PårørendePåfyll og litt til

De fleste har sikkert sett, lest eller fått referert hele eller deler av Maud Angelica Behns minnetale til sin far, Ari Behn. Gjennom denne fikk vi igjen en bekreftelse på at vi som står på sidelinja og som gjerne vil gjøre alt vi kan for å hjelpe og støtte dem av våre som sliter med psykisk uhelse, har en tøff oppgave. Og av og til blir oppgaven helt umulig.

Maud Angelica Behn kom med en sterk appell til alle som sliter, om å søke hjelp. Som pårørende og brukerorganisasjon, erfarer vi dessverre at selv om hjelp finnes, er det ikke alltid like enkelt å finne fram til, eller få tilgang på den mest hensiktsmessige hjelpen/behandlingen i det psykiske helsevernet.

Som pårørende har vi ulike erfaringer i møte med helsetjenesten. Denne erfaringen kan vi bruke til å stå skulder ved skulder, til å støtte og rådgi hverandre, men også bidra til at tilgangen til adekvat psykisk helsehjelp blir enklere og enda bedre.

PårørendePåfyll er et forum for erfaringsutveksling for oss som er pårørende innen psykisk helsevern. Og vi hører gjerne på hvilken erfaring akkurat DU har med psykisk sykdom og psykisk helsevern, og hva du har behov for. Å møte andre i samme eller lignende situasjon som en selv, kan være en trøst og en støtte, i seg selv. Mange av oss har erfart det.

Minner derfor om at

PårørendePåfyll i nord er 2. torsdagen i måneden fra kl. 18.00-20.00. Merk nytt sted:  Brukerhuset i Helse Fonna regionen. Adressen er Karmsundsgt. 77, Haugesund. Første påfyll er kommende torsdag, den 9. januar. Da blir det også anledning til en omvisning på huset.

PårørendePpfyll i sør er 2. lørdagen i måneden, fra kl. 12.00 – 14.00. Sted som før: FFOs lokaler i Luramyrveien 25A, Sandnes, like i nærheten av Kvadrat kjøpesenter. Første påfyll er lørdag 11. januar.

Temakvelder

Vi vil også i 2020 arranger temakvelder som har fokus på informasjon og opplysning. Er det noen tema du gjerne vil ha belyst, gi oss tilbakemelding! Minner igjen om den første temakvelden som avholdes 9. januar i Luramyrveien 25A – der vi ser nærmere på begrepet «samtykkekompetanse». Fullstendig aktivitetsoversikt kommer vi med etter styremøte den 22. januar.

Kontorhjelp

LPP Rogaland har kontorlokale både i FFOs lokaler på Sandnes og Brukerhuset i Haugesund. I Sandnes har vi greid å organisere det slik at kontoret er bemanna fast noen timer hver torsdag. Vi har ikke greid det samme på Brukerhuset. Er det noen av dere som har mulighet til å bidra til at kontoret vårt t på Brukerhuset i Haugesund bemannes en dag i uka samt hjelpe til med PårørendePåfyll og temakvelder?

LPP Rogaland

6.1.2020

Verdensdagen for forebygging av selvmord – Karmøy folkebibliotek 10. september

 Åpen dag på Karmøy Folkebibliotek i anledning

VERDENSDAGEN FOR 

FOREBYGGING AV SELVMORD 

 Her møter du også representanter fra LPP Rogaland på stand

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 

KL. 19:00-21:00 

KOPERVIK, 

GRATIS INNGANG. 

 

KORTE INNLEGG 

STANDS 

MUSIKALSK INNSLAG, TENNING AV LYS MED MER

 

LPP Rogaland – høsten 2019

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer? Savner du et nettverk? Ta kontakt med oss i LPP Rogaland.

Send oss ei melding på messenger (Facebook) eller send oss en e-post på lpprogaland@lpp.no. Du kan også ringe.

Her er en oversikt over høstens aktiviteter.

LPP Rogaland høsten 2019

Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser..

– Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser.

Tradisjonen tro holdt Solas ordfører Ole Ueland nyttårstale i Sola kulturhus. Noe av det første han nevner er psykisk helse, og framfører et håp om at vi i 2019 skal snakke høyre om psykisk helse.

Les LPP Rogalands kommentar til Uelands tale Leserinnlegg i Solabladet

Aktivitetsmesse 25. oktober i Stavanger

Kom innom og se hvilke aktiviteter og tilbud som finnes innen psykisk helse- og rusfeltet i Stavanger-området!

LPP Rogaland har også stand!

Fyll dagene 2018

Er du medlem? Her er et tilbud til deg!

Er du medlem i LPP? Her er tilbud til deg!

PårørendePåfyll

Høsten 2018 i Sandnes – Stavanger-området:

KL. 12.00 – 14.00 på en lørdags formiddag:

LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning.

Velkommen!

 

PårørendePåfyll

HØSTEN 2018 – på Karmøy:

LPP Rogaland inviterer til gode samtaler, gjensidig støtte og veiledning.

Velkommen1

Nytt styre i LPP Rogaland

Årsmøte i LPP Rogaland ble i år avholdt på Scandic Forus Hotel. Vi starta med hyggelig lunsj før vi forflytta oss til møterom og årsmøtesakene.

Styreleder og et styremedlem var på valg, i tillegg til vararepresentanter, revisor og valgkomite.

Fram til neste årsmøte, består det nye styret av:

Arnhild G. Ottesen, Sola
Mari J. Dahle, Stavanger
Greg Sørby, Karmøy
Kirsten Strandjord, Stavanger
Gudrun Wiik Larsen, Sandnes

Vararepresentanter er:
Sandra Våge, Karmøy
Anne Marie Garpestad, Stavanger

HER finner du årsmøteprotokoll, årsmelding 2017 og aktivitetsplan for 2018

Besøk oss gjerne i våre nye og fine lokaler i Luramyrveien 25A – nær Kvadrat kjøpesenter!