Oppføringer av Imen Hasnaoui

Vi setter ned et utvalg. Og utvalgets arbeid resulterer som regel i en anbefaling, en veileder, nye faglige råd og retningslinjer.

Hvor mange mennesker med en kjent psykisk lidelse blir jevnlig kalt inn til kontroll hos spesialist for vurdering av virkning og bivirkning av eksisterende behandling for sin lidelse? Les Arnhild Gjelberg Ottesens erfaring her:https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/zEMP94/det-nytter-ikke-med-nok-et-utvalg

LPPs informasjonsfilm om selvmordsforebygging på ukrainsk

LPPs informasjonsfilm om selvmordsforebygging er nå tilgjengelig på ukrainsk LPPs informasjonsfilm om selvmordsforebygging er nå tilgjengelig med ukrainsk tekst og tale. Vær med å del, disse videoene kan utgjøre forskjell på liv og død for mange. Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. LPP har i samarbeid med psykolog, forsker og spesialrådgiver på Akershus […]