Pårørendetreff om samarbeid med DPS

Ann Kristin Hegdal (psykologspesialist) og Lillian Almaas Svilosen (familieterapeut) fra Follo DPS deltok på månedens pårørendetreff der temaet var «Samarbeid mellom pårørende og DPS». De kom med mange forslag og ideer om hvordan samarbeidet med pårørende kan forbedres. De ga oss en oversikt over hva som allerede gjøres, samtidig som de var åpne for å høre om muligheter for forbedring. Til slutt stilte de spørsmålet: «Hva slags råd har dere til oss?» ☺️
Vi i styret i LPP Follo hører gjerne fra dere pårørende om  erfaringer, ideer og tanker om hvordan vi kan bidra til et bedre samarbeid mellom pårørende og Follo DPS. Vi takker alle fremmøtte og Follo DPS. Vi var alle enige om at dette var en god start på videre samarbeid. Tusen takk!