Oppføringer av Anne-Sophie

Til alle i LPP fra Christine Lingjærde, landsstyreleder

Til alle i LPP fra Christine Lingjærde, landsstyreleder Vil corona-viruset tvinge samfunnet til mer solidaritet? Vi håper det. LPP og mange andre hjelpeorganisasjoner har etterlyst mer medmenneskelighet i lengre tid. Vi har bedt om og om igjen om bedre samarbeid og dialog mellom helsevesenet og kommunene, bedre kriseberedskap og respekt for menneskerettigheter. Myndighetene appellerer til mer […]

COVID-19: Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Kjære LPP-medlem, Som følge av regjeringens innstramming av tiltak for å hindre smittespredning av COVID-19, har LPP sentralt bedt lokallagene avlyse eller utsette alle arrangement inntil videre. Mange av dere er nok bekymret for situasjonen vi og resten av verden nå står overfor. Vi har derfor oppfordret lokallagene om å holde kontakt med medlemmer individuelt […]

Ledermøte LPP

LPPs årlige ledersamling fant sted på Scandic hotel Lillestrøm 25 – 26 januar 2020. Landsstyreleder Christine Lingjærde hadde følgende oppfordring til ledersamlingen: Vi må øke bevisstheten rundt verdier som solidaritet, medfølelse og respekt for hverandre, også de universelle menneskerettigheter. Vi i LPP er allerede et godt eksempel, men målet må være å bli et fyrtårn […]

NOU 2019:14, Tvangsbegrensningsloven – LPPs høringssvar

LPP har avgitt svar på høring om NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten   …Utgangspunktet for våre kommentarer er paragrafene som gjelder alvorlig psykisk syke og som i dag er regulert i Psykisk helsevernloven. Våre kommentarer gjelder ikke de andre lovområder forslaget omfatter. […]

Samhandlingsreformen fungerer ikke etter intensjonene

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sier helseministeren ikke har foretatt seg noe for å sikre at samhandlingsreformen fungerer etter intensjonene. Les artikkelen her. LPP vil påpeke at det ikke bare de eldre syke som er overlatt til seg selv, men også mange med alvorlig psykisk sykdom.     Bilde av Ingvild Kjerkol er hentet fra […]

12. august er Møteplassen i Ålesund; temaet er tilknytningsforstyrrelser

Møteplassen i Ålesund er en arena for erfaringsutveksling, fag og kunnskap om psykisk helse og rus. Neste møteplass: mandag 12. august (se kalenderen) Tema: Tilknytningsforstyrrelser Om foredragsholderene: Inger-Mari Eidsvik er utdanna traumeterapeut IoPT. Ho har i mange år vore oppteken av årsaka til psykiske lidingar/diagnoser. Diagnoser beskriver berre symptom, sier ingen ting om årsaka. Kan […]

Erfaringskompetanse, toppmøte 2019

Landsstyreleder og daglig leder deltok på Erfaringskompetanses toppmøte i april 2019. Tema for årets toppmøte var Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og evt. rusproblemer. På programmet: Å regulere følelser Dag Øystein Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved OsloMet Kropp og sinn hører sammen – å forstå […]

Utvikling av pasientbehandling i Helse Sør-Øst 2035

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme: · Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester · Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer · Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling […]