300 millioner til å styrke psykisk helsevern

Ranaposten siterer i dag nestleder i LPP, Carl Fredrik Aass

LPP driver pårørendesentre rundt om i Norge, sentre som gir gode og viktige tilbud til alle pårørende. Disse sentrene drives i dag på knappe budsjetter og de må få øremerkede midler.