Oppføringer av Anne-Sophie

Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av Schizofreniförbundet (Sverige) Skizofreniforeningen (Danmark) FinFami (Finland) Rådet for psykisk helse (Norge), og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (Norge) Nettverket har nylig gitt en uttalelse til «Value of caring», en rapport fra en 2-årig spørreundersøkelsesbasert studie, som ble sendt ut til flere enn 700 pårørende til […]

Nyvalgt leder i LPP Ålesund og omegn skaper entusiasme

29. mai valgte et enstemmig årsmøte i LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Arild Kvamme som ny leder for lokallaget Ålesund og omegn som omfatter Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommune.   Arild har lang erfaring og er brennende opptatt av hvordan mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt […]

Dilemma rundt begrepet samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt brev til Helsedirektoratet hvor det redegjøres for dilemmaene med begrepet samtykkekompetanse, se lenke nedenfor. LPP mener at spørsmål om samtykkekompetanse må kvalitetssikres på følgende punkter: Definisjon av samtykkekompetanse må klargjøres og stå i loven. Det må klart fremkomme hvilke faktorer som skal tas med i en «helhetsvurdering». Hvis behandleren er […]

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres

Dagens medisin har i dag publisert kronikken Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres, forfattet av Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og Lars Lien, psykiater, styreleder, Norsk psykiatrisk forening, m.fl.   LPP og flere andre organisasjoner har sluttet seg til dette. Du kan lese kronikken på nett her – og i pdf […]

Stopp nedbyggingen av sykehussenger

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Psykologtidsskriftet har bedt 12 stemmer tipse våre folkevalgte. Dette sier LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde:   STOPP NEDBYGGINGEN AV SYKEHUSSENGER Kort­tidsbehandling eller poliklinisk behandling er utilstrekkelig for pasienter med alvorlig psy­kisk sykdom. LPP er en […]

Kjøsutvalget la for noen dager siden frem sin rapport om befolkningens psykiske helse under pandemien. Her er LPPs tilsvar til rapporten. Utdrag fra tilsvaret: LPP er en frivillig organisasjon, og vi er selvsagt glade for at utvalget fremhever den viktige jobben frivillige gjør. Men frivillighet kan ikke erstatte lovpålagte helsetjenester. Og når rapporten avsluttes med […]

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt

Leder i LPP Rogaland, Arnhild G. Ottesen, har skrevet en artikkel i Sepreps tidsskrift, Dialog. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Dette er kjernen i det Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har jobbet for i årevis. Og til en viss grad blir vi spurt, og lyttet til – som organisasjon. […]

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre

Leder i LPP Harstad, Ann-Kirsti Brustad, har, sammen med førstelektor på Universitet i Tromsø, Gunn Tove Minde, skrevet en artikkel om pandemiens effekt på omsorgsbyrden for pårørende til eldre. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sykepleien, kan du lese på nett her eller som pdf her: Artikkel Sykepleien, mars 2021   Hovedbudskapet er: Utbruddet av […]