Temakvelder i Askim

Hei!

Vår forening planlegger å starte med temakvelder for pårørende og andre interesserte én gang i måneden i vårhalvåret 2022, med oppstart mandag 10. januar kl 18 i Røde Kors´ lokaler på torget i Askim. Tema depresjon denne kvelden.
Ytterligere planlegges 4 flere temakvelder:

Spiseforstyrrelser – 7. februar 2022
Angst og psykose – 7. mars 2022
Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse – 4. april 2022
Rus – 2. mai 2022

Velkommen også til våre medlemmer som eventuelt vil dele sine erfaringer om
temaene!
Vi blir veldig glade!
Det vil bli servering. Hvis lykken er god, kan det bli noe dikt og musikk også.
Hilsen Marianne

Medlemsbrev høsten 2021

Kjære medlem

Det er en stund siden siste info-skriv herfra.
Sommeravslutningen 2021endte på café Mat og Mer i Mysen med Afternoon tea, og med
dagsferskt ankelbrudd for meg. En skjebnesvanger tur på Høytorp fort og langs helsestien!
Jeg fikk en stillesittende sommer med mye strikking på verandaen og venting på å få
komme til Sverige, hvor jeg har hytte. Nå er jeg blitt pensjonist – og som sykepleier kunne
jeg gå av som 62-åring, og det ville jeg benytte meg av. Nå har jeg fått vært i Sverige, og
sønnen min har også kunnet glede seg over å kunne reise.

Jeg er blitt kontaktet av et medlem for å løfte frem det hun mener er en svikt i systemet. Det
er at høyskoler ikke varsler pårørende når studenten faller fra. Jeg er i kontakt med
foreningen LFSS (landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord), fordi LPP
Nedre Glomma opplyste meg om at det er en forening som finnes (!) og sikkert har interesse
og kunnskap om saken.
Er også blitt kontaktet av en dame med ønske om samtalegruppe. Styret er enige om å
introdusere Askim som møtested, og Røde kors har gitt tilsagn om at deres lokaler i
Frivilligsentralen kan benyttes. Så på hjørnet ved Torget 12, kl. 18 blir det samtalekvelder
følgende mandager: 18.okt, 1.nov, 15.nov, 29.nov og 13.desember hvor vi da tenker å legge
julebordet dit med god mat. Velkommen! Er i kontakt med noen som jeg tror kan tenke seg
å opplyse oss om nye ting også disse kveldene. Samtalegruppe blir annonsert i Indre
Smaalenenes avis og på nett fra 9. oktober.

Vår satsning denne høsten er deltagelse i uka for Verdensdagen for psykisk helse.Program:
10.oktober – selveste dagen! Intern hyggekveld for ansatte, beboere og deres pårørende i
Nordmyrstubben, Spydeberg.
Mandag 11.oktober kl 10.00: Tur langs Hobølelvas elvesti, fra Frivilligsentralen Hobølvn. 5,
og kaffe og vafler på Galleri Art to be, i etterkant.
Mandag 11.oktober ca. Kl 12: Gratis konsert med Frode Johansen (kjempefin gitarist med
gode tekster) ved Løvestad aktivitetshus i Spydeberg. Velkommen!
Fredag 15.oktober ca kl 11 -12. Åpen natursti på Skjelfoss psykiatriske senter ved Ringvoll i
Hobøl – med Quiz og premiering, samt solskinnsboller ved elven. Adresse. Bråteveien 31,
1827 Hobøl. Om du lurer på noe ring Marianne, eller Skjelfoss 69924150 – aktivitetsleder
Svanhild Garsjø 90780889. Papir blir utlevert ved bak Knausen vanligvis. (Kart-tavle i
bakken opp fra parkeringen)
Fredag 15. kl 14-17: Stand ved Kiwi Tomter med salg av produkter fra Skjelfoss Psykiatriske
senter, og info generelt.

Hvis du som medlem har lyst til å bidra og stille opp sammen med
oss, er det superhyggelig!:)

Høsten 2021

Hei!

