Oppføringer av Anne-Sophie

Pårørende er ikke frivillige

I forbindelse med Pårørendedagen, er LPPs styremedlem, Anna Cecilie Jentoft, intervjuet av Skandinavias største helsenettsted, NHI. Pårørende er vi fordi noen vi er glade i har blitt syk. Ingen velger å ta på seg de ekstra pårørendeoppgavene fordi vi ser på det som frivillig arbeid, men fordi vi må. Intervjuet kan du lese her: https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/parorende-er-ikke-frivillige/ […]

Pårørende, ikke frivillig

Hele år 2022 er Frivillighetens år. Alle frivillige skal feires og takkes. Det er en vel fortjent feiring. Torsdag 22. september er pårørendedagen og vi benytter dagen til å markere at pårørende ikke er frivillig i sin rolle som pårørende. Kan vi sidestille en livsnødvendig fulltids- eller deltidsjobb med frivillig innsats? Svaret er nei. De […]

Seminar om schizofreni 12. og 26. oktober 2022

Undervisningsseminar om psykoselidelser og schizofreni I samarbeid med Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus, Vestre Viken, arrangerer LPP Asker og Bærum undervisningsseminar om psykoselidelser og schizofreni 12. og 26. oktober 2022. Mer informasjon finner du her: Seminar om schizofreni  

Innspill til ekspertutvalg samtykkekompetanse

Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. LPP har i dag levert innspill til utvalget. Innspillet kan du lese her: Innspill til ekspertutvalg samtykkekompetanse

Toppmøte erfaringskompetanse.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (erfaringskompetanse.no) holdt sitt årlige toppmøte 3. mai 2022. Hovedoverskrifter denne gang var bruker- og pårørendemedvirkning. Hanne Tuvnes fra landsstyret holdt innlegg om hvordan få til bedre pårørendemedvirkning på individnivå. Det kan du se i denne videoen. (Hannes innlegg begynner på minutt 19): Hele opptaket fra Toppmøtet finner du […]

Psykiatrien må rustes opp

Lederartikkelen i Bergens Tidende 14. mars 2022 tar for seg psykisk helse. Du kan lese hele BT-lederen her: Det må rustes opp i psykiatrien. BT viser til innspill fra generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, i NRK 10. mars, hvor Rådet for psykisk helse etterlyser en beredskapsplan.   Solberg-regjeringen innførte «Den gylne regel» […]

Hvorfor skal psykisk helsebehandling ikke prioriteres?

Leder i LPP Rogaland og tidligere landsstyreleder, Arnhild G. Ottesen, har skrevet et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad hvor hun stiller spørsmål ved hvorfor psykiske lidelser ikke skal prioriteres. Innlegget finner du på Stavanger Aftenblads nettside her – eller i pdf her: Hvorfor skal psykisk helsebehandling ikke prioriteres