Verdensdagen Psykisk Helse 2021 Harstad Kvæfjord Harstad

Program for markering av verdensdagen 27 sept – 23 oktober.

Program Verdensdagen 2021

 

Hvis du ønsker mer informasjon om markering av verdensdagen kan du gjerne kontakte oss.

 

Bikuben v/LPP Koordinator for VD
Ann-Kirsti Brustad
Tlf 90898788

 

 

 

Pårørende møteplass høst/vinter 2021

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre

Leder i LPP Harstad, Ann-Kirsti Brustad, har, sammen med førstelektor på Universitet i Tromsø, Gunn Tove Minde, skrevet en artikkel om pandemiens effekt på omsorgsbyrden for pårørende til eldre. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sykepleien, kan du lese på nett her eller som pdf her: Artikkel Sykepleien, mars 2021

 

Hovedbudskapet er:

Utbruddet av koronavirus rammet de eldre spesielt hardt. Besøksstans og reduserte hjemmetjenester førte til at eldre mistet sosial kontakt og omsorgstjenester fra både kommunen og frivilligheten, som igjen førte til enstørre belastning på de pårørende. Forskjellige former for tilrettelegging, som lengre besøk fra færre ansatte og bruk av ny kommunikasjonsteknologi, er eksempler på omprioriteringer i tjenestetilbudet som både ansatte og pårørende har vært fornøyde med.

Nytt fra Harstad

Anderledesåret og et års jubileum for Pårørende senteret Harstad

Gleden var stor da vi åpnet det første pårørendesenteret i nord-avd Harstad, en uke før Norge ble rammet av pandemien. Vi måtte som alle andre begrense våre planlagte aktiviteter og tilbud.

Til tross for annerledes året valgte vi aldri å stenge ned for de pårørende.

Fra åpningsdato 4 mars 20 til året etter, har vi gjennomført 488 individuelle samtaler for pårørende og familiemedlemmer i tillegg til pårørende møteplass Harstad og markering av samisk måned på pårørendesenteret.

Vi har også lagt til rette for samarbeid med Harstad Sanitetsforening og Harstad Demensforeningen og for samhandlingsmøter mellom pårørende og kommunetjenesten både fysisk og digitalt.

Helsedirektoratet ba kommunene om psykososial beredskap under pandemien. Vi har tatt arbeidet på alvor og håper at det gir forståelse og inspirasjon til god ivaretakelse av pårørende. Nå vil vi – de pårørende ha annerkjennelse og støtte til drift av våre pårørendetilbud og pårørendesenteret. Åpent fast mandag og torsdag fra kl 12-18 (Drop in kl 14-18 Jonasliesgt 7). Snart blir det bra igjen å vi kan åpne opp flere spennende pårørendetilbud og aktiviteter i lokallaget .

Adventshilsen

En liten mimrerapport fra nord

«Vi står han av» Så det på godt nord norsk språk uttales.

Vi har satt mange fotspor på veien for pårørende og flokken vår.

Vi er for det meste av tiden bekymret for stor avhengighet til sprit, ja no e den pinadø blitt tilgjengelig overalt kor vi ferdes. Men slapp av folkens så godt skolert som vi pårørende er, har vi god kompetanse på med-avhengighet. Vi får ta selvhjelpa i egne hender å lage vår egen individuelle plan. Så på veien fra vaktbikkje til egen omsorg har vi vært trofast mot oss selv og brukt all omsorg på andre enn oss selv. No som midnattssola er slått av og mørketida har senka seg, går vi stille inn en ny dag, med tro håp og kjærlighet.

Innerst i sjelen høre vi sangen har du fyr Ytterst i verden, ytterst i vest kan hende du seile di skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest – kanskje du går der i rute? Uansett treng du et punkt som e fast der du frakte di skjøre last. Det e nok at det står der og brenn – en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei? Har du fyr, et signal om riktig lei?

