Er du pårørende til beboer i bemannet bolig, eller til noen som har fått avslag om plass i bemannet bolig? Vi ønsker å høre om dine erfaringer!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse inviterer til deltakelse i et forskningsprosjekt om erfaringer med bemannede boliger.

Prosjektet omfatter innhenting av erfaringer fra beboere, deres pårørende og ansatte i boligene, samt pårørende til personer som har fått avslag om bolig. Det gjennomføres en spørreundersøkelse til hver av disse gruppene.

Alle som er pårørende til en person som bor i en bemannet bolig, eller som er pårørende til personer som har fått avslag om bolig, inviteres til å delta i undersøkelsen.
Deltakelse i prosjektet innebærer å svare på en spørreundersøkelse om erfaringer med boforhold, sosialt miljø, aktivitets- og fritidstilbud, samt individuell oppfølging. Det tar om lag 5-10 minutter å svare på undersøkelsen.

Klikk på lenkene under for mer informasjon og for å delta.
Pårørende til personer som bor i en bemannet bolig: https://response.questback.com/osloeconomicsas/lg64yzjjsz
Pårørende til personer som har fått avslag om plass i bemannet bolig: https://response.questback.com/osloeconomicsas/0jongrlko1

Fristen for å svare på undersøkelsen er fredag 17. mars 2023.

Undersøkelsen er anonym, og svarene kan ikke knyttes til hverken deg eller den du er pårørende til.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med analyseselskapet Oslo Economics. Hvis du har spørsmål om forskningsprosjektet, kan du ta kontakt med:
• Nasjonalt senter for erfaringskompetanse ved Arnhild Lauveng, per e-post på arnhild@erfaringskompetanse.no
• Oslo Economics ved Sara Lee Johansen, per e-post på slj@osloeconomics.no

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen!