Invitasjon til Kurs i Trondheim.

Pårørende – en ressurs.

Trondheim 27 august.

Er du ektefelle, foreldre, samboer, søsken, familiemedlem, venn, student ellerinteressert i pårørendekunnskap og selvhjelp passer dette kurset for deg!

Les mer her: Pårørende en ressurs Trondheim