LPPs informasjonsfilm om selvmordsforebygging er nå tilgjengelig på ukrainsk

LPPs informasjonsfilm om selvmordsforebygging er nå tilgjengelig med ukrainsk tekst og tale. Vær med å del, disse videoene kan utgjøre forskjell på liv og død for mange.

Selvmordsforebygging er viktig både på individ- og samfunnsnivå. LPP har i samarbeid med psykolog, forsker og spesialrådgiver på Akershus universitetssykehus HF, Johan Siqveland, utarbeidet en informasjonsfilm om selvmordsforebygging. I filmen går vi inn på kjente risikofaktorer, og hvor du kan henvende deg for å få hjelp dersom du oppdager at noen som står deg nær har selvmordstanker. For å nå ut til så mange som mulig har vi laget filmen med tekst og tale på 11 språk; norsk, arabisk, engelsk, kurdisk sorani, polsk, russisk, samisk, somali, tyrkisk, ukrainsk og urdu.

Vi håper filmen vil komme til nytte for de som trenger det.