Oppføringer av Anne-Sophie

LPP søker administrasjonsmedarbeider

LPP sekretariatet er i endring og søker administrasjonsmedarbeider. Vi søker en selvgående og initiativrik medarbeider med god IT-forståelse til å bli med i vårt team. Den ideelle kandidaten vil være ansvarlig for å utføre en rekke administrative oppgaver og sikre at kontorets daglige drift glir sømløst. I tillegg vil vedkommende støtte organisasjonen med sin IT-kompetanse, […]

Psykisk helsevern i Helse Nord

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har, sammen med representanter for Norsk Sykepleierforbund, skrevet en kronikk i Dagens Medisin om forslagene om psykisk helsevern i Helse Nord. Kronikken kan du lese her – eller som pdf her.  

Sammen med Mental Helse, Norsk psykologforening og Likestillings- og diskrimineringsombudet, har landsstyreleder, Anna Cecilie Jentoft, skrevet en kronikk om innskrenkning av rettigheter for mennesker med psykiske lidelser. Kronikken kan du lese her. Om du ikke har abonnement på Aftenposten, vedlegges en pdf av av kronikken her: Nå kan rettighetene til mennesker med psykiske lidelser innskrenkes […]

Høringsuttalelse: Forenkle og forbedre – rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

På oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet, har et ekspertutvalg utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling. Ekspertutvalget har nå lagt frem Forenkle og forbedre – Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern LPP har tidligere […]

LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

LPP har levert innspill til statsbudsjettet 2024, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag. Hovedpunktene i LPPs høringsinnspill er: Det må etableres pårørendesentre i hele landet Kommunene må tildeles øremerkede midler til FACT- og FACT Ung-team Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby pårørendetiltak i den kommunen hvor […]

Over 800 000 pårørende

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft er intervjuet av Trønderporten i forbindelse med Pårørendedagen 2023. Intervjuet kan du lese her: Over 800 000 pårørende

Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding: UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten konkluderer med at psykisk sykdom kan overskygge somatisk sykdom. LPP er ikke overrasket […]

LPPs kommentar til rapport om samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding: Skal vi pårørende endelig bli hørt? LPP hadde forhåpninger etter at Hurdalsplattformen sa at man skulle evaluere endringene i psykisk helsevernloven. LPP har hele tiden problematisert kriteriene for samtykkekompetanse, og har savnet pårørendes rettigheter til for eksempel å uttale seg før bruk av tvang. Helse- og omsorgsminister […]

Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

LPPs landsmøte vedtok 10. juni 2023 følgende resolusjon: Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser I Mestre hele livet, regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022), sto det så fint: Vi har hatt økt åpenhet de siste 10–15 årene om psykiske plager og lidelser. Selv om mange kjendiser har gitt oss et ansikt […]