Oppføringer av Linda Kristiansen

Temakvelder i Askim

Hei! Vår forening planlegger å starte med temakvelder for pårørende og andre interesserte én gang i måneden i vårhalvåret 2022, med oppstart mandag 10. januar kl 18 i Røde Kors´ lokaler på torget i Askim. Tema depresjon denne kvelden. Ytterligere planlegges 4 flere temakvelder: Spiseforstyrrelser – 7. februar 2022 Angst og psykose – 7. mars […]

Bjørg Njaa – Minneord

Bjørg Njaa var landsstyreleder i Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse i to perioder fra 2001 til 2005. Bjørg Njaa ble valgt til landsstyreleder på landsmøtet i 2001, hvor det ble understreket at LPP måtte bli en mer synlig og aktiv aktør i diskusjonen om hvordan mennesker med psykiske lidelser skulle bli bedre ivaretatt, og […]

Seminar ved Bærum Sykehus

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles. Seminar om psykose-schizofreni

Verdensdagen for psykisk helse

Tema 2021: Livet under og etter pandemien Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp. Hentet fra www.verdensdagen.no : Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske […]

Medlemsbrev høsten 2021

Kjære medlem Det er en stund siden siste info-skriv herfra. Sommeravslutningen 2021endte på café Mat og Mer i Mysen med Afternoon tea, og med dagsferskt ankelbrudd for meg. En skjebnesvanger tur på Høytorp fort og langs helsestien! Jeg fikk en stillesittende sommer med mye strikking på verandaen og venting på å få komme til Sverige, […]