Sommerhilsen fra landsstyret

«Takknemlig» er tittelen Eva-Brit Langva (LPP Ålesund) valgte for et Facebook-innlegg etter et vellykket og givende LPP Landsmøte (Lillestrøm 14. – 16. juni).

Hun skriver følgende som gjelder alle medlemmene i vår flotte forening: (…) Jeg er imponert over utrettelig innsats fra pårørende over hele landet som står sammen og samlet om å anerkjenne pårørende for den ressursen de er. Uten pårørende stopper Norge, folkens. Men ikke bare det, vi vil som pårørende bidra til at psykisk syke får den hjelp de trenger (…).

Det er også takknemlighet Landsstyret ønsker å uttrykke i denne sommerhilsen.

  • Takk for flott Landsmøte! På Landsmøtet var samarbeidet og dialogen upåklagelig, og stemningen preget av godt humør og dypt engasjement. I løpet av 2,5 dager klarte Landsmøtet å revidere en rekke punkter fra LPPs vedtekter og Handlingsplan 2019-2021. Deretter ble det formelle årsmøtet for 2017 og 2018 avholdt med årsrapport, regnskap, rapport fra kontrollutvalget, samt valg.
  • Takk for tilliten! Stafettpinnen overføres til nytt styre med følgende nyvalgte medlemmer: Leder Christine Lingjærde (LPP Bergen), nestleder Carl Fredrik Aas (LPP Follo), styremedlem Hanne Tuvnes (LPP Telemark) og 1. vara Arnhild G. Ottesen (LPP Rogaland).
  • Takk for imponerende og dedikert innsats! Arnhild G Ottesen (avtroppende leder) og Atle Utkilen (avtroppende nestleder) ble takket av.

Dokumenter fra Landsmøte 2019 og nærmere presentasjon av det nye Landsstyret er lagt ut på LPPs nettsider.  Se spesielt på Handlingsplanen som informerer om LPPs videre satsingsområder.

Først og fremst takker vi, på lik linje med Eva-Britt, for imponerende og utrettelig innsats fra pårørende over hele landet! Takk for at vi har hverandre og står på for hverandre!

Om og om igjen finner vi nye krefter, fornyet tålmodighet og engasjement. Litt etter litt tilegner vi oss erfaring, bedre forståelse og bruk av ressurser. Det er alltid noe å takke for – til og med i de mørkeste stunder. Vi lærer å bedre hjelpe hverandre og oss selv. Det er viktig å være sin egen pårørende, og ha omsorg og empati for seg selv. På den måten har vi mer overskudd til å hjelpe hverandre og de vi er pårørende til.

Ved fravær av bevis fra termometeret, må vi bare stole på kalenderen som sier at det er sommer. Selv om temperaturen ikke er så sommerlig, kan vi være takknemlige for sesongens grønne frodighet. Vi husker at fjorårets sommer var preget av en tørkekatastrofe, med fôrmangel og magre avlinger. Så kom det hjelp fra islandske bønder, og det varmet hjertet. I vanskelige tider blomstrer solidaritet og altruisme, og det gjør alt lettere. Litt vanskeligere er det å takke seg selv for egen innsats, ta en spasertur og ha litt fokus på å hvile litt og samle nye krefter.

Landsstyret ønsker alle en riktig god sommer!

 

Christine Lingjærde

styreleder