Delta på pårørendetreff i Trondheim i regi av LPP Trøndelag

Pårørendetreff i Trondheim

Å være pårørende til noen med psykisk uhelse, kan være en krevende situasjon å stå i over tid. For enkelte kan det gi alvorlige konsekvenser; i arbeidslivet, i sosiale nettverket og følelsesmessig. Det å dele med familie og venner er ikke alltid like lett. Da kan det være godt å treffe andre pårørende som står i en lignende situasjon.

Treffene gir pårørende et sted hvor de kan møtes i trygge omgivelser. Del kunnskap og råd om hvordan leve gode liv som pårørende– tross alt!💚

Dato og klokkeslett: Hver 2.onsdag i måneden, kl 18.00 – 20.00
Adresse: Kongens gate 30, 7011 Trondheim (Egon ved Prinsenkrysset)
(Påmelding ikke nødvendig)

Datoer for kommende treff:
17. januar kl 18.00 – 20.00
14. Februar kl 18.00 – 20.00
17. April kl 18.00 – 20.00
15. Mai kl 18.00 – 20.00
12. Juni  kl18.00 – 20.00

Kontaktinformasjon
E-post: lpp.trondelag@gmail.com
Facebook @LPPTrøndelag
LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – Lpp.no