Pårørende psykisk sykdom

Aktiviteter på Innherred i regi av Vårres

«Vårres», inviterer medlemmer i LPP Trøndelag til å delta på samlinger på Innherred i regi av ADHD Norge, Norsk Tourettesforening og Autismeforeningen i Nord-Trøndelag.

Her finner dere en oversikt over aktivitetene:

invitasjon treffsted VERDAL vår 2024 for foreldre
Invitasjon oppfolgigskveld Nord-Trondel ag med foreløpig oversikt Våren 2024
invitasjon treffsted NAMSOS vår 2024
invitasjon treffsted VERDAL vår 2024 for voksne