Bekymringsmelding ved psykisk sykdom

Kan kommuner gjøre det enklere for innbyggerne å melde bekymring for alvorlig psykisk sykdom? Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i Rogaland, erfarer at nærstående ikke vet hvor…

Årsmøtet mars 2024

Årets årsmøtet ble avholdt på vakre Utstein kloster hotell. Nytt styre ble valg, og deltakerne fikk også med seg et nyttig foredrag av pasient- og brukerombudet, samt høre historien om LPPs spede…

Aktiviteter – Våren 2024

Velkommen til vårens tilbud hos LPP Rogaland! NB! Endringer kan komme. Merk at årsmøte avholdes 2-3. mars på Utstein kloster hotell. .2024 vår tilbud - aktiviteter

Årsmelding 2022

Her finner du årsmelding for 2022, budsjett og handlingsplan for 2023 2023 Årsmelding, handlingsplan, budsjett

Aktiviteter høst 2022

2022 høst tilbud - aktiviteter

Hva er den største utfordringen med å være pårørende til noen med psykisk helse-/ROP-utfordring?

Dette spørsmålet stilte vi oss på årsmøtet i LPP Rogaland i år. Svarene var mange, men kan kanskje best oppsummeres i fire ord: - Bekymring - Belastning - Avmakt - Sorg Bekymringen er i…

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 Satsingsområder og Budsjett 2022

Aktivitetsoversikt høsten 2021

2021 tilbud - aktiviteter  

Brukerråd og brukermedvirkning – har du noe på hjertet?❤️

Helsemyndighetene og vi som er pårørende har samme mål: en helsetjeneste som fungerer optimalt! Men det er ikke alltid helsetjenesten og pårørende er enige i hva som er god behandling og oppfølging…

PårørendePåfyll og litt til

De fleste har sikkert sett, lest eller fått referert hele eller deler av Maud Angelica Behns minnetale til sin far, Ari Behn. Gjennom denne fikk vi igjen en bekreftelse på at vi som står på sidelinja…