Oppføringer av Linda Kristiansen

Trim med lokallaget

Å trimme sammen med andre er motiverende. Det er også en måte å bygge miljø. Gjennom året tilbyr laget trening på flere treningssenter hvor vi sponser en del av avgiften. Flere deltar slik på bl.a. seniortrim med instruktør. Ellers har vi et fast opplegg i Sortland med felles gåtur på 5 km på mandager kl.18, […]

Velkommen til årsmøte i LPP Ålesund og omegn 

Nye og gamle medlemmer, hjertelig velkommen til oss og årsmøte i foreningen. På årsmøtet vil vi gjennomgå aktiviteten fra i fjor, og bestemme hvordan vi skal jobbe i 2020 til det beste for pårørende og våre medlemmer. Vi skal også velge nytt styre, mange i styret ønsker å bli med videre mens andre ønsker avløsning […]

MØTEPLASSEN – ERFARINGSKOMPETANSE

Vi forventer stinn brakke når vi på Møteplassen inviterer til temaet Erfaringskompetanse – hva er det? Kai Knudsen, Erfaringskonsulent i Ålesund kommune vil gi oss en forklaring på begrepet, og orientere oss om betydningen denne rollen har innen psykisk helse og rus på ulike nivå. Det er i dag et krav at alle tjenester skal […]

Skuddårsseminaret

Bakgrunnen for temaet er knyttet til utviklingen i vår vestlige verden med økt fokus på individualisering og økte sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller både nasjonalt og globalt. Den økende velstanden og individualiseringen i vår del av verden gjør solidariteten mer sårbar og skaper uklare grenser mellom solidaritet og egoistisk individualisme. Arrangører: Senter for psykisk helse […]

Våre varmeste tanker og kondolanser

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Ari Behns pårørende og etterfølgere etter hans tragiske valg om å ta sitt eget liv etter lengre tid med psykisk sykdom. Det er vanskelig å være pårørende til en som er psykisk syk. Men man er ikke alene. Man regner med at det er 50 000 alvorlig psykisk […]

Julebrev

Kjære lokallagsledere, lokallagsstyremedlemmer, og medlemmer i LPP. Når jeg skriver dette, er det 6. desember. Det er den rette datoen til å sende juleønsker, selv om adventstiden såvidt er begynt. I mange nord- og østeuropeiske land (Nord-Frankrike, Belgia, Nederland, Hellas, m. fl.), feires denne dagen fremfor selve julaften og juledagen. 6. desember er Sankt Niklzas’ […]

Nytt fra LPP Bergen

Etter en meget solfylt sommer i Bergen, kom en like solfylt høst. Begge like uvanlige. Heldigvis har vi ikke hatt lange tørkeperioder som i fjor. Mer enn en uke uten regn og bergenserne lengter etter regn. I begynnelsen av september ble Solstrandseminaret avviklet. To fantastiske dager med hyggelig samvær. Det er også alltid nyttig for […]