Julebrev fra LPP Ålesund

Kjære medlem av LPP Ålesund – her kommer en liten førjulshilsen fra oss i styret.

I september arrangerte vi seminarweekend på Quality hotell  Ålesund for fylkets tre lokallag. 23 personer var samlet for sosialt felleskap og foredrag med psykiater Arne Vaaler. Han snakket om lovendringene i ny tvangslov, og endringene har stor betydning for pårørende. Evalueringen viser at deltagerne var svært fornøyde med både foredrag og resten av innholdet, og vi tar med oss at vi må ha enda bedre tid til sosialt samvær neste gang.

Vi skulle ha julebord på Skansen 12 desember, men det måtte vi dessverre avlyse pga. nye nasjonale koronaregler. Vi vil istedenfor invitere til medlemstreff så snart det åpnes opp for at vi kan ha et arrangement med flere enn 20 deltagere.

Vi har så langt i 2021 gjennomført over 3500 samtaler på telefon, melding og fysiske møter. Vi har brukt over 5000 frivillige timer og viser at likepersonaktivitet gjennom Pusterommet er en viktig del av arbeidet vårt.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre Møteplassen i år pga. pandemien, men vi har gleden av å fortelle at vi starter opp igjen med Møteplassen i februar hvis koronasituasjonen tillater det.

Jeg har i høst gjennomført praksisperiode i LPP i forbindelse med studiet. Det har vært spennende å utforske organisasjonen LPP, og jeg er nok den eneste erfaringskonsulenten ansatt i en brukerorganisasjon i landet. Arbeidskontrakten avsluttes ved årsskiftet da laget ikke har økonomiske muligheter til å forlenge engasjementet. Jeg har lært mye å ta med videre når jeg skal ha siste praksisperiode ved ACT-team til våren, for å fullføre utdannelsen som fagutdannet erfaringskonsulent.

Følg gjerne Facebooksiden vår Pårørende Ålesund og omegn – LPP&MH for å holde deg oppdatert. Vi har også egen side for lokallaget på hjemmesiden LPP.no

Tips gjerne andre om arbeidet vårt, vi ønsker og trenger alle medlemmer vi kan få for å stå sterkt og ha gjennomføringskraft i det vi holder på med. Har du lyst å bli aktiv likeperson? Ta kontakt for mer informasjon om hva det kan innebære.

 

🌟 VI ØNSKER ALLE SAMMEN EN FREDFULL JUL OG GODT NYTT ÅR 🌟

Vennlig hilsen

Arild Kvamme, lokallagsleder

 

Nyvalgt leder i LPP Ålesund og omegn skaper entusiasme

29. mai valgte et enstemmig årsmøte i LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Arild Kvamme som ny leder for lokallaget Ålesund og omegn som omfatter Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommune.
 
Arild har lang erfaring og er brennende opptatt av hvordan mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt oss og han gir det lille ekstra i møte med andre mennesker. Arild vet hva det vil si å være pårørende og bruker av psykisk helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten, og som mangeårig leder av Mental Helse er han godt rustet for arbeidet. Man kan hjelpe pårørende med tunge omsorgsoppgaver gjennom å hjelpe de som sliter, sier Arild.
 
Arild er ansatt som erfaringskonsulent i Ålesund og har siste året gjennomført fagutdannelse for erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT Fagskole.
 
Årsmøtet takket av Eva-Brit Langva som har gjort en fantastisk innsats som leder de siste 6 årene.
 
LPP Ålesund og omegn – Årsmelding for 2020

Medlemsbrev sommeren 2021

Vi nærmer oss sommeren, pandemien er her fortsatt og også denne sommeren kan bli
annerledes enn vi alle ønsker oss. Forhåpentligvis er de fleste av oss fullvaksinert gjennom
tiden som kommer, og vi håper alle kan finne tid og rom til hygge og avkobling.

Årsmøtet i laget ble avholdt digitalt 29.mai og nytt styre ble valgt. Vi takket av Eva-Brit
Langva for den fantastiske innsatsen hun har gjort som leder i 6 år, og hun blir med videre
som styremedlem, men med permisjonen den tiden hun er under behandling av brystkreft.

