Kontaktinformasjon

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

(Mental health carers Norway)

Sekretariatet

Apotekergata 10B, 0180 Oslo
Epost: lpp@lpp.no


Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende

(National information and support line for mental health carers)

Tlf: 22 49 19 22  (mandag – fredag kl 10 – 15, tirsdag kl 11 – 19)

Epost: radgivningstelefonen@piosenteret.no


Følg oss på Facebook

LPP Norge på Facebook
Følg LPP Norge på Facebook