Dialog med Helsetilsynet

22. september kommenterte LPP en uttalelse fra fung. avdelingsdirektør i Helsetilsynet i artikkelen Varslingssvikten, publisert i VG 19. september.

LPPs uttalelse kan du lese her.

Etter dette ble LPP invitert til et lunsjmøte med direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. Landsstyreleder Christine Lingjærde og nestleder Carl Fredrik Aas, samt generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, møtte helsedirektøren 12. oktober.

Saken (og lunsjen) er omtalt på nytt i VG her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g6pz2k/helsetilsynet-direktoer-ville-ikke-svare-vg-inviterte-kritiske-kilder-paa-lunsj.