Arild Kvamme ble valgt som ny leder, har lang erfaring og brennende opptatt av hvordan
mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt oss. Han gir det lille ekstra i møte
med andre mennesker og vet hva det vil si å være pårørende og bruker av psykisk
helsetjenester i kommune og spesialisthelsetjenesten. Som mangeårig leder av Mental Helse
er han godt rustet for arbeidet. Man kan hjelpe pårørende med tunge omsorgsoppgaver
gjennom å hjelpe de som sliter, tenker Arild.
Arild er ansatt som erfaringskonsulent i LPP og har siste året gjennomført fagutdannelse for
erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus ved Kompetansesenter for brukererfaring og
tjenesteutvikling – KBT Fagskole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPP har flere nye medlemmer av styret, og ny nestleder er Kimberley Trettø som også er
kasserer.
Vi sender ut medlemsbrev 2-3 ganger i året og legger ut informasjon om arrangement og
annet på LPP sin hjemmeside lpp.no og på vår Facebook-side Pårørende Ålesund og omegn –
LPP&MH. Følg gjerne siden vår for å holde deg oppdatert.
Tips gjerne andre om arbeidet vårt, vi ønsker og trenger alle medlemmer vi kan få for å stå
sterkt og ha gjennomføringskraft i det vi holder på med. Har du lyst å bli aktiv likeperson? Ta
kontakt for mer informasjon om hva det kan innebære.

Får du mail fra LPP sentralt? All e-post som masseutsendes kan havne under fanen sosialt,
reklame eller søppelpost i din e -postkasse og let der om du ikke finner den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD SOMMER 🌞

Vennlig hilsen
Eva-Brit Langva avgått leder
Arild Kvamme nyvalgt leder

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i LPP Ålesund og omegn 29. mai klokken 15.00 på Quality Hotell Ålesund.

LPP innkalling årsmøte

Seminarweekend

V har den glede å invitere alle medlemmer av LPP Møre og Romsdal til seminarweekend i Ålesund 28. og 29. mai på Quality hotell Ålesund.

Vi får besøk av professor, psykiater og overlege Arne Vaaler som vil snakke om alvorlige psykiske lidelser og hvordan ny lov om psykisk helsevern fra 2017 påvirker pårørende sin situasjon.

Les mer:  Invitasjon semiarweekend

Påskebrev fra LPP Ålesund

LPP Ålesund deler en gledelig nyhet, minner om viktige datoer utover våren, og ønsker alle sine medlemmer god påske, se vedlagte medlemsbrev.

21.03.29 LPP Ålesund medlemsbrev

Julehilsen fra Ålesund

I Ålesund har vi tatt grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og kommunen sitt organisasjonsforum innen psykisk helse og rus har blitt utvidet og endret karakter.

Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje kommune og det å få koronakrisen i en tid med kommunesammenslåing har vært utfordrende. Men vi har stått sammen for å komme oss gjennom dette på best mulig vis. Gjennom samarbeid i flere år, kjenner vi hverandre godt og forumet føler at jobben man gjør nå er ekstra viktig. Tilbudet forumet gir er et viktig supplement til de offentlige tjenestene innen psykisk helse og rus, samt hjemmetjenestene.

PUSTEROMMET

Likepersoner og erfaringskonsulenter fra LPP og Mental Helse tilbyr råd og veiledning, informasjon om rettigheter, omsorg- og støttesamtaler onsdager 12.00-18.00. Vi er tilgjengelig for drop in samtaler og et varmt felleskap. Vi kan være en personlig los, og bidrar med søknader og klager. Individuelle samtaler og oppfølging andre dager etter avtale. Vi er tilgjengelig på digitale flater og på telefon 7 dager i uken.

Pusterommet hadde ordinær drift frem til 11 mars, og fra 13 mars tilpasset vi driften av tiltaket ut fra smittevernhensyn og behov. Lokalene ble rigget med en meter (tidlig fase 2 meter) avstand mellom sitteplassene. Berøringsflater ble spritet før og etter åpningstid, og underveis mellom gjestene. Det stod fremme antibac på alle bord og gjester ble anmodet om å være nøye med å overholde restriksjonene. Det var ikke matservering, men gjestene ble servert en kopp kaffe og vaffel med bruk av engangs utstyr. Det var hele tiden begrensinger på hvor mange som kan være i lokalene til samme tid. Åpningstidene var ut uke 34 mandager og torsdager 11.00-14.00. Fra uke 35 har Pusterommet hatt ordinær åpningstid onsdager 12.00-18.00 og andre dager etter avtale. Vi har hatt ca 165 nye pårørende og brukere som har tatt kontakt i en vanskelig tid og vi har produsert minst 2000 frivillige timer.

Vårrapport 2020

Til medlemmer i LPP Ålesund og omegn,

Her er rapport fra våren 2020 i lokallaget.

2020 Vårrapport, LPP Ålesund og omegn