Vi setter ned et utvalg. Og utvalgets arbeid resulterer som regel i en anbefaling, en veileder, nye faglige råd og retningslinjer.

Hvor mange mennesker med en kjent psykisk lidelse blir jevnlig kalt inn til kontroll hos spesialist for vurdering av virkning og bivirkning av eksisterende behandling for sin lidelse?

Les Arnhild Gjelberg Ottesens erfaring her:https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/zEMP94/det-nytter-ikke-med-nok-et-utvalg