Oppføringer av Webmaster

Møteplass

Møteplass i er full sving. Dette er en arena for brukermedvirkning på systemnivå – hvor pårørende og fagfolk innen psykisk helse møtes som likeverdige parter til erfaringsutveksling og gjensidig læring. LPP har i dag tre møteplasser – i Drammen, Harstad og Lillehammer. Deltakerne herfra skal møttes til erfaringssamling i Oslo 15. november 2017. LPP arbeider […]

Nytt fra sekretariatet

Etter mange måneder med bare én ansatt, er LPPs sekretariat nå bemannet med 2,5 årsverk. I tillegg til daglig leder Anne-Sophie Redisch, har vi nå Imen Hasnaoui, prosjektleder og Linda Kristiansen, organisasjonssekretær i 60% stilling. Begge tiltrådte 6. november 2017.

LPP Indre Østfold sin lokalside

Hei og velkommen til LPP Indre Østfold! Ta kontakt om det er noe du lurer på! Vi er flere pårørende som gjerne vil hjelpe å svare på spørsmål og lytte… Kontaktdata: marianne.aagard@me.com Telefon: 90 20 61 69 leder: Marianne Aagaard sekretær: Guri Stoksbjerg kasserer: Odd Stoksbjerg styremedlemmer: Tormod Ropeid, Tone Røise, Hanne Dalen Siden 2014 […]

Pårørendeprosjekt i Ålesund

LPP Ålesund og omegn driver ett pårørendeprosjekt innen psykisk helse og rus.  Pårørende er gjerne en gruppe som faller mellom to stoler, og vi har startet en rådgivning- og veiledningstjeneste der pårørende innen psykisk helse og rus kan henvende seg. Vi tilbyr støttesamtaler, og vil på sikt få igang gruppesamtaler om vi ser at behovet […]

Må rapportere om tvang til Norsk Pasientregister

I høsten har oppmerksomheten rettet mot tvang og etiske dilemmaer økt her i landet, etter VGs avsløringene og Sivilombudsmannens oppfølging. Da kom Helse Møre og Romsdal verst ut. Helsedirektoratet har gitt alle helseforetak frist til april med å levere en oversikt over hvor mange psykiatriske pasienter ble lagt i reima de tre siste årene. Les hele […]

“Tvangsmedisinering må forbys”

Interessant artikkel om tvangsmedisinering rettslige grunnlag av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund. Artikkelen ble opprinnelig publisert på Den Norske Legeforening Tidsskriftet. Linken finner du her: tvangsmedisinering

Nye samtalegrupper september 2021

Nye samtalegrupper september 2021 LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, gir et tilbud til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe. Tilbudet er beregnet for: Søsken til personer med psykisk lidelse Ektefelle/samboer til personer med psykisk lidelse Foreldre til personer med psykisk lidelse […]

LPP Nordhordaland

LPP Nordhordland er et lokallag under Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse. Vi holder til i Nordhordland og dekker kommunene Fedje, Austrheim, Radøy, Lindås, Masfjorden, Meland og Modalen. Medlemsmøter har vi på Ner-Kolås på Lindås. Leder for lokallaget er Atle Utkilen, tlf 97067161 , epost: atle@adu.no