Vi har hverandre og har funne oss ei lei, kor fyrtårnet lyse opp vår nye vei. (LPP)

Faste pårørendesamling med ulik struktur på innhold, metode og selvhjelpsverktøy. En sky av nøkkelord og gode gjerninger

Pårørendetreff, Pårørendekafe, rekreasjon samling for pårørende, samtalegruppe for pårørende, selvhjelpsgruppe for pårørende, temakveld for pårørende, pårørende en ressurs mestringskurs/recovery, nettverksmøte for pårørende, organisasjonstreff for pårørende, arbeidsgruppe for praktisk hjelp for pårørende, Smilgruppe barn og unge(barn som pårørende) , hverdagsmestring for pårørende, mestringskurs for pårørende , workshop med ulikt kreativt innhold, velværetreff for pårørende, selvstyrkningskurs for pårørende, belastningskurs for pårørende, den gode dialogen ,hverdagsglede for pårørende, et hav av muligheter i hjerte av NORD.

Vi har hatt pårørende ambulante team siden morgendagens lys, beredskap fra før vi kom til verden, hjemmebesøk og ti på topp, utflukt til Engeløya, bål samlinger med samisk joik og kulturforståelse, tur til tre riksgrensa – Norge, Finland og Sverige på tre steg og sist, men ikke minst en ekstrastiftelsesgevinst i prosjektet pårørende en ressurs, prosjektet Vidt råd med bekledning som viking i middelalder tid omringet av æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver og volver. For til slutt å seila av sted med ho Anna Rogde verdens eldste seilende skonnert med Vind i Seila mot nye horisonter.

Jeg trivs best i åpna landskap, sier Lokallagsleder i LPP Harstad mens eksperter mener at Samfunnskritisk personell bør ikke plasseres i kontorlandskap. Det kan bety starten på slutten for det åpne landskapet. Pårørende er en sterk utsatt risikogruppe som i store deler av sitt liv oppholder seg i kontorlandskaper. Det gav livsgnist til nye drømmer for lokallagslederen som startet på skolering for å skape nye rom. I god tro på at drømmer kan bli virkelig, etablerte pårørende gründeren i 1995 ideen om et lokalt helse og servicesenter, målet var å gi støtte og omsorg til pårørende og familien. I 1998 blomstret ideen gjennom etablering av et velværesenter med bruk av alternative naturlige metoder for hjelp, mestring og recovery -frem til 2007-dette året ble LPP Harstad etablert som lokallag -vi fortsatte i egne lokaler fra 2008 -2010 gjennom prosjektet pårørende en ressurs.

I 2010 inngikk vi en samarbeidsavtale med Bikuben Regionale Brukerstyrte senter med eget kontorlandskap og faste samlinger for pårørende, kurs m.m. I dag 10 år etter har vi funnet tilbake til våre røtter og gitt liv til et pårørendesenter i nord. En historisk omfavnelse av kunnskap, kompetanse og forebyggende omsorg. Vi fikk en tøff «dåp» med åpning 4 mars 2020 og nedstengning den 11 mars som følge av bølger av C19.

Vi «står han av» og har fått mye «tankevirus» i hjemmekontor, men mye mindfullnes på grunn av manglende forstyrrelser. Dette har resultert i god kontakt med egne relasjoner og gitt høstbare refleksjoner, og resirkulert fornybar energi. Status pr i dag Pårørendesenteret Harstad

Ååååh, Det går likar no

 

Pårørendesenterets vandre korridor

1 sept 20 har vi åpent 2 ganger i uka med fast landskap og mannskap – mandag og torsdag.

Pårørendekafe 2 ganger pr uke

Avspenning 1 g pr uke

Sofasitting med akvarium å musikk i øran, flere ganger i timen.

samisk pårørendegruppe 1 g pr md

selvhjelpsgruppe pårørende 2 g pr md

Pårørende Møteplass 6 g pr år

 

*Nye tilbud er under etablering

Vi jobber med nedslaget og er optimist «vi vet det går bra til sist» Vi har jo fått samhandlingsprisen på at vi er gode på samhandling i vår region i Nord.

