Julehilsen og oppsummering av 2023

Kjære alle medlemmer i LPP familien i Trøndelag. 

 

Vi er kommet til siste måned i året og det er tid for å oppsummere arbeidet i 2023. Det har vært et år med mye aktivitet! Først ønsker jeg å si takk for sist til dere som var på juletreffet vårt på Scandic Nidelven, og til dere som ikke fikk anledning, det kommer nye gode treff og medlemsmøter med aktuelle tema neste år.

De månedlige Café-treffene våre har rullet og gått som normalt, og i februar ble det avholdt medlemsmøte med tema «Åpen dialog i nettverksmøter som et behandlingstilbud i psykiatrien», med faglige innlegg fra kompetansesenter ved Korus og NAHA. Åpen dialog og nettverksmøter har som mål å styrke den sykes nettverk og er derfor god pårørendepolitikk.

Vi har deltatt i «Ressursgruppe brukermedvirkning» sammen med flere organisasjoner, bla «Mental Helse». Å bygge nettverk med andre er viktig for å bli hørt. I år har vi deltatt i dialogmøter med Statsforvalteren i Trøndelag og vært medarrangør av tre konferanser for kommuneansatte innen rus og psykiatri. Målet har vært å sette bruker av tjenestene i fokus.

I mai inviterte vi lokalpolitikere og helsetopper til konseptet «Vafler og verdt å vite». Her delte fem mødre fra styret pårørendehistorier, og LPP Trøndelag sine behov ble lagt frem:
1. Et tilbud om kontaktperson i kommunen – kort vei til hjelp uansett alder.
2. Bedre pårørendesamarbeid i Trondheim kommune, og et Pårørendesenter.
3. Tilgjengelig ambulerende psykiatrisk team, 24/7. Behov for prehospital fagkompetanse.

Dette førte til at Trondheim Høyre, med Kent Ranum, inviterte oss tilbake til en samtale om pårørendeperspektivet med Erna Solberg i juni. Allerede nå har en av sakene våre blitt hørt! En arbeidsgruppe for pårørendearbeid i Trondheim kommune har blitt opprettet. Målet er å øke kompetansen til ansatte i tjenestene, samt utarbeide en standard for pårørendesamarbeid.

To av oss er innvalgt som brukerrepresentanter i Fagråd helsefelleskapet i St.Olavs og i Helse Nord Trøndelag. En viktig arena for læring og kunnskap for oss.  Vi opplever å bli inkludert og lyttet til. Pårørendekompetanse er det vi kan bidra med. I tillegg til dette har vi også undervist ved pårørendekurs i regi av Nidaros Dps – og Korus midt.

LPP Trøndelag ønsker å ha en tilstedeværelse nord i fylket også, og vi deltar på IVARETA i Steinkjer, en møteplass med samarbeid med pårørendeorganisasjonen innenfor rus. I desember og januar er LPP månedens organisasjon på sykehuset i Namsos, hvor to representanter fra styret i LPP har avtalt møter med leder i psykiatrisk klinikk.

Vi ser fram imot et nytt år med flere treff og aktivitet. I 2024 viderefører vi lavterskel cafetreffene, i tillegg til flere lærerike arrangementer. Informasjon om kurs og møter deles på https://www.lpp.no/lokallag/lpp-trondelag, og Facebook, i tillegg til SMS og e-post.

 

Da vil jeg på vegne av styret ønske alle en fin juletid – håper vi sees i -24

 

Kirsten

Leder / Lpp Trøndelag