Bli medlem av LPP

Som medlem av LPP kan du delta på ulike tilbud som temakvelder, pårørendekafe og andre sosiale arrangementer hvor du får møte andre pårørende. Ta del i et fellesskap som forstår det gode og vonde i en hverdag som pårørende.

Bli medlem av LPP. Illustasjon av mennesker som skal bli medlem

Logg inn på din side via Rubic

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til noen som er psykisk syke.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

Ved å støtte oss med ditt medlemskap, bidrar du til at pårørende innen psykisk helse blir hørt gjennom brukerrepresentasjon lokalt og nasjonalt.

Medlemsfordeler

Som medlem i LPP får du tilgang til

 • Rådgivningstelefon for pårørende (tlf 22 49 19 22)
 • Lokale nettverk med andre pårørende via våre 24 lokallag rundt om i landet
 • Magasinet Psykisk Helse
 • Hotellavtaler
  • FFOs hotellavtale – få rabatt på overnatting hos Scandic, Thon og Choice-kjedene. Mer informasjon via FFOs nettside.
 • Voksenopplæringsforbundets (VOFO) hotellavtale.
  • Kontakt VOFO ved spørsmål. Oppgi flg. firmakoder ved bestilling:
   Nordic Choice: 971992 (12 % overnatting og 8 % på dag- og konferansepakker
   Best Western: 01632170 (15 % overnatting)
 • Rabatt på overnatting hos Hotell Hadeland på Gran
 • Flere avtaler via LPPs lokallag; kontakt ditt lokallag for mer informasjon. Finn ditt lokallag
 • Rabatt hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS.
  Kontakt: Preben Kløvfjell, advokat/partner
  Mail: pk@klovfjell.no, tlf: 900 85 188

  • Gratis førstegangskonsultasjon
  • Fast timespris 1500,- inkl mva
  • Fastpris for enkeltoppdrag
  • Vurdering lavere timespris i spesielle tilfeller

Årlig kontingent – 2024

Enkeltmedlemskap: 300 kr

Familiemedlemskap: 420 kr

Ungdomsmedlemskap (t.o.m. fylte 30 år): 150 kr

Støttemedlemskap personlig: 300 kr

Støttemedlemskap bedrift/organisasjon: 560 kr

For innmelding etter 1 november påløper ingen kontingent for inneværende år.

Utmelding

Sende mail til lpp@lpp.no og be om utmelding.

Problemer med innmelding eller betaling?

Send mail til lpp@lpp.no

Medlemskap hos LPP. for Forelder, søsken, partnere til noen med psykisk uhelse