Nå er det på tiden med gransking!

Dagens artikkelen i VG tar opp Fylkesmannens rolle.oslous

Enda et ledd i det psykiatriske bygget som ikke virker som den skal.

Vi ser nå at flere advokater tar ti
l ord for en grundig gransking av psykiatrien.

Fylkesmannen bør være litt mer proaktiv i å følge opp enkelte saker,

ikke bare venter til at media blåser opp en sak før de tar tak i denne.

Du kan lese mer om dette på VG sine sider: hvordan_granske?