Oppføringer av Anne-Sophie

Godt nytt år og ny medarbeider i sekretariatet

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere alt godt i 2023. Samtidig er vi glade for å ha Trine Tuvnes med på laget de nærmeste månedene. Trine skal arbeide med LPPs sosiale medier frem til landsmøtet i juni, så dere vil se mye aktivitet der. Følg med på våre kanaler: LPP på Facebook LPP på […]

Kutt i psykiatriske sengeplasser fører til dårligere behandling

NRK rapporterer om en ny studie fra Finland som konkluderer med at kutt i psykiatriske sengeplasser fører til dårligere behandling. I den sammenheng har NRK intervjuet fagpersoner, forskere, politikere og LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde. Artikkelen kan du lese her: https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-kutt-i-psykiatriske-sengeplassar-forer-til-darlegare-behandling-1.16189339  

300 millioner til å styrke psykisk helsevern

Ranaposten siterer i dag nestleder i LPP, Carl Fredrik Aass LPP driver pårørendesentre rundt om i Norge, sentre som gir gode og viktige tilbud til alle pårørende. Disse sentrene drives i dag på knappe budsjetter og de må få øremerkede midler. 300 millioner til å styrke psykisk helsevern

Kommunen må nå ut til de som isolerer seg

LPP Vesterålen hadde fredag 7. oktober et debattinnlegg i Bladet Vesterålen: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP krever at alle partiene er med i en samlet lokal kamp mot nedbyggingen av døgnplasser innen psykisk helse. Hele debattinnlegget kan du lese her: https://www.blv.no/kommunen-ma-na-ut-til-de-som-isolerer-seg/o/5-9-540269  

LPPs kommentar til statsbudsjettet

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) er glad for at det bevilges 300 millioner kroner til å styrke psykisk helsevern, men er svært skuffet over at pårørende er budsjettapere. Over mange år har det blitt kuttet kraftig i sengeplasser i psykisk helse, og det gis fortsatt ikke likt tilbud over hele landet. 300 millioner […]

Pårørende er ikke frivillige

I forbindelse med Pårørendedagen, er LPPs styremedlem, Anna Cecilie Jentoft, intervjuet av Skandinavias største helsenettsted, NHI. Pårørende er vi fordi noen vi er glade i har blitt syk. Ingen velger å ta på seg de ekstra pårørendeoppgavene fordi vi ser på det som frivillig arbeid, men fordi vi må. Intervjuet kan du lese her: https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/parorende-er-ikke-frivillige/ […]

Pårørende, ikke frivillig

Hele år 2022 er Frivillighetens år. Alle frivillige skal feires og takkes. Det er en vel fortjent feiring. Torsdag 22. september er pårørendedagen og vi benytter dagen til å markere at pårørende ikke er frivillig i sin rolle som pårørende. Kan vi sidestille en livsnødvendig fulltids- eller deltidsjobb med frivillig innsats? Svaret er nei. De […]