Oppføringer av Linda Kristiansen

Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3 Involvering av pårørende ved vedtak om tvang   Sitat frå kapittel 4.3 «Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak […]

Smittefrykt – en podcastserie med Anne Grosvold

Serien gir råd og innspill til alle som kjenner på ekstra uro og angst i forbindelse med den pågående pandemien. Hvordan kan vi sikre at nødvendige retningslinjer for smittevern følges uten at angsten og uroen tar overhånd? Hvordan kan vi hjelpe folk rundt oss som nå sliter? I den nye podkastserien SMITTEFRYKT møter programleder Anne […]

Solaseminaret 2020

PsykOpp arrangerer pårørendeseminar 18. og 19. september på Sola Strandhotell utenfor Stavanger. TEMA: I will survive! – forebygging av depresjon og selvmord blant pårørende INVITASJON  

Ubesvart Det er en sånn dag igjen. Du kommer ikke som avtalt. Du svarer ikke på meldingene mine, når jeg spør hvor det blir av deg. Du svarer ikke når jeg ringer på telefonen. Ikke første gang. Uroen vokser. Jeg vet at du godt vet hvor viktig det var at du skulle komme akkurat i […]

Rettsikkerheten til pasienter i tvungent psykisk helsevern under Covid-19

Etter henvendelser fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Pårørendealliansen, samt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), som alle er bekymret for situasjonen til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i institusjon under utbruddet av Covid-19, har Helsedirektoratet sendt vedlagte brev til institusjonene og kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet. Allerede 18. mars sendte LPP også pressemelding […]

Psykisk helse når tilbudene stenger ned på grunn av korona-krisen

Innlegg fra Arnhild G Ottesen i Stavanger Aftenblad, publisert 25 April 2020. KORONA-KRISA: Nå opplever vi en permanent «ferieavvikling» innen det psykiske helsevernet og innen psykisk helse- og rusarbeid i mange kommuner. «Det er underlige tider», sier folk jeg tilfeldigvis slår av en prat med – på to meters avstand – på rask vei til […]

Mestringsboka NÆR for pårørende i ny utgave

Den populære mestringsboka Nær er kommet i ny og oppdatert utgave, der pårørendeperspektivet og den virkeligheten mange lever i er blitt tydeligere. Boka har samme inndeling som før, men er mer praktisk innrettet og baserer seg på de erfaringene pårørende vi er i kontakt med har opplevd. Den er en blanding av selvhjelpsbok og oppslagsbok, […]