Oppføringer av Anne-Sophie

Politiets maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler» på høring. LPP har levert svar på høringen. LPP har i mange år vært bekymret for hvordan psykisk sårbare grupper blir behandlet av politiet. Maktbruk påvirker pårørende også og vi er redd for at det medfører enda mer stigmatisering og utenforskap for både bruker […]

Støttemarkering for pårørende til rus og psykisk syke 26 april

Tilbud til Pårørende innen psykisk helse og rus blir rasert. Flere frivillige og ideelle lag og organisasjoner som jobber for å hjelpe pårørende har opplevd kraftig kutt i støtte til deres tilbud. Den nasjonalstøttetelefon som drives av PIO-senteret (LPP Oslo) er en av disse som har mistet sin støtte. Støttetelefonen som har hjulpet pårørende over […]

Hva med oss pårørende?

Landsstyreleder Christine Lingjærde har skrevet debattinnlegg i Klassekampen. Vi pårørende har mye å bidra med og må involveres mer. Pårørende er en kjemperessurs. Vi pleier, støtter og forsvarer den som er syk, samtidig som vi går på jobb og betaler skatt. Du kan lese hele innlegget her: https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-27/debatt-hva-med-oss-parorende – eller som pdf her: Hva med oss […]

Til å gråte over

Stavanger Aftenblad om nedlegging av sengeplasser på Sandnes distriktspsykiatriske senter på Varatun: Vi kan ikke la være å gi alvorlig psykisk syke mennesker en seng. Vi kan heller ikke ha systemer hvor politikerne ikke må ta ansvaret når krisen rammer. Det er uanstendig. Det er fallitt.   Hele innlegget kan du lese her: https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/8JXrjE/til-aa-graate-over

Helseforetaksmodellen, en katastrofe for psykisk helse

Magne Christensen, landsstyremedlem i LPP, har skrevet et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Helseforetaksmodellen har vært en katastrofe, spesielt for psykisk helse. Hvis ikke modellen avvikles i sin helhet, bør i hvert fall psykiske helsevern tas ut av helseforetaksmodellen. Dagens politikk og handling bryter mot all fornuft, det bryter mot flere stortingsvedtak, og sist og ikke […]

Kutt i døgnplassene har ført til mange tragedier

LPPs landsstyreleder Christine Lingjærde er en av flere som er intervjuet av NRK Vestfold og Telemark i denne saken om nedbygging av døgnplasser i psykiatrien. Kuttene i døgnplassene har ført til mange tragedier. Kuttene går på bekostning av de sykeste som trenger hjelp over tid. Christine Lingjærde Nyhetssaken finner du her: Antall døgnplasser halvert på […]

Vi oppfordrer til å være med på HELSEBRØLET

HELSEBRØLET finner sted tirsdag 28 februar 2023, kl. 15.30 – 1700 på Eidsvoll plass  foran Stortinget i Oslo. HELSEBRØLET er helsepersonell, pasienter og pårørende, som ser seg nødt til å ta til gatene tirsdag 28 februar, for å protestere mot regjeringens helsepolitikk. Det er en politisk uavhengig bevegelse som ikke finner seg i at det […]

Minneord om Tormod Ropeid (1947 – 2023)

Tormod Ropeid var styreleder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i perioden 2005 til 2007. Han hadde tidligere vært et mangeårig styremedlem i foreningen og hadde god kunnskap til foreningen og til det kompliserte lovverket innen psykisk helse. Foreningen ble stiftet i 1996, og han var leder under ti-års jubileet i 2006. Han […]

Er du pårørende til beboer i bemannet bolig, eller til noen som har fått avslag om plass i bemannet bolig? Vi ønsker å høre om dine erfaringer!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse inviterer til deltakelse i et forskningsprosjekt om erfaringer med bemannede boliger. Prosjektet omfatter innhenting av erfaringer fra beboere, deres pårørende og ansatte i boligene, samt pårørende til personer som har fått avslag om bolig. Det gjennomføres en spørreundersøkelse til hver av disse gruppene. Alle som er pårørende til […]