Invitasjon seminar -Tverrfaglig Forum -15 November kl. 11.00-15.00 – med tema «Å ta vare på seg selv – som hjelper og menneske»

Invitasjon til konferanse høst 2022