PIO-senteret: Kurs for familie og nettverk til personer med bipolar lidelse

PIO-senteret inviterer til «Kurs for familie og nettverk til personer med bipolar lidelse» i samarbeid med Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus.

Har noen i din familie eller i ditt nettverk en bipolar lidelse? Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for både informasjon og for å møte andre i samme situasjon. Kurset, én kveld à 2,5 time, er basert på undervisning, dialog og erfaringsutveksling om bipolar lidelse, behandling, medikamenter og pårørenderollen.

Kursdato: Torsdag, 14. november 2013 kl. 17.00-19.30

Last ned invitasjonen her