Årsmøte 2021

LPP Indre Østfold holdt sitt årsmøte 25. februar 2021. Her følger årsmøteprotokoll samt lokallagets årsberetning og regnskap for 2020.

Protokoll og Årsberetning_IndreØstfold

Julehilsen

Hei! En hilsen fra lpp indre Østfold, ved leder.

Vi startet friskt på årsmøtet med å forhåndsbevilge 2000 kr til god møtemat gjennom året. Og planla to arrangementer. En fyr fra Stavanger – Kjartan Mølstrevold – sa seg villig til å komme til et lokalt aktivitetssenter ved en bemannet bolig for å snakke om noen magiske eller vidunderlig gode måter å aktivisere beboere på. Og vi skulle ha en foredragsholder, Yvonne Kristoffersen, fra TIPS-teamet sykehuset. Men etter pandemi ble dette skrinlagt. Så lokallaget har hatt ett styremøte hjemme hos meg med en overflod av kaker fra Spydeberg bakeri…
Verdensdagen som vi stilte på ifjor ble ikke markert, men aktivitetssenteret lurte på om vi ville støtte dem med innkjøp av saft og gaver fra Askim frukt- og bærpresseri. Vi gjorde det. Vi har også fått telefon fra en pårørende som ville melde seg inn og som var i villrede om hvilken hjelp det var mulig å få gjennomført. En annen henvendelse dreide seg om planlegging av et teaterstykke med tema Å leve på hemmelig adresse. Styret har lurt på om det er innenfor vårt «mandat», så vi må ta det opp på neste styremøte.
Som brukerrepresentant ved DPS i Moss arrangerte jeg så et møte hvor Møteplass-konseptet ble presentert av Arne Kallekleiv og Lise Aarøe tidlig i år. Sykehuset har ennå ikke konkludert. Jeg har etterlyst svar, og svaret er at de skal se nærmere på det. De ønsker etter sigende å se en møteplass i praksis, som i Drammen. DPS-møtet i november ble utsatt til desember og ble deretter avlyst. Så jeg vet ikke mer. Jeg svarte på henvendelsen om å evaluere opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. I vårt område har det vært lav dekning med psykiatere.
Utfordringer fremover er stadig å etablere et pårørendesenter i Askim. Jeg har kontaktet Frivillighetens Hus som har lokaler sentralt ved torget. Det kan jo klinge godt med et PiA-senter der – tilsvarende PiO senteret i Oslo…😀
Jeg oppdaget tilfeldig at kommunen arrangerer kurs i belastningsmestring (KiB kurs). Jeg skal be om at vi får tilsendt fremtidige invitasjoner.

Vi har få medlemmer, kun 16 tror jeg nå sist. Et lite julebord er snart forestående.
God jul til alle!

Hilsen Marianne

Velkommen til årsmøte!

LPP indre Østfold vil oppsummere aktiviteten i 2019 og legge fram forslag for 2020.

Bli gjerne med oss i utformingen av et godt program!

ÅRSMØTE torsdag 13. februar 2020 kl 19.00

Hobølveien 6, 1825 Tomter (inngang bak huset)

Bli brukerrepresentant!

Etter fylkestingsvalg og kommunevalg skal det oppnevnes nye brukerråd. Her finner du en lenke til hva det innebærer. https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

Det finnes en samleside med info også om ungdomsråd og eldreråd: https://www.regjeringen.no/veiledere-raad

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ber oss melde inn navn innen 16. september.

Ta kontakt om dette høres interessant ut for deg! Man innsettes for en valgperiode, altså fire år. Pårørende har mye kunnskap om hva som kan trengs rundt omkring! Og det er flott at vi regnes med i denne sammenheng. Send gjerne med noen ord om deg selv og dine tanker. Både kommunen og fylket trenger mange nye navn for å kunne velge og fylle opp nye gode råd, utvalg og referansegrupper fra 2020.

 

Høsten 2019

 

Hei!

Velkommen til LPP Indre Østfold!

Vi ønsker alle velkommen til et arrangement i samarbeid med Spydeberg og Hobøl kommune onsdag 9. oktober 2019!

Dørene åpnes kl. 17.30 for loddsalg, kafé og utstilling i lokalene til psykisk helsetjenestes dagsenter i Nordmyrstubben 15a på Løvestad.

Programmet begynner klokken 18.30 med Mats Grimsæths foredrag.

Ole Kopperud synger og spiller.

Vi gir fokus til psykisk helse!  … Vi gir tid!!! …. en dag i forkant for «Verdensdagen for psykisk helse»!

LPP indre Østfold har tatt en pause med samtalegruppa i Frivillighetens Hus. Vi bestemte å sponse kafégruppa fra Løvestad med midler, og vi besøker Kastet gård i den forbindelse. Vi avventer respons fra medlemmene, og inviterer dere til Kastet gård aktivitetssenter, Slemmestadveien 32, 1480 Kråkstad. Vi holder av første torsdag i måneden til eventuelle hyggetreff der. Kontakt Marianne på tlf 90206269!

En god nyhet for medlemmene er at LPP Indre Østfold også vil sponse seminardeltagelse som LPP Nedre Glomma arrangerer 1-2 november på Hankø. Meld dere på! Nedre Glomma har snekret sammen et flott program, våre medlemmer er selvfølgelig velkommen på foredrag i Fredrikstad også!

Marianne var på en kjempefint landsmøte på Lillestrøm. Det var utrolig hyggelig og inspirerende. Vi fikk en klar oppfordring til å delta politisk. Gi ut LPP´s løpesedler før lokalvalgene nå! Meld ifra til Marianne hvis du har lyst til å være med som brukerrepresentant i de forskjellige råd som må nedsettes etter valget – råd for mennesker med nedsatt funkjsonsevne.

Ellers er det mye interessant som foregår i våre nærområder. Follo har hatt besøk av Arne Kallekleiv for å vurdere oppstart av Møteplass-konseptet. Vi håper at Østfold følger etter! Det er en metode som kan øke forståelsen for pårørendes situasjon og også gi gjensidig læring når ansatte får satt av midler som gir dem mere tid til å lytte og også forklare.

 

 

 

LPP Indre Østfold sin lokalside

Ta kontakt om det er noe du lurer på! Vi er flere pårørende som gjerne vil hjelpe å svare på spørsmål og lytte…

Kontaktdata: marianne.aagard@me.com
Telefon: 90 20 61 69

leder: Marianne Aagaard

sekretær: Guri Stoksbjerg

kasserer: Odd Stoksbjerg

styremedlemmer: Tormod Ropeid, Tone Røise, Hanne Dalen

Siden 2014 har samtalegruppe bestående av 3-7 medlemmer møttes med synkende hyppighet. Vi har brukt to forskjellige møtesteder i Spydeberg. Nå i 2017 har vi valgt å legge de faste møtene litt på is pga svakt oppmøte. Men vi vil veldig gjerne komme i kontakt med medlemmer hvis behov og lyst til å prate melder seg. Idag prater vi mest på styremøtene som gjerne holdes hjemme hos Marianne.