Støttemarkering for pårørende innen psykisk helse og rus. Sanitetskvinnene, lpp

Støttemarkering for pårørende til rus og psykisk syke 26 april

Tilbud til Pårørende innen psykisk helse og rus blir rasert.

Flere frivillige og ideelle lag og organisasjoner som jobber for å hjelpe pårørende har opplevd kraftig kutt i støtte til deres tilbud.
Den nasjonalstøttetelefon som drives av PIO-senteret (LPP Oslo) er en av disse som har mistet sin støtte. Støttetelefonen som har hjulpet pårørende over hele Norge i flere år står nå i fare for å bli lagt ned.

I en tid der flere får psykiske lidelser, flere sliter med rusproblemer velger Helsedirektoratet og kutte all støtte til våre sentre og flere andre organisasjoner som har tilbud til samme gruppe. Dette uten forvarsel – uten prosess, og uten at det legges opp til overgangsordninger. Dette rammer tusenvis av pårørende over hele landet med brutal kraft. Vi står samlet med flere andre organisasjoner som også er rammet av kuttene.

Norske Kvinners Sanitetsforening har tatt initiativ til å arrangere en støttemarkering for pårørende til rus og psykisk syke 26 april på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Anna Cecilie Jentoft fra LPP Landsstyret skal holde apell📢

Bli med å støtt dere som kan!

 

Støttemarkeringens Facebook arrangement

Les mer om støttemarkeringen her:

Invitasjon til støttemarkering for pårørende for rus og psykiatri på Eidsvolls plass 26.april