Nyttårshelsing til alle LPP medlemmer frå styret i LPP Sogn og Fjordane.

Nyttårshelsing til alle LPP medlemmer frå styret i LPP Sogn og Fjordane Det blir ei litt lenger nyhetsoppdatering frå oss i Sogn og Fjordane denne gangen. Anette har skrive litt om julebordsarrangementet…

Nytt fra Sogn og Fjordane

Vårt fylkeslag her i gamle Sogn og Fjordane har som dei fleste andre brukarorganisasjonar blitt prega av den pågåande pandemien. I tillegg til dette så vart også FFO kontoret i Førde lagt ned frå…

Brev til Helse Førde

Ubrukte midlar i budsjett for Klinikk for psykisk helsevern og uløyste oppgåver Helse Førde (HF) legg fram Årleg melding for 2020 der «Den gyldne regel» heller ikkje i år er fylgt opp. Nedgangen…

Teieplikt – på godt og vondt

I 2018 starta Nordfjord Psykiatrisenter (NPS), Stryn kommune, Eid kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, eit samarbeid om «Møteplass – for helsefremmande dialog mellom…

Åpent brev til Helse Førde

LPP Sogn og Fjordane har sendt åpent brev til Helse Førde: 2018.11.20 Ope brev til Helse Førde

Møteplass – for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse/rus – Nordfjordeid måndag 19. november.

Helse Førde og Landsforeningen for Pårørande innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane inngjekk våren 2018 ein avtale om å starte opp «Møteplass».  Nordfjord Psykiatrisenter, Stryn kommune og…

MØTEPLASS – arena for likeverdig og gjensidig læring

LPP, Helse Førde og Førde kommune arrangerer 18.april møte for pårørande og fagfolk. Tema: Pårørande og fagfolk sine forventningar til samarbeid ikring den sjuke. Stad: Firdavegen 12, Førde.…