Terjesen spurte politikerne

Alle de politiske partiene var samlet da Virke arrangerte debatt om ideell sektor mandag 16. september. LPPs styreleder Anne-Grethe Terjesen spurte hva partiene ville gjøre for å lette hverdagen for alle landets pårørende.

Anne-Grethe

Terjesen viste til at pårørende står for 50 % av omsorgen i dag, og at innføringen av samhandlingsreformen medfører at dette tallet forventes økt til 70 %. LPP og lignende organisasjoner har ikke fått mer tilskudd med årene, og lite er gjort for å hjelpe de pårørende.

Hun viste til at pårørende har en dårligere helse enn befolkningen generelt, og pårørende får liten til ingen hjelp. Tiltak må iverksettes. Terjesen fortalte at det finnes 2 pårørendesenter i Norge i dag, og hun lurte derfor på hva politikerne ville gjøre for de pårørende, om man ville styrke pårørendesentrene og støtte rådgivningstelefonen som et lavterskeltilbud til de pårørende.

Odd Einar Dørum

Dette var dagens siste spørsmål, men Venstres Odd Einar Dørum tok umiddelbart ballen. Dørum påpekte at dette er den minst sette gruppen i Norge, og Dørum mente at en styrking av Frivillighetssentralene ville kunne medføre en økt støtte til de pårørende.

SVs Ingunn Gjærstad svarte at dette er et felt som det må jobbes mye mer på, og at pårørende trenger hjelp og støtte i hverdagen.

Fra SP svarte Olov Grøtting at familien er et viktig og godt supplement til kommunen og det offentlige tilbudet. Grøtting svarte at dette er et så viktig felt at Senterpartiet ganske enkelt ikke har fått tenkt godt nok over hvilke tilbud som bør innføres.

Hans Olav SyversenKrFs Hans Olav Syversen svarte at Kristelig Folkeparti støttet SP på dette området, men påpekte i tillegg at det er dårlig samfunnsøkonomi at mennesker som i utgangspunktet ikke har behov for det, institusjonaliseres. Syversen mente at pleiepenger er et tiltak som må benyttes.

Per Arne OlsenPer Arne Olsen fra FrP støttet også bruk av pleiepenger som et godt tiltak. Fremskrittspartiet mente dette er et viktig tema, og at man må erkjenne viktigheten av pårørende. Olsen mente pårørende er, og skal være, en ressurs, innen hele ROP-feltet.

Bent HøieBent Høie fra Høyre viste til de erfaringer man har med Pårørendesenteret i Stavanger. For Høie og Høyre var dette et bevis på viktigheten av å ha nettopp pårørendesenter. Høie viste til kommunehelseloven og pårørendes rettigheter. Høie var krystallklar på at pårørende som minimum skal gis opplæring i sin rolle og sine rettigheter.

Rigmor Aaserud_stSist ut var statsråd Rigmor Aaserud fra Arbeiderpartiet. Også AP pekte på frivillighetssentralene som en god støtte for pårørende. Her kan det bedrives mye likemannsarbeid, samtidig som læringssentralene vil være en viktig brikke. Pårørendeskolen skal lære pårørende om deres rettigheter, mens man må ha et mye tettere samarbeid med de ulike organisasjonene, for slik å støtte den enkelte pårørende.

 

Foto: Anne-Grethe Terjesen: Bente Geving, Ingunn Gjærstad: SV, Øvrige: Stortinget.