Påskebrev fra LPP Ålesund

LPP Ålesund deler en gledelig nyhet, minner om viktige datoer utover våren, og ønsker alle sine medlemmer god påske, se vedlagte medlemsbrev.

21.03.29 LPP Ålesund medlemsbrev

Julehilsen fra Ålesund

I Ålesund har vi tatt grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og kommunen sitt organisasjonsforum innen psykisk helse og rus har blitt utvidet og endret karakter.

Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje kommune og det å få koronakrisen i en tid med kommunesammenslåing har vært utfordrende. Men vi har stått sammen for å komme oss gjennom dette på best mulig vis. Gjennom samarbeid i flere år, kjenner vi hverandre godt og forumet føler at jobben man gjør nå er ekstra viktig. Tilbudet forumet gir er et viktig supplement til de offentlige tjenestene innen psykisk helse og rus, samt hjemmetjenestene.

PUSTEROMMET

Likepersoner og erfaringskonsulenter fra LPP og Mental Helse tilbyr råd og veiledning, informasjon om rettigheter, omsorg- og støttesamtaler onsdager 12.00-18.00. Vi er tilgjengelig for drop in samtaler og et varmt felleskap. Vi kan være en personlig los, og bidrar med søknader og klager. Individuelle samtaler og oppfølging andre dager etter avtale. Vi er tilgjengelig på digitale flater og på telefon 7 dager i uken.

Pusterommet hadde ordinær drift frem til 11 mars, og fra 13 mars tilpasset vi driften av tiltaket ut fra smittevernhensyn og behov. Lokalene ble rigget med en meter (tidlig fase 2 meter) avstand mellom sitteplassene. Berøringsflater ble spritet før og etter åpningstid, og underveis mellom gjestene. Det stod fremme antibac på alle bord og gjester ble anmodet om å være nøye med å overholde restriksjonene. Det var ikke matservering, men gjestene ble servert en kopp kaffe og vaffel med bruk av engangs utstyr. Det var hele tiden begrensinger på hvor mange som kan være i lokalene til samme tid. Åpningstidene var ut uke 34 mandager og torsdager 11.00-14.00. Fra uke 35 har Pusterommet hatt ordinær åpningstid onsdager 12.00-18.00 og andre dager etter avtale. Vi har hatt ca 165 nye pårørende og brukere som har tatt kontakt i en vanskelig tid og vi har produsert minst 2000 frivillige timer.

Vårrapport 2020

Til medlemmer i LPP Ålesund og omegn,

Her er rapport fra våren 2020 i lokallaget.

2020 Vårrapport, LPP Ålesund og omegn

MØTEPLASSEN – TEMA RUSREFORMEN

Kenneth Arctander Johansen er leder av RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og
medlem av rusreformutvalget. Han vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget som
førte til forslag om avkriminalisering, og spesielt fire problemstillinger utpeker seg:

– Hvilket utslag straff og avkriminalisering vil kunne få på narkotikabruk i befolkningen
– Hvordan narkotikabruk blant ungdom best kan styres
– De foreslåtte terskelverdiene
– Kommunens forutsetninger for å ivareta sitt ansvar

Etter hans innledning vil vi ha en sofasamtale ledet av Øyvind Heggstad hvor vi har invitert
inn politiet, kommune og spesialisthelsetjenesten til dialog om innholdet som foreslås, med
gode muligheter for publikum til å stille spørsmål.
Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold. Alle interesserte og de
som er berørt kan få mer informasjon om rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke
kunnskapen om psykisk helse og rus.

Sted: Bymisjonssenteret Parkgata 9 i Ålesund
Tid: 9 mars 2020 18.00-20.30
Det er enkel bevertning, gratis og åpent for alle

Arrangementet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse-
LPP Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

Kontaktpersoner:
Eva-Brit Langva tlf 40108172, Arild Kvamme tlf 96229688 og Anne Karin Zeitz tlf 93053604.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/
https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus/kan-vi-rettferdiggjore-straff-avnarkotikabrukere/1637156
http://www.erlik.no/kari-hudfletter-norsk-rusomsorg/?fbclid=IwAR0bZ7S9-d15Xy7fqQBc3nlh6hMnDRXGIHgc54FCn5jnCMT3ZNCbbxKofKU
https://www.actis.no/kunnskap/hva-er-rusreformen
https://www.nettavisen.no/nyheter/straff-forebygger-ikke-rus/3423922899.html
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/rusreformen/
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GG20vJ/politikere-kjemp-for-enrettferdig-ruspolitikk-for-brukerne-kenneth-arctander
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/9vLoer/rusreformen-burde-bygge-broer-menskaper-konflikt

Velkommen til årsmøte i LPP Ålesund og omegn 

Nye og gamle medlemmer, hjertelig velkommen til oss og årsmøte i foreningen. På årsmøtet vil vi gjennomgå aktiviteten fra i fjor, og bestemme hvordan vi skal jobbe i 2020 til det beste for pårørende og våre medlemmer.

Vi skal også velge nytt styre, mange i styret ønsker å bli med videre mens andre ønsker avløsning etter årevis med innsats. Kunne du tenke deg å bidra? Kanskje du nå blir nysgjerrig og ønsker å lære mer, da kan det å bli vara til styret være en god måte å begynne den reisen på.

