Pårørende innen Psykisk helse

LPP – Landsforeningen for Pårørende og Etterlatte innen Psykisk helse og ROP-lidelser er til for deg.

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som har en psykisk lidelse, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

 
Nasjonal Rådgivningstelefon fra pio-senteret for pårørende