Oppføringer av

Pårørendealliansen inviterer til webinar på Pårørendedagen 22. september – «Pårørende OG Migrant»

I anledning Pårørende Dagen 22 september inviterer Pårørendealliansen til webinar . Pårørende Dagen er en markering av og hyllest til pårørende og den innsatsen de gjør. INVITASJON – CWMB – pårørende med migrantbakgrunn Det finnes en egen nettside hvor man kan lese om hva og hvordan markere dagen som privatperson, som arbeidsplass eller som en […]

Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020

Statistikken fra 2017 viser at de fleste selvmord innen psykisk helse skjer på sykehus eller rett etter utskrivelsen. Det er ikke alltid selvmord, men «uforklarlig» død. Oftest er det unge menn mellom 30 og 40. Oppfølging og støtte fra kommunen og samarbeid mellom kommunen og sykehus MÅ bli bedre. Skikkelig oppfølging og mye omsorg er […]

Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3 Involvering av pårørende ved vedtak om tvang   Sitat frå kapittel 4.3 «Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak […]

Smittefrykt – en podcastserie med Anne Grosvold

Serien gir råd og innspill til alle som kjenner på ekstra uro og angst i forbindelse med den pågående pandemien. Hvordan kan vi sikre at nødvendige retningslinjer for smittevern følges uten at angsten og uroen tar overhånd? Hvordan kan vi hjelpe folk rundt oss som nå sliter? I den nye podkastserien SMITTEFRYKT møter programleder Anne […]

Solaseminaret 2020

PsykOpp arrangerer pårørendeseminar 18. og 19. september på Sola Strandhotell utenfor Stavanger. TEMA: I will survive! – forebygging av depresjon og selvmord blant pårørende INVITASJON  

Ubesvart Det er en sånn dag igjen. Du kommer ikke som avtalt. Du svarer ikke på meldingene mine, når jeg spør hvor det blir av deg. Du svarer ikke når jeg ringer på telefonen. Ikke første gang. Uroen vokser. Jeg vet at du godt vet hvor viktig det var at du skulle komme akkurat i […]