NYHETSBREV OG INFORMASJON OM AKTIVITETER I 2023

Inneværende år har vært et svært aktivt år for LPP Trøndelag. Etter corona-årene kom styret i gang med kontakt med helseetatene som yter tjenester innenfor psykisk helse. Vi er blitt invitert av helseforetakene, både St. Olav og Helse Nord-Trøndelag om å holde innlegg om pårørenderollen. Vi er flere i styret som har bidratt og dermed blitt bedre kjent med sykehusene og hvordan de arbeider. Dette fører igjen til at vi bedre kan bistå våre medlemmer med konkret informasjon og veiledning.

I 2022 er LPP blitt medlem i Statsforvalterens arbeidsgruppe som arrangerer møter med kommunene i Trøndelag og har deltatt med informasjon om vår organisasjon og hvordan det er å være pårørende til psykisk syke familiemedlemmer. Målet med vår deltakelse i disse møtene er at kommunene skal ta pårørende mer på alvor, og dermed etablere et samarbeid med pårørende både på individnivå og på systemnivå. Det er fortsatt langt igjen til å nå dette målet. Vi vil gjerne høre fra medlemmene om hvordan samarbeidet med kommunens psykisk helsetjeneste fungerer, og hvilke tilbud som gis pårørende.

Medlemstilbud:

Vi fortsetter med våre cafè-treff i Trondheim, på Egon Prinsen i Kongens gt. 30, med et eget rom der vi kan samtale uten forstyrrelser fra andre. Det blir samme dag og frekvens som i år, onsdager ca midt i måneden. Konkret datoer og tidspunkt vil bli informert om senere.

I Steinkjer har LPP Trøndelag startet opp en møteplass for pårørende sammen med Ivareta Steinkjer, som er pårørendeorganisasjon for den som er berørt av rus. Der møtes en også månedlig, første onsdag i måneden. Her vil vi også sende ut konkret informasjon om datoer og tema som drøftes for hver gang. Alle i nordre del av Trøndelag er hjertelig velkomne, og sjølsagt alle andre også.

Innimellom disse månedlige treffene skal vi ha medlemsmøter og årsmøte. Det sendes ut egen innkalling til disse møtene.

 

Styret i LPP Trøndelag ønsker alle våre medlemmer ei god og fredelig jul og et riktig godt nytt år. Vi takker alle som har deltatt på våre arrangement – og vært med og gjort dem til interessante samtaler og diskusjoner. Vi tar gjerne mot innspill fra medlemmene om ønskede aktiviteter.