MØTEPLASSEN – TEMA RUSREFORMEN

Kenneth Arctander Johansen er leder av RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og
medlem av rusreformutvalget. Han vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget som
førte til forslag om avkriminalisering, og spesielt fire problemstillinger utpeker seg:

– Hvilket utslag straff og avkriminalisering vil kunne få på narkotikabruk i befolkningen
– Hvordan narkotikabruk blant ungdom best kan styres
– De foreslåtte terskelverdiene
– Kommunens forutsetninger for å ivareta sitt ansvar

Etter hans innledning vil vi ha en sofasamtale ledet av Øyvind Heggstad hvor vi har invitert
inn politiet, kommune og spesialisthelsetjenesten til dialog om innholdet som foreslås, med
gode muligheter for publikum til å stille spørsmål.
Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold. Alle interesserte og de
som er berørt kan få mer informasjon om rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke
kunnskapen om psykisk helse og rus.

Sted: Bymisjonssenteret Parkgata 9 i Ålesund
Tid: 9 mars 2020 18.00-20.30
Det er enkel bevertning, gratis og åpent for alle

Arrangementet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse-
LPP Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

Kontaktpersoner:
Eva-Brit Langva tlf 40108172, Arild Kvamme tlf 96229688 og Anne Karin Zeitz tlf 93053604.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/
https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus/kan-vi-rettferdiggjore-straff-avnarkotikabrukere/1637156
http://www.erlik.no/kari-hudfletter-norsk-rusomsorg/?fbclid=IwAR0bZ7S9-d15Xy7fqQBc3nlh6hMnDRXGIHgc54FCn5jnCMT3ZNCbbxKofKU
https://www.actis.no/kunnskap/hva-er-rusreformen
https://www.nettavisen.no/nyheter/straff-forebygger-ikke-rus/3423922899.html
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/rusreformen/
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GG20vJ/politikere-kjemp-for-enrettferdig-ruspolitikk-for-brukerne-kenneth-arctander
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/9vLoer/rusreformen-burde-bygge-broer-menskaper-konflikt

Velkommen til årsmøte i LPP Ålesund og omegn 

Nye og gamle medlemmer, hjertelig velkommen til oss og årsmøte i foreningen. På årsmøtet vil vi gjennomgå aktiviteten fra i fjor, og bestemme hvordan vi skal jobbe i 2020 til det beste for pårørende og våre medlemmer.

Vi skal også velge nytt styre, mange i styret ønsker å bli med videre mens andre ønsker avløsning etter årevis med innsats. Kunne du tenke deg å bidra? Kanskje du nå blir nysgjerrig og ønsker å lære mer, da kan det å bli vara til styret være en god måte å begynne den reisen på.

Kanskje det ikke er det rette for deg, men da kan kanskje BITR-yoga, Pusterommet eller Møteplassen være en plass for deg? Her møter du likesinnede som kan være til inspirasjon og støtte i din hverdag. Vi ønsker oss flere likepersoner som kan bidra i dette arbeidet.

Sist men ikke minst, har du hørt om brukermedvirkning? I dag er det et krav av tjenestene utvikles i samarbeid med brukerne og pårørende, og vår kompetanse er etterspurt. Det finnes brukerutvalg både i kommunale virksomheter og på alle nivå i spesialisthelsetjenesten. Kanskje du har noe å si om NAV, kommunen sine tilbud og hva spesialistene har å tilby? Da er kanskje dette noe for deg?

Uansett er du alltid velkommen til å benytte deg av alle våre tilbud, inklusive personlige samtaler for råd, veiledning, støtte og omsorgssamtaler.

Håper du blir med oss videre som medlem og med det støtter vårt arbeide for og med pårørende i Ålesund og omegn.

Vi er alle mer enn det du ser 🧡

 

Innkalling årsmøte 

 

På vegne av laget

Eva-Brit Langva

Fylkes- og lokallagsleder

MØTEPLASSEN – ERFARINGSKOMPETANSE

Vi forventer stinn brakke når vi på Møteplassen inviterer til temaet Erfaringskompetanse – hva er det?

Kai Knudsen, Erfaringskonsulent i Ålesund kommune vil gi oss en forklaring på begrepet, og orientere oss om betydningen denne rollen har innen psykisk helse og rus på ulike nivå. Det er i dag et krav at alle tjenester skal utvikles i samarbeid med brukerne og pårørende, hvordan fungerer det egentlig?

Flere Erfaringskonsulenter i kommunen for brukere og pårørende innen rus vil også delta. Vår egen Erfaringskonsulent Arild Kvamme, den eneste i mils omkrets innen psykisk helse kommer også.

Det vil bli rikelig anledning til å stille spørsmål, kom med det som DU har på hjertet ditt.

Vi bærer alle vår egen historie, og mange har noe på hjertet men har ingen mikrofon. Det vil vi gjøre noe med gjennom å ha flere Møteplasser gjennom året hvor kanskje DU vil komme og dele?

