Vellykket landsmøte på Thon hotell Opera i Oslo

Sak 2 - AGT åpningstaleTil og med sola var med LPP på landsmøte som ble avholdt lørdag 20. til søndag 21. april 2013. Hele 81 deltakere hadde meldt seg på, og stemningen var god og ladet før oppstart av møte! Godt var det; for landsmøte skulle behandle både nye vedtekter og en ny handlingsplan i tillegg til innkomne saker og valg!

Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen ønsket alle velkommen og overlot deretter ordet til Morten Ørsal Johansen og Richard Madsen som ble valgt til henholdsvis møteleder og bisitter.

Sak 2 - møteledelsenMorten Ø. Johansen – en dreven møteleder og stortingsrepresentant for FrP – ledet landsmøte elegant og profesjonelt. Med glimt i øyet og små humoristiske innslag, bidro han til at stemningen ble løs, ledig og god. – Jeg vi takke LPP for at dere ga meg tilliten til å være møteleder på deres Landsmøte og for en flott gjennomføring. Det var en meget hyggelig oppgave jeg hadde, kunne Johansen fortelle etter møtets slutt.

– Som møteleder på årsmøter ved mange anledninger har jeg hatt muligheten til å følge mange spennende organisatoriske og politiske debatter. Hos dere var det ekstra spennende da dette var et helt nytt fagfelt for meg. Det å lede et årsmøte går stort sett ut på det samme, men forskjellen er jo det faglige og som sagt, hos LPP lærte jeg utrolig mye nytt, forklarte Johansen ivrig, men godordene stoppet ikke der.

Johansen mente LPP er en flott gjeng med utrolig engasjerte mennesker som står på for sin sak, som han for øvrig også mente er en meget viktig sak. Johansen lot seg imponere over mange av innleggene, både innhold og måten de ble fremført på. – Jeg kommer jo fra et «profesjonelt» miljø der det å holde innlegg og taler er endel av hverdagen, men dere imponert meg. Det vil alltid være noen som på en eller annen måte, med en eller annen agenda, prøver å forstyrre et årsmøte. Dette taklet dere på en meget god måte, noe som dere skal ha all mulig ros for, sa Johansen.

– Jeg vil få gratulere dere med en handlingsplan som er et meget godt utgangspunkt for deres videre arbeid. Husk at mål skal være noe å strekke seg etter, men som man ikke når på en enkel måte. Den planen dere nå har, er oppnåelig, men enkelt blir det ikke. Med det engasjementet dere viste på landsmøtet tror jeg det meste er i boks om to år. Til slutt vil jeg gratulere med nye vedtekter og ønske dere lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør, avsluttet han.

Stortingsrepresentant og partileder Erna Solberg (H) var invitert til å holde hilsningstale til landsmøte.

Hun fortalte at hun har vokst opp med en ydmykhet for at alle kan få psykiske problemer, og presiserte hvor viktig det er at pårørende blir fulgt opp og møtt med respekt.

”Dessverre er dagens hjelpetilbud for dårlig og de pårørende blir en del av løsningen. I psykisk helse er nettverk og pårørende like viktige som profesjonelle behandlere” sa hun.

Hun trakk fram forebygging, lavterskeltilbud for unge mennesker og viktigheten av å fange opp og hjelpe barn som har foreldre som er syke. Videre framhevet hun at vi trenger mer forskning innen psykisk helsefeltet.

Hun poengterte at helseforetakene legger ned langtidsplasser i et tempo som ikke er forsvarlig, og at oppbyggingen innenfor psykisk helse i kommunene har stoppet opp etter at opptrappingsplanen ble avsluttet.

Taushetsplikt var også et tema hun var opptatt av. Hun understreket at taushetsplikten ikke må bli en sperre i møte med pårørende:

Mange pårørende føler at de blir holdt utenfor, selv om det er de som kjenner den syke og reaksjonsmønstret. Retningslinjene må avklares så pårørende ikke føler seg avvist. Det er viktig at pårørende får være med i behandlingsopplegget.  Når behandlingen foregår poliklinisk er det ofte de pårørende som skal leve sammen med pasienten mens behandlingen foregår. Det er mange pårørende som sliter seg ut når en av deres nærmeste blir syk”.

Hun avsluttet med å spore oss inn på sammenhengen mellom den psykiske helsen og folkehelsen generelt, at hun har forventninger til et betydelig helseløft innen psykisk helse i fremtiden.

Bente Weimand, 1. amanuensis ved Akershus Universitetssykehus HF, overrakte henne den ferske oversettelsen av sin doktorgradsavhandling ”Sammenvevde liv – å være pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse”. Landsstyreleder Anne-Grethe Terjesen overrakte henne blomster og en kopp med LPPs logo, og oppfordret henne til å bære den med seg rundt på stortinget.

Landsmøte vedtok et nytt sett med vedtekter og en visjonær handlingsplan. Her er fokuset på at LPP skal få mer politisk innflytelse, de pårørendes situasjon skal bedres og vi skal jobbe for å få mer forskning knyttet til pårørenderollen.

Bente Weimand presenterte resultater og funn fra sin avhandling, og landsmøtedeltakerne fikk alle med seg den norske oversettelsen av doktoravhandlingen hennes: ”Sammenvevde liv – å være pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse”.

Valget gikk ryddig og greit for seg og det nye landsstyret er:

Sak 2 - nytt landsstyreLeder: Anne-Grethe Terjesen (LPP Oslo), nestleder: Atle Utkilen (LPP Nord-Hordaland), medlem: Dag Morken (LPP Gudbrandsdalen), medlem: Anne Sund (LPP Telemark), medlem: Borghild Spiten Mathisen (LPP Vest-Agder), medlem: Toril Krogsund (LPP Buskeud), medlem Øystein Edvardsen (LPP Ålesund), vara: Jostein Jakobsen (LPP Salten), vara: Rita Jonas (LPP Tromsø), vara Arnhild Litlere (LPP Oslo), vara: Laurits Bjørdal (LPP Søre Sunnmøre)

 

Ann-Kirsti Brustad og Hanne Moss gikk ut av landsstyret, og ble takket av Anne-Grethe Terjesen for sin gode innsats.