Jeg prøver å finne egnet sted og datoer for samtalegruppe for oss pårørende i Indre Østfold nå.  Sannsynligvis kan vi få være i lokalene til Røde Kors, på hjørnet ved frivilligsentralen i Askim. De skal ta det opp på sitt styremøte 16. september.

Det hadde vært veldig hyggelig om du vil komme! Program blir lagt ut på nettsiden vår når det blir klart.

Ellers reiser tre av oss i styret til LPPs landsmøte i Bodø første helgen i oktober.

Vi skal delta på Verdensdagen for psykisk helse.

Det blir planleggingsmøte på Frivilligsentralen i Tomter mandag 6. september klokken 11.

 

Hilsen Marianne

Årsmøte 2021

LPP Indre Østfold holdt sitt årsmøte 25. februar 2021. Her følger årsmøteprotokoll samt lokallagets årsberetning og regnskap for 2020.

Protokoll og Årsberetning_IndreØstfold

Julehilsen

Hei! En hilsen fra lpp indre Østfold, ved leder.

Vi startet friskt på årsmøtet med å forhåndsbevilge 2000 kr til god møtemat gjennom året. Og planla to arrangementer. En fyr fra Stavanger – Kjartan Mølstrevold – sa seg villig til å komme til et lokalt aktivitetssenter ved en bemannet bolig for å snakke om noen magiske eller vidunderlig gode måter å aktivisere beboere på. Og vi skulle ha en foredragsholder, Yvonne Kristoffersen, fra TIPS-teamet sykehuset. Men etter pandemi ble dette skrinlagt. Så lokallaget har hatt ett styremøte hjemme hos meg med en overflod av kaker fra Spydeberg bakeri…
Verdensdagen som vi stilte på ifjor ble ikke markert, men aktivitetssenteret lurte på om vi ville støtte dem med innkjøp av saft og gaver fra Askim frukt- og bærpresseri. Vi gjorde det. Vi har også fått telefon fra en pårørende som ville melde seg inn og som var i villrede om hvilken hjelp det var mulig å få gjennomført. En annen henvendelse dreide seg om planlegging av et teaterstykke med tema Å leve på hemmelig adresse. Styret har lurt på om det er innenfor vårt «mandat», så vi må ta det opp på neste styremøte.
Som brukerrepresentant ved DPS i Moss arrangerte jeg så et møte hvor Møteplass-konseptet ble presentert av Arne Kallekleiv og Lise Aarøe tidlig i år. Sykehuset har ennå ikke konkludert. Jeg har etterlyst svar, og svaret er at de skal se nærmere på det. De ønsker etter sigende å se en møteplass i praksis, som i Drammen. DPS-møtet i november ble utsatt til desember og ble deretter avlyst. Så jeg vet ikke mer. Jeg svarte på henvendelsen om å evaluere opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. I vårt område har det vært lav dekning med psykiatere.
Utfordringer fremover er stadig å etablere et pårørendesenter i Askim. Jeg har kontaktet Frivillighetens Hus som har lokaler sentralt ved torget. Det kan jo klinge godt med et PiA-senter der – tilsvarende PiO senteret i Oslo…😀
Jeg oppdaget tilfeldig at kommunen arrangerer kurs i belastningsmestring (KiB kurs). Jeg skal be om at vi får tilsendt fremtidige invitasjoner.

Vi har få medlemmer, kun 16 tror jeg nå sist. Et lite julebord er snart forestående.
God jul til alle!

Hilsen Marianne

Velkommen til årsmøte!

LPP indre Østfold vil oppsummere aktiviteten i 2019 og legge fram forslag for 2020.

Bli gjerne med oss i utformingen av et godt program!

ÅRSMØTE torsdag 13. februar 2020 kl 19.00

Hobølveien 6, 1825 Tomter (inngang bak huset)

Bli brukerrepresentant!

