Christine Lingjærde gjenvalgt som landsstyreleder i LPP

Christine Lingjærde (LPP Bergen) ble gjenvalgt som leder av LPPs landsstyre på helgens landsmøte i Bodø. Carl Fredrik Aas (LPP Follo) ble gjenvalgt som nestleder, og Hanne Tuvnes (LPP Vestfold og…

VÅR DAG i Frivillighetens år – 2022

LPP skal være med og markere frivillighetens år i 2022, og er med i VÅR DAG-kampanjen. LPP har valgt Pårørendedagen – 22. september – som VÅR DAG i 2022. Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR…

Aktivitetsoversikt høsten 2021

2021 tilbud - aktiviteter  

Nasjonale råd for bruk av psykofarmaka for barn og unge

LPP har gitt svar på Helsedirektoratets høring om Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka for barn og unge. Her kan du lese LPPs svar: Nasjonale faglige råd, psykofarmaka barn og unge, høringssvar…

Samtalegruppe NÆR 2021

Det er nå åpnet opp for mer vanlige aktiviteter og fysiske møter. Vi hadde et kurs i 2019. Nå er tiden inne for å gjenta det*: LPP Moss starter samtalegruppe for deg som har psykisk sykdom i familien.…

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 - 1330.   Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning…

Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av Schizofreniförbundet (Sverige) Skizofreniforeningen (Danmark) FinFami (Finland) Rådet for psykisk helse (Norge), og Landsforeningen…

Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Helsedirektoratet har inviterer til å gi høringsinnspill til Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. LPP har sendt følgende høringsuttalelse: LPP…

Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:   Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt…

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no From…