Utvikling av pasientbehandling i Helse Sør-Øst 2035

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme:

  • · Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  • · Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  • · Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  • · Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Regional utviklingsplan baserer seg på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035.

Her kan du nå følge med på hvordan sykehusene i Helse Sør-Øst utvikler seg, i tråd med den regionale utviklingsplanen. Gode prosjekter deles på denne Facebooksiden.