Pårørendeseminar i Ålesund 2.-3. mars

LPP Møre og Romsdal arrangerer pårørendeseminar for fylkets tre lokallag.

Kristiane M. Hansson har doktorgrad om implementering av pårørendesamarbeid i de psykiske helsetjenestene og holder foredrag Unik Helse kommer også.