Oppføringer av Anne-Sophie

Kjøsutvalget la for noen dager siden frem sin rapport om befolkningens psykiske helse under pandemien. Her er LPPs tilsvar til rapporten. Utdrag fra tilsvaret: LPP er en frivillig organisasjon, og vi er selvsagt glade for at utvalget fremhever den viktige jobben frivillige gjør. Men frivillighet kan ikke erstatte lovpålagte helsetjenester. Og når rapporten avsluttes med […]

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt

Leder i LPP Rogaland, Arnhild G. Ottesen, har skrevet en artikkel i Sepreps tidsskrift, Dialog. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Dette er kjernen i det Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har jobbet for i årevis. Og til en viss grad blir vi spurt, og lyttet til – som organisasjon. […]

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre

Leder i LPP Harstad, Ann-Kirsti Brustad, har, sammen med førstelektor på Universitet i Tromsø, Gunn Tove Minde, skrevet en artikkel om pandemiens effekt på omsorgsbyrden for pårørende til eldre. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sykepleien, kan du lese på nett her eller som pdf her: Artikkel Sykepleien, mars 2021   Hovedbudskapet er: Utbruddet av […]

Evaluering av endring i psykisk helsevernloven fra 2017 om krav til samtykkekompetanse

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge og Kjersti Toppe, har fremmet et Dokument 8-forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. LPP støtter representantenes forslag. Her er LPPs innspill: Dokument 8:48S (2020 – 21) om å evaluere endringen […]

Forslag om endringer i smittevernloven på høring (portforbud)

Tidligere denne måneden sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i smittevernloven på høring med kort frist. I høringsnotatet foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Rådet for psykisk helse har sendt høringssvar basert på innspill fra bl.a. LPP. Her er høringsinnspillet: Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), Rådet for psykisk […]

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser. Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble […]

New Public Management, det motsatte av solidaritet

11. november holdt landsstyreleder Christine Lingjærde et innlegg om konsekvensene av New Public Management i våre offentlige tjenester. Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan styre sykehus etter prinsipper som kostnadseffektivitet og konkurranse. Hun kommer inn på tre alvorlige konsekvenser for pårørende, og hun kaller rett og slett New Public Management for det motsatte av […]

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene. Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020 Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av […]