Nyvalgt leder i LPP Ålesund og omegn skaper entusiasme

29. mai valgte et enstemmig årsmøte i LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Arild Kvamme som ny leder for lokallaget Ålesund og omegn som omfatter Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommune.
 
Arild har lang erfaring og er brennende opptatt av hvordan mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt oss og han gir det lille ekstra i møte med andre mennesker. Arild vet hva det vil si å være pårørende og bruker av psykisk helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten, og som mangeårig leder av Mental Helse er han godt rustet for arbeidet. Man kan hjelpe pårørende med tunge omsorgsoppgaver gjennom å hjelpe de som sliter, sier Arild.
 
Arild er ansatt som erfaringskonsulent i Ålesund og har siste året gjennomført fagutdannelse for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT Fagskole.
 
Årsmøtet takket av Eva-Brit Langva som har gjort en fantastisk innsats som leder de siste 6 årene.
 
LPP Ålesund og omegn – Årsmelding for 2020

Medlemsbrev sommeren 2021

Vi nærmer oss sommeren, pandemien er her fortsatt og også denne sommeren kan bli
annerledes enn vi alle ønsker oss. Forhåpentligvis er de fleste av oss fullvaksinert gjennom
tiden som kommer, og vi håper alle kan finne tid og rom til hygge og avkobling.

Årsmøtet i laget ble avholdt digitalt 29.mai og nytt styre ble valgt. Vi takket av Eva-Brit
Langva for den fantastiske innsatsen hun har gjort som leder i 6 år, og hun blir med videre
som styremedlem, men med permisjonen den tiden hun er under behandling av brystkreft.

Arild Kvamme ble valgt som ny leder, har lang erfaring og brennende opptatt av hvordan
mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt oss. Han gir det lille ekstra i møte
med andre mennesker og vet hva det vil si å være pårørende og bruker av psykisk
helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten. Som mangeårig leder av Mental Helse
er han godt rustet for arbeidet. Man kan hjelpe pårørende med tunge omsorgsoppgaver
gjennom å hjelpe de som sliter, tenker Arild.
Arild er ansatt som erfaringskonsulent i LPP og har siste året gjennomført fagutdannelse for
erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved Kompetansesenter for brukererfaring og
tjenesteutvikling – KBT Fagskole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPP har flere nye medlemmer av styret, og ny nestleder er Kimberley Trettø som også er
kasserer.
Vi sender ut medlemsbrev 2-3 ganger i året og legger ut informasjon om arrangement og
annet på LPP sin hjemmeside lpp.no og på vår Facebook-side Pårørende Ålesund og omegn –
LPP&MH. Følg gjerne siden vår for å holde deg oppdatert.
Tips gjerne andre om arbeidet vårt, vi ønsker og trenger alle medlemmer vi kan få for å stå
sterkt og ha gjennomføringskraft i det vi holder på med. Har du lyst å bli aktiv likeperson? Ta
kontakt for mer informasjon om hva det kan innebære.

Får du mail fra LPP sentralt? All e-post som masseutsendes kan havne under fanen sosialt,
reklame eller søppelpost i din e -postkasse og let der om du ikke finner den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER 🌞

Vennlig hilsen
Eva-Brit Langva avgått leder
Arild Kvamme nyvalgt leder

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i LPP Ålesund og omegn 29. mai klokken 15.00 på Quality Hotell Ålesund.

LPP innkalling årsmøte

Seminarweekend

V har den glede å invitere alle medlemmer av LPP Møre og Romsdal til seminarweekend i Ålesund 28. og 29. mai på Quality hotell Ålesund.

Vi får besøk av professor, psykiater og overlege Arne Vaaler som vil snakke om alvorlige psykiske lidelser og hvordan ny lov om psykisk helsevern fra 2017 påvirker pårørende sin situasjon.

Les mer:  Invitasjon semiarweekend

Påskebrev fra LPP Ålesund

LPP Ålesund deler en gledelig nyhet, minner om viktige datoer utover våren, og ønsker alle sine medlemmer god påske, se vedlagte medlemsbrev.

21.03.29 LPP Ålesund medlemsbrev

Julehilsen fra Ålesund

I Ålesund har vi tatt grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og kommunen sitt organisasjonsforum innen psykisk helse og rus har blitt utvidet og endret karakter.

Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje kommune og det å få koronakrisen i en tid med kommunesammenslåing har vært utfordrende. Men vi har stått sammen for å komme oss gjennom dette på best mulig vis. Gjennom samarbeid i flere år, kjenner vi hverandre godt og forumet føler at jobben man gjør nå er ekstra viktig. Tilbudet forumet gir er et viktig supplement til de offentlige tjenestene innen psykisk helse og rus, samt hjemmetjenestene.

PUSTEROMMET

Likepersoner og erfaringskonsulenter fra LPP og Mental Helse tilbyr råd og veiledning, informasjon om rettigheter, omsorg- og støttesamtaler onsdager 12.00-18.00. Vi er tilgjengelig for drop in samtaler og et varmt felleskap. Vi kan være en personlig los, og bidrar med søknader og klager. Individuelle samtaler og oppfølging andre dager etter avtale. Vi er tilgjengelig på digitale flater og på telefon 7 dager i uken.

Pusterommet hadde ordinær drift frem til 11 mars, og fra 13 mars tilpasset vi driften av tiltaket ut fra smittevernhensyn og behov. Lokalene ble rigget med en meter (tidlig fase 2 meter) avstand mellom sitteplassene. Berøringsflater ble spritet før og etter åpningstid, og underveis mellom gjestene. Det stod fremme antibac på alle bord og gjester ble anmodet om å være nøye med å overholde restriksjonene. Det var ikke matservering, men gjestene ble servert en kopp kaffe og vaffel med bruk av engangs utstyr. Det var hele tiden begrensinger på hvor mange som kan være i lokalene til samme tid. Åpningstidene var ut uke 34 mandager og torsdager 11.00-14.00. Fra uke 35 har Pusterommet hatt ordinær åpningstid onsdager 12.00-18.00 og andre dager etter avtale. Vi har hatt ca 165 nye pårørende og brukere som har tatt kontakt i en vanskelig tid og vi har produsert minst 2000 frivillige timer.

Vårrapport 2020

Til medlemmer i LPP Ålesund og omegn,

Her er rapport fra våren 2020 i lokallaget.

2020 Vårrapport, LPP Ålesund og omegn

MØTEPLASSEN – TEMA RUSREFORMEN

Kenneth Arctander Johansen er leder av RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og
medlem av rusreformutvalget. Han vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget som
førte til forslag om avkriminalisering, og spesielt fire problemstillinger utpeker seg:

– Hvilket utslag straff og avkriminalisering vil kunne få på narkotikabruk i befolkningen
– Hvordan narkotikabruk blant ungdom best kan styres
– De foreslåtte terskelverdiene
– Kommunens forutsetninger for å ivareta sitt ansvar

Etter hans innledning vil vi ha en sofasamtale ledet av Øyvind Heggstad hvor vi har invitert
inn politiet, kommune og spesialisthelsetjenesten til dialog om innholdet som foreslås, med
gode muligheter for publikum til å stille spørsmål.
Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold. Alle interesserte og de
som er berørt kan få mer informasjon om rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke
kunnskapen om psykisk helse og rus.

Sted: Bymisjonssenteret Parkgata 9 i Ålesund
Tid: 9 mars 2020 18.00-20.30
Det er enkel bevertning, gratis og åpent for alle

Arrangementet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse-
LPP Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

Kontaktpersoner:
Eva-Brit Langva tlf 40108172, Arild Kvamme tlf 96229688 og Anne Karin Zeitz tlf 93053604.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/
https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus/kan-vi-rettferdiggjore-straff-avnarkotikabrukere/1637156
http://www.erlik.no/kari-hudfletter-norsk-rusomsorg/?fbclid=IwAR0bZ7S9-d15Xy7fqQBc3nlh6hMnDRXGIHgc54FCn5jnCMT3ZNCbbxKofKU
https://www.actis.no/kunnskap/hva-er-rusreformen
https://www.nettavisen.no/nyheter/straff-forebygger-ikke-rus/3423922899.html
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/rusreformen/
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GG20vJ/politikere-kjemp-for-enrettferdig-ruspolitikk-for-brukerne-kenneth-arctander
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/9vLoer/rusreformen-burde-bygge-broer-menskaper-konflikt