oktober

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse, som markeres den 10. oktober.

Siden 1992 har Verdensdagen bidratt til økt åpenhet om psykisk helse. Dagen er en offisiell FN-dag.

Årets tema er SPØR MER.

«Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.»

-fra Verdensdagen.no.

Live stream 10.oktober

Verdensdagen for psykisk helse markeres med en storslått direktesending fra Oslo lørdag 10. oktober kl. 19.00 – 20.00. Sendingen er i samarbeid med Mental Helse.

Markeringen vil bestå av konserter med noen av landets fremste artister og samtaler med både aktuelle og profilerte personer om årets tema som er «Spør mer». Temaet skal sette søkelyset på at alle har en psykisk helse og hvordan vi som medmennesker kan være mer oppmerksomme på de rundt oss og bidra til større åpenhet. Sendingen finner sted på Verdensdagen for psykisk helse sin Facebook-side kl. 19.00.

 

COVID-19: Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Kjære LPP-medlem,

Som følge av regjeringens innstramming av tiltak for å hindre smittespredning av COVID-19, har LPP sentralt bedt lokallagene avlyse eller utsette alle arrangement inntil videre. Mange av dere er nok bekymret for situasjonen vi og resten av verden nå står overfor. Vi har derfor oppfordret lokallagene om å holde kontakt med medlemmer individuelt eller i grupper, via telefon, Skype, Facetime, WhatsApp, e.l.

Sekretariatet arbeider hjemmefra og er tilgjengelig på telefon og epost på vanlig måte. Rådgivningstelefonen er også åpen som normalt alle ukedager 10 – 15 (11 – 19 på tirsdager).

Vi har forståelse for at dette er en lei situasjon, men bekjempelse av COV-19 er en nasjonal dugnad, og vi i LPP er med på denne dugnaden. Vi ber alle ta ansvar, holde fysisk avstand, bruke telefon og digital kommunikasjon, vise solidaritet og bli med på dugnaden.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Helsedirektoratets risikovurderinger

Hold hodet kaldt og hjertet varmt.
Med vennlig hilsen
Anne-Sophie Redisch
Daglig leder

Pårørendekveld 1. april 2020 – Cafe Sjarm i Ski

Vi ønsker hjertelig velkommen til pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski. kl. 18:30-20:30
Vi håper dere vil komme denne kvelden, møt opp, delta i diskusjon og samtaler, snakk med andre pårørende, og ikke minst nyt Cafe Sjarm, deres nydelige kanelboller samt kaffe, te, og kakao.
Vi spanderer, og gleder oss til å se dere.
Styret i LPP Follo

 

Adresse : Idrettsveien 6, 1400 SKI

Pårørendekveld på Cafe Sjarm – Onsdag 6. November – 18:30 – 20:30

Vi ønsker hjertelig velkommen til pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski.

Vi håper dere vil komme denne kvelden, møt opp, delta i diskusjon og samtaler, snakk med andre pårørende,  og ikke minst nyt Cafe Sjarm, deres nydelige kanelboller samt kaffe, te, og kakao.

Vi spanderer, og gleder oss til å se dere.

Styret i LPP Follo

Å TA SEG FREM I LIVET – HØST 2019

Vedlagt følger program for å ta seg frem i livet denne høsten.

Møt opp til nyttige kvelder som er vel verdt å få med seg.

Sett av tirsdagene 29 oktober, 5 og 12 november 2019.

a ta seg frem host 2019