Tar initiativ til møte om tvang

Anne-Grethe Terjesen

Anne-Grethe Terjesen

Debatten om tvangsbruk har blomstret opp etter helseminister Bent Høies uttalelse i Aftenposten den 11. april. LPP ved Anne-Grethe Terjesen har tatt initiativet til et fellesmøte mellom LPP, Norsk Psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk Sykepleierforbund. Møtet har vært planlagt en tid, og avholdes allerede torsdag 14. april.

Formålet med møtet er å få til et samarbeid for å finne de gode tiltakene for å redusere bruken av tvang. Som initiativtaker kommer også LPP til å legge fram saken med et pårørendeperspektiv, da pårørende ofte ender som førstehåndsvitner til bruk av tvang når en akuttkrise oppstår.

Området er også løftet fram av Helsedirektoratet som et satsningsområde, og dette vil bli et første innledende møte, der formål altså primært er å finne gode tiltak for redusert bruk.