Etter fylkestingsvalg og kommunevalg skal det oppnevnes nye brukerråd. Her finner du en lenke til hva det innebærer. https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

Det finnes en samleside med info også om ungdomsråd og eldreråd: https://www.regjeringen.no/veiledere-raad

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ber oss melde inn navn innen 16. september.

Ta kontakt om dette høres interessant ut for deg! Man innsettes for en valgperiode, altså fire år. Pårørende har mye kunnskap om hva som kan trengs rundt omkring! Og det er flott at vi regnes med i denne sammenheng. Send gjerne med noen ord om deg selv og dine tanker. Både kommunen og fylket trenger mange nye navn for å kunne velge og fylle opp nye gode råd, utvalg og referansegrupper fra 2020.

 

Høsten 2019

 

Hei!

Velkommen til LPP Indre Østfold!

Vi ønsker alle velkommen til et arrangement i samarbeid med Spydeberg og Hobøl kommune onsdag 9. oktober 2019!

Dørene åpnes kl. 17.30 for loddsalg, kafé og utstilling i lokalene til psykisk helsetjenestes dagsenter i Nordmyrstubben 15a på Løvestad.

Programmet begynner klokken 18.30 med Mats Grimsæths foredrag.

Ole Kopperud synger og spiller.

Vi gir fokus til psykisk helse!  … Vi gir tid!!! …. en dag i forkant for «Verdensdagen for psykisk helse»!

LPP indre Østfold har tatt en pause med samtalegruppa i Frivillighetens Hus. Vi bestemte å sponse kafégruppa fra Løvestad med midler, og vi besøker Kastet gård i den forbindelse. Vi avventer respons fra medlemmene, og inviterer dere til Kastet gård aktivitetssenter, Slemmestadveien 32, 1480 Kråkstad. Vi holder av første torsdag i måneden til eventuelle hyggetreff der. Kontakt Marianne på tlf 90206269!

En god nyhet for medlemmene er at LPP Indre Østfold også vil sponse seminardeltagelse som LPP Nedre Glomma arrangerer 1-2 november på Hankø. Meld dere på! Nedre Glomma har snekret sammen et flott program, våre medlemmer er selvfølgelig velkommen på foredrag i Fredrikstad også!

Marianne var på en kjempefint landsmøte på Lillestrøm. Det var utrolig hyggelig og inspirerende. Vi fikk en klar oppfordring til å delta politisk. Gi ut LPP´s løpesedler før lokalvalgene nå! Meld ifra til Marianne hvis du har lyst til å være med som brukerrepresentant i de forskjellige råd som må nedsettes etter valget – råd for mennesker med nedsatt funkjsonsevne.

Ellers er det mye interessant som foregår i våre nærområder. Follo har hatt besøk av Arne Kallekleiv for å vurdere oppstart av Møteplass-konseptet. Vi håper at Østfold følger etter! Det er en metode som kan øke forståelsen for pårørendes situasjon og også gi gjensidig læring når ansatte får satt av midler som gir dem mere tid til å lytte og også forklare.

 

 

 

LPP Indre Østfold sin lokalside

Ta kontakt om det er noe du lurer på! Vi er flere pårørende som gjerne vil hjelpe å svare på spørsmål og lytte…

Kontaktdata: marianne.aagard@me.com
Telefon: 90 20 61 69

leder: Marianne Aagaard

sekretær: Guri Stoksbjerg

kasserer: Odd Stoksbjerg

styremedlemmer: Tormod Ropeid, Tone Røise, Hanne Dalen

Siden 2014 har samtalegruppe bestående av 3-7 medlemmer møttes med synkende hyppighet. Vi har brukt to forskjellige møtesteder i Spydeberg. Nå i 2017 har vi valgt å legge de faste møtene litt på is pga svakt oppmøte. Men vi vil veldig gjerne komme i kontakt med medlemmer hvis behov og lyst til å prate melder seg. Idag prater vi mest på styremøtene som gjerne holdes hjemme hos Marianne.