Kanskje det ikke er det rette for deg, men da kan kanskje BITR-yoga, Pusterommet eller Møteplassen være en plass for deg? Her møter du likesinnede som kan være til inspirasjon og støtte i din hverdag. Vi ønsker oss flere likepersoner som kan bidra i dette arbeidet.

Sist men ikke minst, har du hørt om brukermedvirkning? I dag er det et krav av tjenestene utvikles i samarbeid med brukerne og pårørende, og vår kompetanse er etterspurt. Det finnes brukerutvalg både i kommunale virksomheter og på alle nivå i spesialisthelsetjenesten. Kanskje du har noe å si om NAV, kommunen sine tilbud og hva spesialistene har å tilby? Da er kanskje dette noe for deg?

Uansett er du alltid velkommen til å benytte deg av alle våre tilbud, inklusive personlige samtaler for råd, veiledning, støtte og omsorgssamtaler.

Håper du blir med oss videre som medlem og med det støtter vårt arbeide for og med pårørende i Ålesund og omegn.

Vi er alle mer enn det du ser 🧡

 

Innkalling årsmøte 

 

På vegne av laget

Eva-Brit Langva

Fylkes- og lokallagsleder

MØTEPLASSEN – ERFARINGSKOMPETANSE

Vi forventer stinn brakke når vi på Møteplassen inviterer til temaet Erfaringskompetanse – hva er det?

Kai Knudsen, Erfaringskonsulent i Ålesund kommune vil gi oss en forklaring på begrepet, og orientere oss om betydningen denne rollen har innen psykisk helse og rus på ulike nivå. Det er i dag et krav at alle tjenester skal utvikles i samarbeid med brukerne og pårørende, hvordan fungerer det egentlig?

Flere Erfaringskonsulenter i kommunen for brukere og pårørende innen rus vil også delta. Vår egen Erfaringskonsulent Arild Kvamme, den eneste i mils omkrets innen psykisk helse kommer også.

Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål, kom med det som DU har på hjertet ditt.

Vi bærer alle vår egen historie, og mange har noe på hjertet men har ingen mikrofon. Det vil vi gjøre noe med gjennom å ha flere Møteplasser gjennom året hvor kanskje DU vil komme og dele?

Først ute er Emthe Vollstad som kommer for å dele sin reise, og kampen tilbake til livet etter å ha overlevd kreften 2 ganger. Hun var den første Erfaringskonsulent i Møre og Romsdal, og ansatt i vårt pårørendeprosjekt da kreften slo inn som en sjokkbølge juni 2018. Hennes arbeid var en av årsakene til at Ålesund vant pris som årets pårørendekommune 2017. Som kreftsyk ble hun nasjonalt og viden kjent for sin kamp for pårørende til alvorlig syke. Hennes engasjement skapte kaos i blodbanker over hele landet da hun ble kreftsyk igjen, og trengte beinmargsdonor for å overleve. Folk overalt engasjerte seg og meldte seg som blodgiver, og den innsatsen alene har berget flere liv. Emthe gleder seg veldig til å treffe dere alle sammen, men denne delen av kvelden har forbehold om at helsen hennes strekker til.

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling om ulike temaer innen psykisk helse og rus. På Møteplassen samles brukere, pasienter, pårørende, fagfolk, venner, bekjente og andre interesserte for å øke vår kunnskap om noe som berører oss alle, for uten unntak vil vi møte disse utfordringene nært gjennom livet. Vi er alle mer enn det du ser 🧡

Det er enkel servering og gratis

Møteplassen er et samarbeid mellom Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse- LPP Ålesund og omegn, Kirkens Bymisjon Møre og Mental Helse Ålesund.

Markering av Verdensdagen

Nasjonal Pårørendedag i Ålesund

Fredag 20. september inviteres det til markering av Nasjonal pårørendedag med foredrag og utstillere i bystyresalen. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

MARKERING AV NASJONAL PÅRØRENDEDAG

Dato: Fredag 20. september
Sted: Bystyresalen Ålesund rådhus, 4. etg.

PROGRAM:

10.00-10.15: Velkommen og åpning av dagen ved varaordfører Tore Johan Øvstebø
10.15-10.30: Informasjon om den nasjonale Pårørendeveilederen v/Lisbeth Slyngstad
10.30-10.45: Presentasjon av kommunens Pårørendestrategi v/Siv Ulla
10.45-11.00: Pårørendekoordinator – en ny stilling i kommunen v/Merete Kløvning
11.00-11.30: Barn som pårørende v/Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning
11.30-12.15: PAUSE med enkel bevertning. Seniorkoret synger.
12.15-12.45: Presentasjon av LPP, Møteplassen og Pusterommet v/Eva Brit Langva og Arild Kvamme
12.45-13.00: Informasjon fra erfaringskonsulent rus v/Janne Aspehaug
13.00-13-15: Informasjon fra geriatriteamet: Pårørendeskole ved demenssykdom, avlastningsordning og samtalegrupper v/Anne Roald
13.15-13.45: PAUSE
13.45-14.15: «Sofasamtale»: dialog med tjenesteytere og pårørende, v/ Siv Ulla
14.15-14.30: Oppsummering og avrunding av dagen
9.30- 15.00: Stands/utstillere fra interesseorganisasjoner, frivillighet og ulike kommunale tilbud for pårørende

Arrangementet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund, Pårørende Ålesund og omegn, LPP & MH, LHL og Gynkreftforeningen.