Arrangement – pårørendes rettigheter

Hver vår arrangerer LPP Trøndelag til «Vårtreff», og denne gangen har vi invitert jurist Per Nyrud Kaas fra Helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune.
Vi skal få lære litt om pårørendes rettigheter. Husk påmelding til lpp.trondelag@gmail.com eller sms 99517078.