Først ute er Emthe Vollstad som kommer for å dele sin reise, og kampen tilbake til livet etter å ha overlevd kreften 2 ganger. Hun var den første Erfaringskonsulent i Møre og Romsdal, og ansatt i vårt pårørendeprosjekt da kreften slo inn som en sjokkbølge juni 2018. Hennes arbeid var en av årsakene til at Ålesund vant pris som årets pårørendekommune 2017. Som kreftsyk ble hun nasjonalt og viden kjent for sin kamp for pårørende til alvorlig syke. Hennes engasjement skapte kaos i blodbanker over hele landet da hun ble kreftsyk igjen, og trengte beinmargsdonor for å overleve. Folk overalt engasjerte seg og meldte seg som blodgiver, og den innsatsen alene har berget flere liv. Emthe gleder seg veldig til å treffe dere alle sammen, men denne delen av kvelden har forbehold om at helsen hennes strekker til.

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling om ulike temaer innen psykisk helse og rus. På Møteplassen samles brukere, pasienter, pårørende, fagfolk, venner, bekjente og andre interesserte for å øke vår kunnskap om noe som berører oss alle, for uten unntak vil vi møte disse utfordringene nært gjennom livet. Vi er alle mer enn det du ser 🧡

Det er enkel servering og gratis

Møteplassen er et samarbeid mellom Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse- LPP Ålesund og omegn, Kirkens Bymisjon Møre og Mental Helse Ålesund.

Markering av Verdensdagen

Nasjonal Pårørendedag i Ålesund

Fredag 20. september inviteres det til markering av Nasjonal pårørendedag med foredrag og utstillere i bystyresalen. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

MARKERING AV NASJONAL PÅRØRENDEDAG

Dato: Fredag 20. september
Sted: Bystyresalen Ålesund rådhus, 4. etg.

PROGRAM:

10.00-10.15: Velkommen og åpning av dagen ved varaordfører Tore Johan Øvstebø
10.15-10.30: Informasjon om den nasjonale Pårørendeveilederen v/Lisbeth Slyngstad
10.30-10.45: Presentasjon av kommunens Pårørendestrategi v/Siv Ulla
10.45-11.00: Pårørendekoordinator – en ny stilling i kommunen v/Merete Kløvning
11.00-11.30: Barn som pårørende v/Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning
11.30-12.15: PAUSE med enkel bevertning. Seniorkoret synger.
12.15-12.45: Presentasjon av LPP, Møteplassen og Pusterommet v/Eva Brit Langva og Arild Kvamme
12.45-13.00: Informasjon fra erfaringskonsulent rus v/Janne Aspehaug
13.00-13-15: Informasjon fra geriatriteamet: Pårørendeskole ved demenssykdom, avlastningsordning og samtalegrupper v/Anne Roald
13.15-13.45: PAUSE
13.45-14.15: «Sofasamtale»: dialog med tjenesteytere og pårørende, v/ Siv Ulla
14.15-14.30: Oppsummering og avrunding av dagen
9.30- 15.00: Stands/utstillere fra interesseorganisasjoner, frivillighet og ulike kommunale tilbud for pårørende

Arrangementet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund, Pårørende Ålesund og omegn, LPP & MH, LHL og Gynkreftforeningen.

12. august er Møteplassen i Ålesund; temaet er tilknytningsforstyrrelser

Møteplassen i Ålesund er en arena for erfaringsutveksling, fag og kunnskap om psykisk helse og rus.

Neste møteplass: mandag 12. august (se kalenderen)

Tema: Tilknytningsforstyrrelser

Om foredragsholderene:

Inger-Mari Eidsvik er utdanna traumeterapeut IoPT. Ho har i mange år vore oppteken av årsaka til psykiske lidingar/diagnoser. Diagnoser beskriver berre symptom, sier ingen ting om årsaka. Kan samanbrotet mennesket opplever i krise handle om tilknytningsforstyrrelser? Om erfaringer tidlig i livet? Ei utrygg identitetsutvikling? Kan det vere slik at når vi opplever krise som voksen så aktiverer vi kjensler som vi ikkje har ord for? Kan kroppen og sinnet huske frå det førspråkelige stadiet? Er det vår sårbarheit?

Inger-Mari har sjølv erfaring frå psykiatrien. Ho trur at det er viktig at den enkelte forstår seg sjølv ut frå si historie. At ein er raus mot det barnet ein eingong var. Ho trur på forståelsen som metode og relasjonen som redskap. Ho trur ikkje på ein biomedisinsk psykiatri, men på ei humanistisk tilnærming til mennesker i krise.

Arild Kvamme hadde et godt liv frem til det utenkelige skjedde, han ble alvorlig psykisk syk. Det fulgte mange tunge år i psykiatrien før han gjennom god hjelp, selvutvikling og engasjement i brukerorganisasjonen Mental Helse ga han tilbake troen på seg selv og på livet. Arild arbeider i dag som erfaringskonsulent i Pårørende Ålesund og omegn, og gir videre av sine dyrkjøpte erfaringer.

«Vendepunktet for meg var da jeg forstod betydningen av tilknytning,» sier Arild.

 

Møteplassen er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

 

Mer informasjon om arrangementet finner du her: https://www.facebook.com/events/407688879839942

 

Enkel bevertning; arrangementet er åpent for alle

Møteplassen Ålesund – Program høst 2018

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskap om psykisk helse.

Kontaktpersoner: Arild Kvamme tlf 96229688 og Eva-Brit Langva tlf 48231644

Møteplassen Ålesund program – høst 2018