LPPs kommentar til Hauglands uttalelse i artikkelen Varslingssvikten

Søndag 19. september 2021 hadde VG en artikkel med tittelen Varslingssvikten hvor avisen omtaler 11 alvorlige hendelser ved norske sykehus som ble varslet til Statens helsetilsyn i årene 2017 til 2020. Det dreier seg om varsler ved alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde. Her kan du lese artikkelen: https://www.vg.no/spesial/2021/sykehusvarsel/

LPP har i dag kommentert fungerende avdelingsdirektør Anders Hauglands uttalelse i artikkelen Varslingssvikten. LPPs kommentar er sendt til VG som replikk til artikkelen og som brev til Helsetilsynet. Brevet er vedlagt nedenfor – og gjengis også i sin helhet her:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) reagerer sterkt på Anders Hauglands uttalelse i artikkelen «Varslingssvikten» i VG søndag 19. september.

I artikkelen fremkommer det alvorlige feil og mangler i Helsetilsynets behandling av saker som har ført til tragiske utfall, i disse tilfellene død. Anders Haugland som er fungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Statens helsetilsyn, har ikke mye å
beklage og hans eneste kommentar er: «Det er selvfølgelig beklagelig. Spesielt hvis det er unøyaktigheter som pårørende opplever som belastende.»

Anders Hauglands uttalelse gir oss inntrykk av at han ikke skjønner alvoret i det som er hans jobb. Det er skremmende at et tilsyn gjør en så dårlig jobb med så alvorlige saker og ikke tar klagene til følge. Vi opplever også at hans bagatelliserende kommentar ikke utviser særlig
omtanke og respekt for pårørende i sorg.

Et tilsyn skal medføre opplysninger som kan føre til læring i fremtidige saker. Unøyaktigheter i tilsynets gjennomgang kan ikke fremsettes som spesielt beklagelig ut fra pårørendes opplevelser. Belastningen og tilhørende beklagelse må ligge på pasientenes utfall, i disse
tilfellene død, ikke de pårørendes opplevelse alene.

 

LPPs kommentar til Hauglands uttalelse  i artikkelen Varslingssvikten, publisert i VG 19 sep 2021