Så nå har vi brukt all vår kunnskap og etablert godt samarbeid og avtaler. Her er noen av de som har valgt vårt landskap:

Harstad Sanitetsforening -Språkvenn multikulturell samling, kløvertur mandag kl 1100 Gåtur i folkeparken/Stien langs sjøen, veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge (mestringskurs, veiledning og pårørendetelefon)

Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter: Ressursbase, Recovery nettverk, undervisning, kurs, arbeidsmarkedsaktør, erfaringskompentanse, møter. frivillig medarbeider pårørendekafe, koordinator verdensdagen psykisk helse

– Demens koordinator Harstad kommune med sine tilbud -pårørendegruppe og aktivitetsvenn demens, verdensdagen psykisk Helse

-Demensforeningen Harstad -styremøter og samarbeid, verdensdagen psykisk helse

– Leve Troms som skal ha kafe Leve (pårørende etterlatte etter selvmord) 1 g pr md og sine styremøter på pårørendesenteret, Verdensdagen Psykisk Helse og sorggruppe 1 g pr md

-Mental Helse Harstad: Verdensdagen psykisk Helse, pårørendesamarbeid

– NFU-Forening for psykisk utviklingshemmede: Samling for deres pårørende 1 g pr md og styremøter, tilgang individuelle samtaler/gruppe

Frelsesarmeen Rusomsorg Pårørendehuset Harstad: pårørendegruppe rus 1 g pr md

Fontenehuset Harstad: Frivillig medarbeider pårørendekafe,

Flytte og ryddehjelp pårørende, verdensdagen psykisk helse

UIT Campus Harstad: Kompetanse, veiledning kulturforståelse, verdensdagen psykisk helse, recovery nettverk, foredrag og undervisning

Den Norske Kirke/Prest/Diakon: Bistand ved samtaler og krise for pårørende, deltakelse pårørende møteplass

 

«Alle veier fører til Rom» alle løsninger er like gode, og uansett fremgangsmåter vil det gi et resultat til refleksjon og utvikling i ditt pårørendearbeid.

Jeg håper at mimre stunden har gitt deg inspirasjon og aktivisert smilemusklene.

Du aktiverer 17 muskler når du smile:)


Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre

Hold hodet kaldt og hjerte varmt <3

Carpe Diem

Mvh

Ann-Kirsti Brustad

LPP Harstad


 

Program for markering av Verdensuken i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund

28. sept. – 16. oktober 2020 Velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse 2020

Årets tema er ”Spør Mer”

«Spør mer» er tema 2 under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 har vi jobbet med «Gi tid» hvor vi oppfordret folk til å gi tid til seg selv og til hverandre. La oss bruke 2020 til å bruke denne tiden til å vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

Hvis du ønsker informasjon eller opplysninger om verdensdagsmarkeringen, kan du ta kontakt med oss.
Bikuben/LPP koordinator ved VD: Ann Kirsti Brustad
Tlf: 90 89 87 88  –  ann.kirsti@bikuben.net
Alle aktivitetene er gratis.

Ta med familie, venner og bekjente og benytt deg av de mange ulike og interessante arrangementene.

Vi ønsker lykke til med gjennomføring av alle årets Verdensdagsarrangementer.
Arbeidsgruppa Verdensdagen Harstad
Ann Kirsti Brustad Bikuben/LPP, Synnøve Larsen Bikuben, Lena kristin Madsen Fontenehuset, Viktor Brustad Mental Helse Kvæfjord, Kristoffer Rubach Biblioteket Harstad kommune, Geir Skjalmar Stedet Frelsesarmeen, Kirsti Valvik Olsen Mental Helse Harstad.

Se fullt program og mer informasjon her