Oppføringer av

Brev til Helse Førde

Ubrukte midlar i budsjett for Klinikk for psykisk helsevern og uløyste oppgåver Helse Førde (HF) legg fram Årleg melding for 2020 der «Den gyldne regel» heller ikkje i år er fylgt opp. Nedgangen i kostnad innan psykisk helsevern (PHV) / tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) var på 7,8 %, medan reduksjonen innan somatikk var berre 2,1 %. Ledelsen […]

Medlemsfordel

LPP begynner 2021 med en liten gladmelding:) Vi vet at mange av dere savner et fysisk magasin. Vi er derfor glade for å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Rådet for Psykisk Helse om rabatt for LPP-medlemmer på Magasinet Psykisk Helse Pris for årsabonnement for LPP-medlemmer er 299,- For å benytte medlemstilbudet […]

Julehilsen fra Bærum

Hva skjedde i 2020 i LPP Bærum -og litt om planene for 2021 Dagsseminaret for pårørende som LPP Bærum arrangerte sammen med LPP Buskerud og LPP Asker på Holmen fjordhotell i Asker i høst hadde temaet psykose og schizofreni. LPP Bærum har ansvaret for det praktiske ifm arrangementet og vi hadde alliert oss med Vestre […]

Julebrev fra Kristiansand og omegn

I høst har vi dessverre ikke hatt medlemsmøter, men noe rådgivning på telefon. Kristiansand kommune tar oss på alvor. Vi har har sittet ukentlig på skypemøter med dem om situasjonen for psykisk syke og pårørende f eks om temaer som mat og om ensomhet. Men høstens høydepunkt var seminar for medlemmene i oktober. Vi har […]

Julehilsen fra Trøndelag

Trøndelag hadde planlagt et medlemsmøte om relasjoner og kommunikasjon i familien, i april. Dette møtet ble avlyst, men vi inviterte til møte med samme tema og innledning av psykologspesialist Odd Harald Røkenes første helg i november. På grunn av økt smitte i den perioden, fikk vi en del avmeldinger, men vi gjennomførte møtet, etter vår […]

Når alvorlig psykisk syke faller mellom 2 stoler… Den 1. september 2017 fikk vi en endring i Lov om psykisk helsevern, som i praksis betyr at samtykkekompetente pasienter kan nekte å ta imot et tilbud om behandling i psykisk helsevern med mindre de utgjør en fare for seg selv eller andres liv og helse. En […]

Julehilsen fra Ålesund

I Ålesund har vi tatt grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen, og kommunen sitt organisasjonsforum innen psykisk helse og rus har blitt utvidet og endret karakter. Fra årsskiftet slo Ålesund kommune seg sammen med Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje kommune og det å få koronakrisen i en tid med kommunesammenslåing har vært utfordrende. Men […]

Julehilsen fra Romerike

Vi pleier ha et ganske høyt aktivitetsnivå, med mange tilbud av forskjellig art til medlemmene. Medlemsmøter/Temakvelder, gruppesamtaler, en til en, seminarer og kurs, kulturkvelder, utflukter o.a. Dessverre kom jo pandemien i mars, og mange planer måtte endres eller avlyses. Tross alt har vi greid å opprettholde driften relativt bra. Vi kunne ikke lenger bruke våre […]