Oppføringer av Anne-Sophie

Nasjonal recoverykonferanse; digitalt seminar 15. oktober

16. – 17. februar 2022 finner Nasjonal konferanse for recovery sted på Gardermoen. Les mer på konferansens nettside her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/ I forkant av dette avholdes et digitalt seminar om menneskerettigheter og recovery 15. oktober, kl 1200 – 1500 – meld deg på her, Samme dag, kl 1800 – 2000, blir det et digitalt/fysisk arrangement ved […]

LPPs landsmøte og 25-årsjubileum

                I helgen ble LPPs landsmøte avholdt på Scandic hotel Havet i Bodø med 80 deltakere. I tillegg til de vanlige formalitetene, ble det bl.a. vedtatt nytt styringsdokument og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. Det ble også avholdt valg på nytt landsstyre, kontrollutvalg og valgkomite. Lørdag kveld […]

Christine Lingjærde gjenvalgt som landsstyreleder i LPP

Christine Lingjærde (LPP Bergen) ble gjenvalgt som leder av LPPs landsstyre på helgens landsmøte i Bodø. Carl Fredrik Aas (LPP Follo) ble gjenvalgt som nestleder, og Hanne Tuvnes (LPP Vestfold og Telemark) og Anna Cecilie Jentoft (LPP Salten) ble gjenvalgt som styremedlemmer. Nye landsstyremedlemmer er Joakim Serpinsky (LPP Oslo), Magne Christensen (LPP Rogaland) og Borghild […]

VÅR DAG i Frivillighetens år – 2022

LPP skal være med og markere frivillighetens år i 2022, og er med i VÅR DAG-kampanjen. LPP har valgt Pårørendedagen – 22. september – som VÅR DAG i 2022. Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen og 5 millioner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Her kan lokallag søke om inntil 25 000 kroner pr […]

LPPs kommentar til Hauglands uttalelse i artikkelen Varslingssvikten

Søndag 19. september 2021 hadde VG en artikkel med tittelen Varslingssvikten hvor avisen omtaler 11 alvorlige hendelser ved norske sykehus som ble varslet til Statens helsetilsyn i årene 2017 til 2020. Det dreier seg om varsler ved alvorlig feilbehandling. Alle pasientene døde. Her kan du lese artikkelen: https://www.vg.no/spesial/2021/sykehusvarsel/ LPP har i dag kommentert fungerende avdelingsdirektør […]

Gratulerer med LPP Pårørendesenter i Vestfold og Telemark (Pivete)

LPP Vestfold og LPP Telemark slo seg sammen høsten 2020, og har hatt en pangstart på samarbeidet med åpning av et nytt LPP pårørendesenter. Pårørendesenteret tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og en arena hvor pårørende kan treffe likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig. I tillegg jobber Pivete også mot kommuner og helseforetak i […]

LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern

Oppdatert 3 september 2021 Helsetilsynet har besvart LPPs henvendelse, og orienterer om at tilsyn med tvang i psykisk helsevern allerede er valgt som tilsynsområde for landsomfattende tilsyn innen spesialisthelsetjenesten. Her kan du lese hele svarbrevet: Brev fra Helsetilsynet, info om tilsyn, aug 2021   23. juni 2021 LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et […]

6 KRAV FRA PÅRØRENDE TIL VÅRE FOLKEVALGTE

Oppdatert 2. september 2021 Respons: Senterpartiet (SP): Ja, Norge trenger pårørende Fremskrittspartiet: Svar fra FrP Sosialistisk Venstreparti: Svar fra SV   11. august 2021 LPP har i dag sendt følgende pressemelding til helse-og sosialkomiteen, og media: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse har seks krav til årets stortingsvalg. Vi er ikke urimelige og har heller […]

HODs svar på LPPs krav vedr. overgrep under behandling

12. august 2021 sendte LPP følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]