Julehilsen

Hei! En hilsen fra lpp indre Østfold, ved leder.

Vi startet friskt på årsmøtet med å forhåndsbevilge 2000 kr til god møtemat gjennom året. Og planla to arrangementer. En fyr fra Stavanger – Kjartan Mølstrevold – sa seg villig til å komme til et lokalt aktivitetssenter ved en bemannet bolig for å snakke om noen magiske eller vidunderlig gode måter å aktivisere beboere på. Og vi skulle ha en foredragsholder, Yvonne Kristoffersen, fra TIPS-teamet sykehuset. Men etter pandemi ble dette skrinlagt. Så lokallaget har hatt ett styremøte hjemme hos meg med en overflod av kaker fra Spydeberg bakeri…
Verdensdagen som vi stilte på ifjor ble ikke markert, men aktivitetssenteret lurte på om vi ville støtte dem med innkjøp av saft og gaver fra Askim frukt- og bærpresseri. Vi gjorde det. Vi har også fått telefon fra en pårørende som ville melde seg inn og som var i villrede om hvilken hjelp det var mulig å få gjennomført. En annen henvendelse dreide seg om planlegging av et teaterstykke med tema Å leve på hemmelig adresse. Styret har lurt på om det er innenfor vårt «mandat», så vi må ta det opp på neste styremøte.
Som brukerrepresentant ved DPS i Moss arrangerte jeg så et møte hvor Møteplass-konseptet ble presentert av Arne Kallekleiv og Lise Aarøe tidlig i år. Sykehuset har ennå ikke konkludert. Jeg har etterlyst svar, og svaret er at de skal se nærmere på det. De ønsker etter sigende å se en møteplass i praksis, som i Drammen. DPS-møtet i november ble utsatt til desember og ble deretter avlyst. Så jeg vet ikke mer. Jeg svarte på henvendelsen om å evaluere opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. I vårt område har det vært lav dekning med psykiatere.
Utfordringer fremover er stadig å etablere et pårørendesenter i Askim. Jeg har kontaktet Frivillighetens Hus som har lokaler sentralt ved torget. Det kan jo klinge godt med et PiA-senter der – tilsvarende PiO senteret i Oslo…😀
Jeg oppdaget tilfeldig at kommunen arrangerer kurs i belastningsmestring (KiB kurs). Jeg skal be om at vi får tilsendt fremtidige invitasjoner.

Vi har få medlemmer, kun 16 tror jeg nå sist. Et lite julebord er snart forestående.
God jul til alle!

Hilsen Marianne